85

"Da nobis recta sapere"

Acasă
Despre noi
Mesajul rectorului
File de istorie
ORGANIGRAMA
Raport anual de activitate
Raport financiar
Declarație de răspundere managerială
ADMITERE 2020
Studii de licență
Studii de masterat
Studii de doctorat
Studenților de peste hotare
Dinamica depunerii cererilor
Rezultatele admiterii
Locuri neacoperite
Administraţia
Senatul universitar
Consiliul de administraţie
Consiliul de Dezvoltare Strategică Instituţională
Studii
Învățământ cu frecvență
Învățământ cu frecvență redusă
Catalogul cursurilor
Volumul I (ciclul I)
Volumul II (ciclul II)
Centru Național de Formare Profesională Continuă şi Consultanță al UASM
Facultăți
Agronomie
Horticultură
Economie
Medicină Veterinară
Inginerie Agrară şi Transport Auto
Cadastru şi Drept
Biblioteca
Relaţii internaţionale
Personal şi contacte
Cooperarea şi parteneriatul internaţional
Programe, proiecte internaționale, mobilitatea academică
Burse, Studii
ERASMUS
EUroSTUDIES
Cercetare stiințifică
Raport activitatea științifică
Personal şi contacte
Structuri de cercetare
Cercetare studenţească
Şcoala doctorală
Parcul inovaţional
Proiecte de cercetare
Acreditare
Anunţuri
Seminare ştiintifice de profil
Simpozioane
Subdiviziuni
Secţia studii şi management al calităţii
Catedra militară
Sindicatul angajaților
Centrul medical
Secția resurse umane
Contabilitate şi Planificare economică
Serviciul juridic
Centrul de ghidare şi consiliere în carieră
Serviciul de secretariat
Secția Tehnologii informaționale
Centrul editorial
Serviciul achiziţii publice
Campusul universitar
Ferma didactică a UASM
Viaţa studenţească
CADRUL LEGAL
Acte legislative NAŢIONALE
Carta universitară
Acte normative UASM
Moodle UASM
Planuri de studii

Diplomă Dublă

dubla diploma

Publicații UASM


Stiinta-Agricola

 

uasm


 

edrone


rural


RINA SIMTEX

tempus

CRU
logo AUF RVB
agrilida
logoev

sufor


Euraxess


casee logo


TecTNet logou


teachme


fktbum


elevate logo


AG Lab


restart

 


logo smart

cofonded big


erasmus+

 


Centrul Euros


casee

 


ceepus logo rgb web


 

 jeanmon


 

 

logo smart


 CREDO


 

uniclad

 

 

Hot-Line

Seminarul “Angajarea şi Internaţionalizarea” organizat de către UASM în cadrul proiectului ELEVATING THE INTERNATIONALIZATION OF HIGHER EDUCATION IN MOLDOVA-ELEVATE 573921-EPP-1-2016-1-MD-EPPKA2-CBHE-SP

Cofondedelevate logo

 

În data de 14.06.2019 la catedra Business şi  Administrare,  Universitatea Agrară de Stat din Moldova, a  fost organizat Seminarul cu genericul “Angajarea şi Internaţionalizarea în cadrul Proiectului ELEVATE ”. La seminar  au  fost invitaţi reprezentaţii entităţilor cu capital străin din Republica Moldova, cadre ştiinţifico-didactice şi studenţi. 

În cadrul seminarului s-a discutat despre următoarele subiecte: creșterea gradului de conștientizare a legăturilor dintre internaționalizare și capacitatea de angajare; identificarea opiniilor angajatorilor privind  competențele necesare pentru angajarea absolvenților din punctul de vedere al Internaţionalizării Instituţiilor de Învățământ Superior; identificarea modalităților de îmbunătățire a capacității de angajare a studenților moldoveni, analiza potenţialelor obstacole  şi condiţiilor generale pentru recrutarea doctoranzilor, profesorilor şi cercetătorilor la Universitatea Agrară  de Stat din Moldova.

La acest seminar s-au  întrunit  mai multe proiecte,  stabilindu-se aspecte între angajare şi internaţionalizare în fiecare din proiecte care sunt derulate la UASM.

Reprezentanții mediului de afaceri invitaţi la seminar au vorbit despre ofertele de muncă pentru  absolvenţii UASM, specificând care sunt  abilităţile necesare a unui tânăr specialist pentru  a fi încadrat în câmpul  muncii.

Pentru absolvenţii UASM au fost oferite  locuri de muncă. Pretendenţilor care solicită să se  angajeze  în câmpul  muncii le oferim datele de contact ale angajatorilor:

Tatiana NIŢA , Director, Site Chişinău  tnita@ayiria.md

Mihaela BOBOC, Specialist Resurse Umane, Eximbank  mihaela.boboc@eximbank.com

Ludmila JOAN, Manager, Resurse Umane, Pukoven-Golden Piglet SRL hr@pukoven.md

Tudor PIRVAN,Director de Producţie, Pukoven-Golden Piglet SRL tatianapopov@mail.ru

 

 


ordinul-republicii
În octombrie 2013
Universităţii Agrare de Stat din Moldova i s-a conferit cea mai înaltă distincție de stat 
„Ordinul Republicii”.

engleza

UASM pe Facebook

Copyright © 2019 Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Toate drepturile sunt rezervate.

Designed by Nicolae Daraduda