"Da nobis recta sapere"

Publicații UASM


sa

 

RINA SIMTEX


edrone


 

rural


 
tempus

CRU
logo AUF RVB
agrilida
logoev

sufor


Euraxess


casee logo


TecTNet logou


teachme


fktbum


elevate logo


AG Lab


restart


logo smart

 


erasmus+

 


Centrul Euros

 


casee


 

ceepus logo rgb web


logo smart

 


 CREDO


 

uniclad


 

euagro


 

RO MD


 

cedr


Crosscompconnect

Ședința CDSI cu prezența Ministrului MADRM Georgeta Mincu

În data de 16 septembrie în incinta Universității Agrare de Stat din Moldova a avut loc ședința Consiliului de Dezvoltare Strategică Instituțională în baza scrisorii Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului nr. 22-144/3177 din 06.09.2019 semnată de dna Ministră Georgeta Mincu și adresată Consiliului de Dezvoltare Strategică Instituțională. În cadrul ședinței au fost discutate următoarele subiecte propuse în scrisoarea menționată, și anume:

 1. Optimizarea cheltuielilor:
 2. Proceduri de achiziții;
 3. Servicii energie electrică, termică, gaze, apă, canalizare,etc.;
 4. Planificarea cheltuielilor pentru procurarea materialelor în scopuri didactice și științifice;
 5. Utilizarea autoturismelor, consum de carburanți;
 6. Optimizarea statelor de personal:
 7. Personalul de conducere și cel auxiliar (raportul numărului de studenți și cadre didactic-științifice la o unitate de personal de conducere și auxiliar);
 8. Revizuirea salariaților cumularzi externi și a persoanelor stabilite de Codul Muncii în cazul optimizării;
 9. Eliminarea conflictelor de interes din cadrul instituției și angajarea persoanelor cu grad de afinitate.
 10. Inventarierea tuturor contractelor și evaluarea coeficienților de calcul în vederea majorării acestora și verificarea dacă se respectă condițiile contractuale de către arendași.
 11. Reforma specialităților existente în cadrul Universității după standardele ESCO și procesul Standarde ocupaționale/Profiluri ocupaționale – Standarde de calitate – Plan de învățământ – Curicula.

În conformitate cu ordinea de zi enunțată, administrația UASM prin responsabilii de domenii a prezentat informațiile solicitate. Astfel, prim-prorector Iurie Melnic a informat Consiliul de Dezvoltare Strategică Instituțională și cei prezenți despre optimizarea cheltuielilor la realizarea procedurilor de achiziții, planificarea cheltuielilor pentru procurarea materialelor în scopuri didactice și științifice, propuneri privind reforma specialităților existente în cadrul Universității după standardele ESCO și procesul Standarde ocupaționale/Profiluri ocupaționale – Standarde de calitate – Plan de învățământ – Curicula. S-a menţionat despre necesitatea optimizării cheltuielilor ce ţin de întreţinerea Fermei Didactice a UASM. Prorectorul Anatol Daicu a informat audiența cu privire la consumurile de energie electrică, termică, gaze, apă, canalizare,etc., precum și utilizarea autoturismelor și a consumului de carburanți. Prorectorul Dionisie Boaghie s-a referit la optimizarea statelor de personal de conducere și cel auxiliar (raportul numărului de studenți și cadre didactic-științifice la o unitate de personal de conducere și auxiliar), revizuirea salariaților cumularzi externi și a persoanelor stabilite de Codul Muncii în cazul optimizării, inventarierea tuturor contractelor și evaluarea coeficienților de calcul în vederea majorării acestora și verificarea dacă se respectă condițiile contractuale de către arendași. Cu privire la existența conflictelor de interes din cadrul instituției și angajarea persoanelor cu grad de afinitate, dl rector Liviu Volconovici a menționat că toate persoanele de conducere (prorectori, decani, etc.) au semnat declarații de existența/inexistența a conflictelor de interese cu privire la rudenie și afinități.

După prezentarea rapoartelor, raportorii au răspuns la întrebările adresate de către membrii CDSI, reprezentanții MADRM și a Președențiiei. De rând cu subiectele enunțate, în cadrul ședinței au fost  abordate și alte subiecte, precum salarizarea cadrelor științifice antrenate în activitatea de cercetare științifică a UASM, care acoperă cele trei componente ale activității de cercetare-dezvoltare-inovare: (1) cercetarea fundamentală și aplicativă, (2) dezvoltarea experimentală (produse, servicii, tehnologii inovative) și (3) inovarea (transferul în mediul socio-economic a serviciilor, produselor, tehnologiilor inovative). Astfel, prorectorul pentru activitate științifică Ilie Cercel și dl Valerian Balan, șeful Școlii doctorale au informat audiența, că în anul 2019 în UASM se definesc 8 proiecte instituționale aplicative și fundamentale în activitatea de cercetare-dezvoltare-inovare incluse în Bugetul de Stat cu suma de 731 000 lei, a căror rezultatele științifice sunt destinate mediului socio-economic. În cadrul acestor proiecte sunt antrenați 64 cadre științifice, didactico-științifice, doctoranzi și studenți.

La finele ședinței, Consiliul de Dezvoltare Strategică Instituțională a luat act de informațiile prezentate, iar președintele Vladimir Ciobanu a mulțumit dnei Ministru de inițiativă și raportorilor pentru informațiile prezentate.

Cu referință la datele prezentate de Serviciul știință, educație și extensiune rurală din cadrul Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului în Informația din data de 17.09.2019 ”Cheltuielile pentru întreținerea unui student la Universitatea Agrară se aliniază celor de la universitățile din occident”, referitor la ședința Consiliul de Dezvoltare Strategică Instituțională a UASM, administrația universității vine cu următoarele precizări:

 1. Conform Raportului Cercetării statistice anuale N-4-edu prezentat anual instituțiilor abilitate, inclusiv MADRM, în cadru UASM și-au făcut studiile în anii 2017-2018 – 4158 studenți, inclusiv 1255 buget și 2903 la contract; 2018-2019 – 3914 studenți, inclusiv 1179 buget și 2735 la contract, iar în anul 2019-2020 – 3886 studenți, inclusiv 1235 buget și 2651 la contract (pentru anul 2019-2020 datele vor fi prezentate până în 10 octombrie curent cu precizările de rigoare).
 2. Numărul cadrelor didactice și didactico-științifice pentru anul 2017-2018 a fost de 269,5 unități, în anul 2018-2019 de 292 unități, iar în anul 2019-2020 este în proces de definitivare, dar la sigur va fi cu mult mai mic de cât în anii precedenți, deoarece numărul de ore s-a redus de la 188 mii ore 2018-2019 la 145 mii ore 2019-2020.
 3. Raportul numărului de studenți și număr de cadre didactice și didactico-științifice pentru anul 2017-2018 a fost de 1 cadru didactic la 15,43 studenți total sau de 1 cadru didactic la 10,23 studenți cu coeficientul de 0,4 la cei 2335 studenți cu frecvență redusă; în anul 2018-2019 de 1 cadru didactic la 13,4 studenți total sau 1 cadru didactic la 8,8 studenți cu coeficientul de 0,4 la cei 2254 studenți cu frecvență redusă, iar în anul 2019-2020 este în proces de definitivare, dar la sigur va fi cu mult mai mare raportul de cât în anii precedenți, deoarece numărul de ore s-a redus de la 188 mii ore 2018-2019 la 145 mii ore 2019-2020, iar numărul de studenți s-a micșorat neesențial.
 4. Numărul de îngrijitori de încăperi, planificat în anul 2018 a fost de 117, iar în anul 2019 de 89 persoane cu o reducere semnificativă de 28 persoane. Suprafața totală a imobilelor, care necesită deservire este de 97 mii m2.
 5. Numărul măturătorilor planificat în anul 2018 – a fost de 38 de persoane, iar 2019 de 28 persoane, reducere – 10 persoane. Suprafața totală a terenului aflată în gestiunea UASM constituie 38ha, iar suprafața din preajma imobilelor, care necesită să fie salubrizată de către măturători este de aproximativ 30ha.
 6. Începând cu anul 2016 cheltuielile de energie înregistrează o descreștere.

 


ordinul-republicii
În octombrie 2013
Universităţii Agrare de Stat din Moldova i s-a conferit cea mai înaltă distincție de stat 
„Ordinul Republicii”.

Erasmus +

erasmus+

engleza

UASM pe Facebook

Hot-Line

Copyright © 2021 Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Toate drepturile sunt rezervate.

Designed by Nicolae Daraduda