85

"Da nobis recta sapere"

Acasă
Despre noi
Mesajul rectorului
File de istorie
ORGANIGRAMA
Raport anual de activitate
Raport financiar
Declarație de răspundere managerială
ADMITERE 2020
Studii de licență
Studii de masterat
Studii de doctorat
Studenților de peste hotare
Dinamica depunerii cererilor
Rezultatele admiterii
Locuri neacoperite
Administraţia
Senatul universitar
Consiliul de administraţie
Consiliul de Dezvoltare Strategică Instituţională
Studii
Învățământ cu frecvență
Învățământ cu frecvență redusă
Catalogul cursurilor
Volumul I (ciclul I)
Volumul II (ciclul II)
Centru Național de Formare Profesională Continuă şi Consultanță al UASM
Facultăți
Agronomie
Horticultură
Economie
Medicină Veterinară
Inginerie Agrară şi Transport Auto
Cadastru şi Drept
Biblioteca
Relaţii internaţionale
Personal şi contacte
Cooperarea şi parteneriatul internaţional
Programe, proiecte internaționale, mobilitatea academică
Burse, Studii
ERASMUS
EUroSTUDIES
Cercetare stiințifică
Raport activitatea științifică
Personal şi contacte
Structuri de cercetare
Cercetare studenţească
Şcoala doctorală
Parcul inovaţional
Proiecte de cercetare
Acreditare
Anunţuri
Seminare ştiintifice de profil
Simpozioane
Subdiviziuni
Secţia studii şi management al calităţii
Catedra militară
Sindicatul angajaților
Centrul medical
Secția resurse umane
Contabilitate şi Planificare economică
Serviciul juridic
Centrul de ghidare şi consiliere în carieră
Serviciul de secretariat
Secția Tehnologii informaționale
Centrul editorial
Serviciul achiziţii publice
Campusul universitar
Ferma didactică a UASM
Viaţa studenţească
CADRUL LEGAL
Acte legislative NAŢIONALE
Carta universitară
Acte normative UASM
Moodle UASM
Planuri de studii

Diplomă Dublă

dubla diploma

Publicații UASM


Stiinta-Agricola

 

uasm


 

edrone


rural


RINA SIMTEX

tempus

CRU
logo AUF RVB
agrilida
logoev

sufor


Euraxess


casee logo


TecTNet logou


teachme


fktbum


elevate logo


AG Lab


restart

 


logo smart

cofonded big


erasmus+

 


Centrul Euros


casee

 


ceepus logo rgb web


 

 jeanmon


 

 

logo smart


 CREDO


 

uniclad

 

 

Hot-Line

Mid – Term Conference, Suport oferit clusterelor din sectorul agroalimentar pentru transformarea digitală

 

Rețeaua de Transfer Tehnologic a Moldovei, în calitate de partener ENI – (European Neighbourhood Instrument) în cadrul proiectului “Cooperarea transnațională a clusterelor active în domeniul agroalimentar, bazată pe abordarea specializării inteligente în regiunea Dunării”, acronim - Danube S3 Cluster și Academia de Științe a Moldovei în calitate de Partener Strategic Asociat organizăm la data de 01 Octombrie 2019 Mid – Term Conference, Suport oferit clusterelor din sectorul agroalimentar pentru transformarea digitală. 

Evenimentul va reuni peste 80 de participanți ce vor reprezenta societatea civilă, mediul de afaceri, institutele de cercetare - dezvoltare din domeniul agro-alimentar, clusterele, asociațiile de suport în afaceri precum și partenerii proiectului de peste hotare.

Reprezentanți din cadrul Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, Ministerului Economiei și Infrastructurii, Delegaţia Uniunii Europene în Republica Moldova și partenerii proiectului de peste hotare în cadrul evenimentului vor aborda următoarele subiecte:

  • Politicile și cadrul legal național pentru suportul agricultorilor;
  • Politicile de cluster în Republica Moldova: Tendințe și perspective;
  • Tendințele Uniunii Europene și oportunitățile de clusterizare în sectorul agroalimentar;
  • HUB-uri digitale inovaționale: Cazul Sloveniei;
  • Oportunități de finanțare pentru transferul tehnologic;
  • Principalele rezultate obținute și planificarea ulterioară a activităților din cadrul proiectului Danube S3 Cluster.

În această ordine de idei, Vă invităm să participați la evenimentul menționat mai sus, la data de 01 Octombrie 2019, În incinta Academiei de Științe a Moldovei, Sala Azurie, începând cu orele 09:00.

Înregistrarea va fi deschisă până la data de 27 Septembrie a.c. la următorul link.

Agenda poate fi accesată la următorul link.

Pentru Întrebări suplimentare, ne puteți contacta la adresa mttn.ngo@gmail.com sau la numărul de telefon 068586477.

 


ordinul-republicii
În octombrie 2013
Universităţii Agrare de Stat din Moldova i s-a conferit cea mai înaltă distincție de stat 
„Ordinul Republicii”.

engleza

UASM pe Facebook

Copyright © 2019 Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Toate drepturile sunt rezervate.

Designed by Nicolae Daraduda