85

"Da nobis recta sapere"

Acasă
Despre noi
Mesajul rectorului
File de istorie
ORGANIGRAMA
Raport anual de activitate
Raport financiar
Declarație de răspundere managerială
ADMITERE 2020
Studii de licență
Studii de masterat
Studii de doctorat
Studenților de peste hotare
Dinamica depunerii cererilor
Rezultatele admiterii
Locuri neacoperite
Administraţia
Senatul universitar
Consiliul de administraţie
Consiliul de Dezvoltare Strategică Instituţională
Studii
Învățământ cu frecvență
Învățământ cu frecvență redusă
Catalogul cursurilor
Volumul I (ciclul I)
Volumul II (ciclul II)
Centru Național de Formare Profesională Continuă şi Consultanță al UASM
Facultăți
Agronomie
Horticultură
Economie
Medicină Veterinară
Inginerie Agrară şi Transport Auto
Cadastru şi Drept
Biblioteca
Relaţii internaţionale
Personal şi contacte
Cooperarea şi parteneriatul internaţional
Programe, proiecte internaționale, mobilitatea academică
Burse, Studii
ERASMUS
EUroSTUDIES
Cercetare stiințifică
Raport activitatea științifică
Personal şi contacte
Structuri de cercetare
Cercetare studenţească
Şcoala doctorală
Parcul inovaţional
Proiecte de cercetare
Acreditare
Anunţuri
Seminare ştiintifice de profil
Simpozioane
Subdiviziuni
Secţia studii şi management al calităţii
Catedra militară
Sindicatul angajaților
Centrul medical
Secția resurse umane
Contabilitate şi Planificare economică
Serviciul juridic
Centrul de ghidare şi consiliere în carieră
Serviciul de secretariat
Secția Tehnologii informaționale
Centrul editorial
Serviciul achiziţii publice
Campusul universitar
Ferma didactică a UASM
Viaţa studenţească
CADRUL LEGAL
Acte legislative NAŢIONALE
Carta universitară
Acte normative UASM
Moodle UASM
Planuri de studii

Diplomă Dublă

dubla diploma

Publicații UASM


Stiinta-Agricola

 

uasm


 

edrone


rural


RINA SIMTEX

tempus

CRU
logo AUF RVB
agrilida
logoev

sufor


Euraxess


casee logo


TecTNet logou


teachme


fktbum


elevate logo


AG Lab


restart

 


logo smart

cofonded big


erasmus+

 


Centrul Euros


casee

 


ceepus logo rgb web


 

 jeanmon


 

 

logo smart


 CREDO


 

uniclad

 

 

Hot-Line

Lecții pentru studenții de la ciclul II masterat în cadrul proiectului (ReSTART)

 

restart          Cofonded

În perioada 03-05 decembrie 2019 în cadrul Universității Agrară de Stat din Moldova, care este partener de program în cadrul proiectului (ReSTART),  Reinforce entrepreneurial and digital skills of students and teachers to enhance the modernization of higher education in MOLDOVA, Project No. 585353-EPP-1-2017-1-RO-EPPKA2-CBHE-JP, co-finanțat de Comisia Europeană prin Programul Erasmus+ KA2 CBHE, catedra Business şi Administrare, aud. 326 se vor preda lecții pentru studenții de la ciclul II masterat de la specializările: Administrarea afacerilor în sectorul agroalimentar, Economie și politici de dezvoltare rurală, Marketing agroalimentar, Finanțe și control în sectorul agroalimentar, Contabilitate și audit în sectorul agroalimentar, Turism rural, de către profesorii din țările UE – parteneri ai programului , după cum urmează:

 

Day

Hours

Host by MD partner

delivered by EU partner

In-class teaching activities with MD students and/or teachers

03.12.2019

Marți

9.50 – 11.25

SAUM  (P7)

THE AGENCE UNIVERSITAIRE DE LA FRANCOPHONIE – CENTRAL AND EASTERN EUROPE OFFICE (AUF) (P9)

Mihaela CODREANU

11.40-13.15

UNIVERSITY OF RUSE "ANGEL KANCHEV" (p2)

Milena TODOROVA

Family business - specifics and challenges.

Case study - Family business.

04.12.2019

Miercuri

9.50 – 11.25

SAUM  (P7)

TECHNICAL UNIVERSITY OF KOSICE (TUKE) (P3)

Tomáš ŠTOFA

11.40-13.1

UNIVERSITY POLITEHNICA OF BUCHAREST (UPB) (P1)

Elena FLEACA

 

05.12.2019

Joi

9.50 – 11.25

SAUM  (P7)

TECHNICAL UNIVERSITY OF KOSICE  (TUKE-1) (P3)

Emil EXENBERGER

Metoda monografică de cercetări

11.40-13.15

UNIVERSITY OF RUSE "ANGEL KANCHEV" (urak) (p2)

Milena TODOROVA

Influencers as digital entrepreneurs

 

 


ordinul-republicii
În octombrie 2013
Universităţii Agrare de Stat din Moldova i s-a conferit cea mai înaltă distincție de stat 
„Ordinul Republicii”.

engleza

UASM pe Facebook

Copyright © 2019 Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Toate drepturile sunt rezervate.

Designed by Nicolae Daraduda