"Da nobis recta sapere"

Publicații UASM


sa

 

RINA SIMTEX


edrone


 

rural


 
tempus

CRU
logo AUF RVB
agrilida
logoev

sufor


Euraxess


casee logo


TecTNet logou


teachme


fktbum


elevate logo


AG Lab


restart


logo smart

 


erasmus+

 


Centrul Euros

 


casee


 

ceepus logo rgb web


logo smart

 


 CREDO


 

uniclad


 

euagro


 

RO MD


 

cedr


Crosscompconnect

Admitere 2020 Şcoala doctorală

 

Admitere 2020 Şcoala doctorală a Parteneriatului instituțiilor din învățământ și cercetare din agricultură din cadrul Universității Agrare de Stat din Moldova anunță concurs pentru admiterea la studii de doctorat, ciclul III cu finanțare de la buget de Stat și în bază de contract, pentru anul de studii 2020-2021

Admiterea se va efectua conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1007 din 10.12.2014 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea studiilor superioare de doctorat, ciclul III și Ordinului Ministerului Educației al Republicii Moldova nr. 959 din 11.09.2020 cu privire la aprobarea Planului de repartizare între Școli doctorale a granturilor de la bugetul de Stat pentru anul universitar 2020-2021 , la următoarele specialități:

Specialitatea științifică

Nr. de locuri vacante

165.01 Biologia omului și animalelor

1

255.01 - Tehnologii și mijloace tehnice  pentru agricultură și dezvoltarea rurală

5

262.03. Cadastru,monitorizare şi reglementare funciară

2

411.02 Agropedologie

1

411.04 Ameliorarea plantelor și producerea semințelor

1

411.06 Pomicultură

4

411.07 Viticultură

1

431.01 Terapie, farmacologie și toxicologie veterinară

1

431.02 Morfologia, morfopatologia și oncologia animalelor

2

431.03 Microbiologie, virusologie, epizootologie, micologie și imunologie veterinară

1

451.02 Siguranța alimentelor de origine animală

2

521.03 Economie și management în domeniul de activitate

4

Au dreptul să participe la admitere numai absolvenții cu diploma de master sau echivalentă acestei, din țară și din străinătate conform legii.


 

Pentru înscriere la concurs, candidatul depune următoarele acte:

  1. Cerere pe numele rectorului Universității;
  2. Copia buletinului de identitate;
  3. Diploma de studii de licență și de master (originalul și copia);
  4. Copia lucrărilor științifice publicate (a brevetelor de invenție), cel puțin una, sau un referat științific (în volum de 10-12 pagini) cu tema la specialitatea aleasă;
  5. Curriculum vitae;
  6. Copia carnetului de muncă;
  7. 3 fotografii 3 x 4;
  8. Cetățenii Republicii Moldova care și-au făcut studiile în alte țări vor prezenta traducerea diplomei legalizată la notar precum și copia legalizată a certificatului de recunoaștere și echivalare a lui de către Ministerul Educației;
  9. Cetățenii altor state se înscriu la studii în bază de contract contra plată;
  10. Chitanța de achitarea a taxei de înscriere. Taxa de înscriere constituie 50 lei.

Actele urmează a fi depuse pe adresa Universitatea Agrară de Stat din Moldova, Școala doctorală, Biroul 708, MD-2049, mun. Chișinău, str. Mircești 44.

Tel. (022) 432-209; 432-543; 31-22-07; 069927191

Responsabil metodist-coordonator Valentina Liuțcan

Calendar

Sesiunea de admitere 1-30 octombrie 2020

Activitate

Perioada

Program

Înscrierea candidaţilor

1-14 octombrie

0900 – 1600

Examen de competenţă lingvistică

19-20 octombrie

1400 – 1700

Examen de specialitate

22-23 octombrie

1400 – 1700

Afişarea rezultatelor finale

26 octombrie*

1600 – 1700

Depunerea eventualelor contestaţii

27 octombrie

0900 – 1600

Încheierea contractelor de studiu

29-30 octombrie

0900 – 1600

* Dacă rămân locuri neocupate, se va organiza o nouă sesiune

în intervalul 27-29 octombrie 2020.

 

Administrația UASM

 


ordinul-republicii
În octombrie 2013
Universităţii Agrare de Stat din Moldova i s-a conferit cea mai înaltă distincție de stat 
„Ordinul Republicii”.

Erasmus +

erasmus+

engleza

UASM pe Facebook

Hot-Line

Copyright © 2021 Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Toate drepturile sunt rezervate.

Designed by Nicolae Daraduda