"Da nobis recta sapere"

Publicații UASM


sa

 

RINA SIMTEX


edrone


 

rural


 
tempus

CRU
logo AUF RVB
agrilida
logoev

sufor


Euraxess


casee logo


TecTNet logou


teachme


fktbum


elevate logo


AG Lab


restart


logo smart

 


erasmus+

 


Centrul Euros

 


casee


 

ceepus logo rgb web


logo smart

 


 CREDO


 

uniclad


 

euagro


 

RO MD


 

cedr


Crosscompconnect

PROGRAMUL OPERAȚIONAL COMUN ROMANIA – REPUBLICA MOLDOVA 2014 – 2020 - finanțat de ENI CBC

 

La data de 30.09.2020 a fost lansat proiectul transfrontalier ” Cross-Border Regional Hub of Competences for the Automotive Industry”, semnat de către Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației, România, Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iași, Universitatea Tehnică a Moldovei, Chișinău și Universitatea Agrară de Stat din Moldova, Chișinău.

Durata proiectului  18 luni

Responsabili de proiect:            TUIASI - conf. dr. ing. Nucu Lucanu, UTM- Dr. Victor Șontea, UASM- conf. univ. dr. BEȘLEAGĂ Igor;

Budgetul proiectului total pentru 3 Universități - 444,000.00 EUR

Scopul proiectului:

Extinderea cooperării instituționale în domeniul educațional pentru creșterea accesului la educație și a calității educației.

Obiectivul general:

Încurajarea îmbunătățirii cooperării existente între trei universități transfrontaliere, transformarea în colaborare coordonată, pentru creșterea capacității instituționale a partenerilor în vederea pregătirii forței de muncă în corelare cu cele mai recente cerințe din domeniul ingineriei auto, ceea ce va contribui la creșterea pregătirii profesionale a studenților din învățământul terțiar de pe ambele părți ale frontierei, echipat cu competențe relevante pe piața muncii, pentru a asigura îmbunătățirea ratei de ocupare a absolvenților și pentru a satisface nevoile crescânde ale companiilor regionale.

Informațiile referitoare la proiect le puteți consulta la adresa 

 


ordinul-republicii
În octombrie 2013
Universităţii Agrare de Stat din Moldova i s-a conferit cea mai înaltă distincție de stat 
„Ordinul Republicii”.

Erasmus +

erasmus+

engleza

UASM pe Facebook

Hot-Line

Copyright © 2021 Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Toate drepturile sunt rezervate.

Designed by Nicolae Daraduda