"Da nobis recta sapere"

Publicații UASM


sa

 

RINA SIMTEX


edrone


 

rural


 
tempus

CRU
logo AUF RVB
agrilida
logoev

sufor


Euraxess


casee logo


TecTNet logou


teachme


fktbum


elevate logo


AG Lab


restart


logo smart

 


erasmus+

 


Centrul Euros

 


casee


 

ceepus logo rgb web


logo smart

 


 CREDO


 

uniclad


 

euagro


 

RO MD


 

cedr


Crosscompconnect

Organizarea stagiului de practică în cadrul UCIP IFAD

Unitatea Consolidată pentru Implementarea Programelor IFAD (UCIP IFAD) mulțumește tuturor studenților, masteranzilor și absolvenților care au manifestat interesul și s-au conectat la sesiunea de informare și consultanță online „Oportunități de internship - Sesiune de informare a studenţilor, masteranzilor și absolvenților UASM din domeniile Ingineria Mediului și Hidroameliorație”.

Vă aducem la cunoștință că pentru a participa la Stagiul de practică/Internship la UCIP IFAD este necesar ca aplicanții să întrunească următoarele cerințe academice:

  • să fie înscriși/înscrise în anul I sau II la programul de master Hidroameliorație (a doua diplomă universitară sau echivalent, sau un nivel mai înalt);
  • să fie înscriși/înscrise în ultimul an academic la programul de studii cu grad universitar Ingineria mediului (nivel minim de licență sau echivalent);
  • au absolvit și dețin diplomă universitară sau diploma de master (Ingineria mediului și/sau Hidroameliorație în termen de un an de la absolvire).

Condiţiile de aplicare:

Pentru a aplica la stagiul de practică este necesar să expediaţi (i) CV-ul, preferabil în format Europass (https://europa.eu/europass/ro/create-europass-cv), (ii)Scrisoarea de intenție în care se menționează de ce considerați potrivită anume canditura DVS și (iii) Copia scanată a diplomei/lor de studii superioare. Toate documentele urmează să fie expediate la adresa de e-mail: procurement@ucipifad.md, cu indicarea temei emailului „Stagiu de practică în domeniul hidroameliorației” până la data de 15 septembrie 2021, ora 17:00.

Etapele selecţiei aplicanților:

Stagiarii/stagiarele vor fi selectați/selectate într-un mod competitiv în baza mediei pentru anii de studii și a următoarelor criterii:

Criteriile de selecție

Punctaj

1. Calificarea generală:

 

·           Diploma de studii sau echivalentul acesteia (conform notei medii pentru anii de studii la Programul de licență „Ingineria Mediului” și Programul de master „Hidroameliorație”)

10

·           Participarea la cursuri și instruiri profesionale

5

2. Aptitudini lingvistice: fluența în română și/sau rusă.

Cunoașterea limbii Engleze va constitui un avantaj.

5

3. Competențe digitale la utilizarea calculatorului (programele cunoscute)

10

4. Competențe demonstate la Interviu pentru candidații care obțin cel puțin 20 de puncte la criteriile 1, 2 și 3 de mai sus)

 

·            Abilități de comunicare

10

·            Cunoștințe teoretice și practice

10

·            Abilități de analiză, sinteză și aplicare în practică a informaţiei în domeniul hidroameliorației;

10

·            Competențe în elaborarea soluțiilor tehnice

10

·            Cunoașterea standardelor naționale

10

·            Cunoașterea practicilor de îmbunătățire a calităţii mediului

10

TOTAL

100

La interviu vor fi invitați aplicanții care vor acumula cel puțin 20 de puncte la criteriile de selecție nr. 1, 2 și 3 supramenționate.

Proba interviului se va desfășura în format online prin intermediul aplicației Zoom la data de 17 septembrie 2021, începând cu ora 09:00.

Printre oportunitățile generale din cadrul stagiului de practică enumerăm:

  • acumularea de cunoştinţe şi competenţe cuprinse în activităţile specifice domeniului hidroameliorației, prin plasarea stagiarilor în situaţii reale de muncă, inclusiv vizite în teren, evaluarea dosarelor aplicanților la concursurile de grant;
  • creşterea motivaţiei pentru specialitatea/specializarea aleasă, printr-o mai bună cunoaştere a acesteia în context real de muncă;
  • pregătirea practicanţilor pentru încadrarea în câmpul muncii, prin acumularea de experienţă practică în domeniul vizat și oferirea unei recomandări la finele stagiului de practică;
  • formarea de competenţe privind relaţiile interumane în procesul de muncă (spirit de echipă, abilităţi de comunicare şi relaţionare, conştientizarea importanţei calităţii muncii și a realizării în termen a activităților);

IMPORTANT: Durata stagiului de practică va fi plătit de către UCIP IFAD în urma contractării part-time și/sau full-time pe o perioadă de la 1 la 3 luni a primilor 2-3 aplicanți de top care vor acumula cel puțin 70 de puncte în urma desfășurării probei interviului. După evaluarea performanțelor acumulate la finele stagiului de practică, UCIP IFAD va contracta pe un termen de cel puțin un an stagiarul care va înregistra cele mai excelente rezultate.

Pentru informații suplimentare:

Email: procurement@ucipifad.md

Attn.: Nadejda Russu

Tel. (022) 22 - 18 - 80

Mob. +373 60500788

 


ordinul-republicii
În octombrie 2013
Universităţii Agrare de Stat din Moldova i s-a conferit cea mai înaltă distincție de stat 
„Ordinul Republicii”.

Erasmus +

erasmus+

engleza

UASM pe Facebook

Hot-Line

Copyright © 2021 Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Toate drepturile sunt rezervate.

Designed by Nicolae Daraduda