85

"Da nobis recta sapere"

Acasă
Despre noi
Mesajul rectorului
File de istorie
ORGANIGRAMA
Raport anual de activitate
Raport financiar
ADMITERE 2019
Studii de licență
Studii de masterat
Studii de doctorat
Studenților de peste hotare
Dinamica depunerii cererilor
Rezultatele admiterii
Locuri neacoperite
Administraţia
Senatul universitar
Consiliul de administraţie
Consiliul de Dezvoltare Strategică Instituţională
Studii
Învățământ cu frecvență
Învățământ cu frecvență redusă
Catalogul cursurilor
Volumul I (ciclul I)
Volumul II (ciclul II)
Centru Național de Formare Profesională Continuă şi Consultanță al UASM
Facultăți
Agronomie
Horticultură
Economie
Medicină Veterinară
Inginerie Agrară şi Transport Auto
Cadastru şi Drept
Biblioteca
Relaţii internaţionale
Personal şi contacte
Cooperarea şi parteneriatul internaţional
Programe, proiecte internaționale, mobilitatea academică
Burse, Studii
ERASMUS
EUroSTUDIES
Cercetare stiințifică
Raport activitatea științifică
Personal şi contacte
Structuri de cercetare
Cercetare studenţească
Şcoala doctorală
Parcul inovaţional
Proiecte de cercetare
Acreditare
Anunţuri
Seminare ştiintifice de profil
Simpozioane
Subdiviziuni
Secţia studii şi management al calităţii
Catedra militară
Sindicatul angajaților
Centrul medical
Serviciul resurse umane
Contabilitate şi Planificare economică
Serviciul juridic
Centrul de ghidare şi consiliere în carieră
Serviciul de secretariat
Secția Tehnologii informaționale
Centrul editorial
Serviciul achiziţii publice
Campusul universitar
Ferma didactică a UASM
Viaţa studenţească
CADRUL LEGAL
Acte legislative NAŢIONALE
Carta universitară
Acte normative UASM
Moodle UASM

Diplomă Dublă

dubla diploma

Publicații UASM


Stiinta-Agricola

 

edrone


rural


RINA SIMTEX

tempus

CRU
logo AUF RVB
agrilida
logoev

sufor


Euraxess


casee logo


TecTNet logou


teachme


fktbum


elevate logo


AG Lab


restart

 


logo smart

cofonded big


erasmus+

 


Centrul Euros


casee

 


ceepus logo rgb web


 jeanmon

Hot-Line

Şedinţa plenară a Conferinţei Ştiinţifice a Studenţilor şi Masteranzilor ediţia 67

La 02 aprilie 2014, în cadrul şedinţei plenare, şi-a încheiat festiv lucrările Conferinţei Ştiinţifice a Studenţilor şi Masteranzilor din cadrul UASM.

Promovând dezvoltarea continuă a cercetării ştiinţifice studenţeşti  şi diversificarea schimburilor şi contactelor interuniversitare, la Universitatea Agrară de Stat din Moldova, în perioada 5 martie – 2 aprilie 2014, s-au desfăşurat lucrările Conferinţei Ştiinţifice Studenţeşti.

Cele 26 secţiuni ale conferinţei au acoperit o arie tematică generoasă din Direcţiile strategice de dezvoltare a ştiinţei în Republica Moldova. Tinerii participanţi şi profesorii au avut ocazia să se cunoască, să dezbată, să înţeleagă lucrurile care-i apropie şi diferenţele de abordare.

Cele 472 comunicări ştiinţifice, prezentate de către studenţii de la UASM şi 44 prezentate de către participanţii din institute similare din Ucraina, Spania, Bielorusia, România şi diferite institute din Republica Moldova, au surprins plăcut evaluatorii prin calitatea lor, originalitate şi creativitate. Jurizarea, realizată exclusiv numai de către studenţi, a fost, tocmai din acest motiv, foarte dificilă.

Efortul ştiinţific al studenţilor şi cele mai valoroase lucrări prezentate la ediţia a 57-a a Conferinţei Ştiinţifice a Studenţilor şi Masteranzilor au fost răsplătite în cadrul festivităţii de premiere, desfăşurată în Aula universitară în cadrul şedinţei plenare din 2 aprilie 2014. Deţinătorii primelor 3 locuri din fiecare secţiune au fost menţionaţi cu câte o diplomă de merit şi premii băneşti.

Analizând rezultatele şi opinia tuturor participanţilor, astăzi se poate de spus că conferinţa a fost un succes al comunităţii ştiinţifice a UASM şi, în special, a tineretului studios.

Departamentul Ştiinţă şi Inovare mulţumeşte participanţilor şi tuturor celor care au sprijinit acest eveniment.


  


ordinul-republicii
În octombrie 2013
Universităţii Agrare de Stat din Moldova i s-a conferit cea mai înaltă distincție de stat 
„Ordinul Republicii”.

engleza

UASM pe Facebook

Copyright © 2019 Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Toate drepturile sunt rezervate.

Designed by Nicolae Daraduda