85

"Da nobis recta sapere"

Acasă
Despre noi
Mesajul rectorului
File de istorie
ORGANIGRAMA
Raport anual de activitate
Raport financiar
Declarație de răspundere managerială
ADMITERE 2019
Studii de licență
Studii de masterat
Studii de doctorat
Studenților de peste hotare
Dinamica depunerii cererilor
Rezultatele admiterii
Locuri neacoperite
Administraţia
Senatul universitar
Consiliul de administraţie
Consiliul de Dezvoltare Strategică Instituţională
Studii
Învățământ cu frecvență
Învățământ cu frecvență redusă
Catalogul cursurilor
Volumul I (ciclul I)
Volumul II (ciclul II)
Centru Național de Formare Profesională Continuă şi Consultanță al UASM
Facultăți
Agronomie
Horticultură
Economie
Medicină Veterinară
Inginerie Agrară şi Transport Auto
Cadastru şi Drept
Biblioteca
Relaţii internaţionale
Personal şi contacte
Cooperarea şi parteneriatul internaţional
Programe, proiecte internaționale, mobilitatea academică
Burse, Studii
ERASMUS
EUroSTUDIES
Cercetare stiințifică
Raport activitatea științifică
Personal şi contacte
Structuri de cercetare
Cercetare studenţească
Şcoala doctorală
Parcul inovaţional
Proiecte de cercetare
Acreditare
Anunţuri
Seminare ştiintifice de profil
Simpozioane
Subdiviziuni
Secţia studii şi management al calităţii
Catedra militară
Sindicatul angajaților
Centrul medical
Serviciul resurse umane
Contabilitate şi Planificare economică
Serviciul juridic
Centrul de ghidare şi consiliere în carieră
Serviciul de secretariat
Secția Tehnologii informaționale
Centrul editorial
Serviciul achiziţii publice
Campusul universitar
Ferma didactică a UASM
Viaţa studenţească
CADRUL LEGAL
Acte legislative NAŢIONALE
Carta universitară
Acte normative UASM
Moodle UASM
Planuri de studii

Diplomă Dublă

dubla diploma

Publicații UASM


Stiinta-Agricola

 

uasm


 

edrone


rural


RINA SIMTEX

tempus

CRU
logo AUF RVB
agrilida
logoev

sufor


Euraxess


casee logo


TecTNet logou


teachme


fktbum


elevate logo


AG Lab


restart

 


logo smart

cofonded big


erasmus+

 


Centrul Euros


casee

 


ceepus logo rgb web


 

 jeanmon


 

 

logo smart


 CREDO

Hot-Line

Învățarea și predarea FLS și FOS cu TV5Monde

FORMARE CONTINUĂ


„Învățarea și predarea FLS și FOS cu TV5Monde”


Durata:
16-18 decembrie 2013.


Public: Această formare este dedicată unui grup de profesori de limbă franceză din universităţile membre AUF din Republica Moldova.


Context: Agenţia Universitară a Francofoniei dezvoltă, în cadrul Centrelor de Reuşită Universitară (CRU), un dispozitiv de formare privind utilizarea Tehnologiilor de Informare şi Comunicare (TIC) intitulat „Transfer”. Această formare este organizată de către Antena Chișinău, AUF, în colaborare cu CRU-ul Universității Agrare de Stat din Moldova.


Obiectivele generale ale cursului: Cursul are drept scop de a instrui profesorii universitari de limbă franceză privind utilizarea unui dispozitiv de instrumente didactice destinate predării-învăţării limbii franceze prin intermediul emisiunilor difuzate de canalul TV5Monde și conținutul site-ului
www.tv5monde.com .


- Însușirea abordării pedagogice "predarea și învățarea cu TV5Monde";

- Exploatarea unui document audio-vizual scurt la lecţiile de FLS;

- Rezolvarea on-line a exercițiilor oferite de site-ul www.tv5monde.com;

- Cunoaşterea documentelor oferite de TV5Monde pentru exploatarea la lecţiile de FLS;

- Demonstrarea că aceeaşi emisiune, acelaşi reportaj, permite o exploatare pedagogică a acestuia la diferite nivele ale CECRL;

- Elaborarea unei fişe pedagogice destinată studenţilor.


Program: 18 ore de formare repartizare în 3 zile.


Formatori/animatori:

Dna Claudia VIŞAN, Formatoare acreditată TV5Monde, responsabilă pentru formări în cadrul Antenei Chişinău, AUF.

Dna Fedora PRODAN, Formatoare asociată TV5Monde.


      
Formarea va avea loc la sediul

CENTRULUI DE REUŞITĂ UNIVERSITARĂ al

UNIVERSITĂŢII AGRARE DE STAT DIN MOLDOVA.

 


ordinul-republicii
În octombrie 2013
Universităţii Agrare de Stat din Moldova i s-a conferit cea mai înaltă distincție de stat 
„Ordinul Republicii”.

engleza

UASM pe Facebook

Copyright © 2019 Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Toate drepturile sunt rezervate.

Designed by Nicolae Daraduda