85

"Da nobis recta sapere"

Acasă
Despre noi
Mesajul rectorului
File de istorie
ORGANIGRAMA
Raport anual de activitate
Raport financiar
Declarație de răspundere managerială
ADMITERE 2019
Studii de licență
Studii de masterat
Studii de doctorat
Studenților de peste hotare
Dinamica depunerii cererilor
Rezultatele admiterii
Locuri neacoperite
Administraţia
Senatul universitar
Consiliul de administraţie
Consiliul de Dezvoltare Strategică Instituţională
Studii
Învățământ cu frecvență
Învățământ cu frecvență redusă
Catalogul cursurilor
Volumul I (ciclul I)
Volumul II (ciclul II)
Centru Național de Formare Profesională Continuă şi Consultanță al UASM
Facultăți
Agronomie
Horticultură
Economie
Medicină Veterinară
Inginerie Agrară şi Transport Auto
Cadastru şi Drept
Biblioteca
Relaţii internaţionale
Personal şi contacte
Cooperarea şi parteneriatul internaţional
Programe, proiecte internaționale, mobilitatea academică
Burse, Studii
ERASMUS
EUroSTUDIES
Cercetare stiințifică
Raport activitatea științifică
Personal şi contacte
Structuri de cercetare
Cercetare studenţească
Şcoala doctorală
Parcul inovaţional
Proiecte de cercetare
Acreditare
Anunţuri
Seminare ştiintifice de profil
Simpozioane
Subdiviziuni
Secţia studii şi management al calităţii
Catedra militară
Sindicatul angajaților
Centrul medical
Serviciul resurse umane
Contabilitate şi Planificare economică
Serviciul juridic
Centrul de ghidare şi consiliere în carieră
Serviciul de secretariat
Secția Tehnologii informaționale
Centrul editorial
Serviciul achiziţii publice
Campusul universitar
Ferma didactică a UASM
Viaţa studenţească
CADRUL LEGAL
Acte legislative NAŢIONALE
Carta universitară
Acte normative UASM
Moodle UASM
Planuri de studii

Diplomă Dublă

dubla diploma

Publicații UASM


Stiinta-Agricola

 

uasm


 

edrone


rural


RINA SIMTEX

tempus

CRU
logo AUF RVB
agrilida
logoev

sufor


Euraxess


casee logo


TecTNet logou


teachme


fktbum


elevate logo


AG Lab


restart

 


logo smart

cofonded big


erasmus+

 


Centrul Euros


casee

 


ceepus logo rgb web


 

 jeanmon


 

 

logo smart


 CREDO

Hot-Line

 Facultatea de Agronomie

1. Agronomy Eng (pdf)

Агрономия Rus (pdf)

2. Agricultural Biotechnology Eng (pdf)

Сельскохозяйственные Биотехнологии Rus (pdf)

3. Animal Husbandry Eng (pdf)

Животноводство Rus (pdf)

Facultatea de Horticultură

1. Horticultură / Horticulture / Плодоовощеводство и виноградарство (pdf)

2. Protecția plantelor / Plant Protection / Защита растений (pdf)

3. Silvicultură și grădini publice / Forestry and public gardens / Лесоводство и парковое хозяйство (pdf)

4. Viticultură şi vinificaţie / Viticulture andWinegrowing / Виноградарство и виноделие (pdf)

Facultatea de Inginerie Agrară și Transport Auto

1. Agricultural Engineering Eng (pdf)

Аграрная инженерия Rus (pdf)

2. Electrification of agriculture Eng (pdf)

Электрификация Rus (pdf)

3. Automotive Engineering Eng (pdf)

Инженерия автотранспорта Rus (pdf)


Master

1. Агроинженерия // Agroengineering (pdf)

2. Электротехнологии в сельской местности // Specialization Electrotechnologies in rural areas (pdf)

3. Технический сервис и надежность автотранспорта// Specialization Technical service and reliability of vehicles (pdf)

4. Системы и передовые технологии в инженерии автомобильного транспорта// Specialization Systems and advanced technologies in automotive engineering (pdf)

 Facultatea de Cadastru

1. Cadastre and Land Eng (pdf)

Кадастр и землеустройство Rus (pdf)

2. Law Eng (pdf)

Право Rus (pdf)

3. Building Evaluation and Development Eng (pdf)

Оценка и развитие недвижимости Rus (pdf)

4. Environmental Engineering Eng (pdf)

Природообустройство Rus (pdf)

 Facultatea de Medicină Veterinară

1. Veterinary Medicine Eng (pdf)

Ветеринарная Медицина Rus (pdf)

Facultatea de Economie

1. Business și administrare / Business and administration / Бизнес и управление (pdf)

 


ordinul-republicii
În octombrie 2013
Universităţii Agrare de Stat din Moldova i s-a conferit cea mai înaltă distincție de stat 
„Ordinul Republicii”.

engleza

UASM pe Facebook

Copyright © 2019 Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Toate drepturile sunt rezervate.

Designed by Nicolae Daraduda