"Da nobis recta sapere"

Publicații UASM


sa

 

RINA SIMTEX


edrone


 

rural


 
tempus

CRU
logo AUF RVB
agrilida
logoev

sufor


Euraxess


casee logo


TecTNet logou


teachme


fktbum


elevate logo


AG Lab


restart


logo smart

 


erasmus+

 


Centrul Euros

 


casee


 

ceepus logo rgb web


logo smart

 


 CREDO


 

uniclad


 

euagro


 

RO MD


 

cedr


Crosscompconnect

Posturi vacante

 

Universitatea Agrară de Stat din Moldova

anunță concurs pentru suplinirea următoarelor posturi științifico-didactice:

facultatea ECONOMIE:

Profesor universitar ( domeniul științe economice ):

 • Departamentul Administrarea afacerilor și limbi moderne – 1 funcție ;

Conferențiar universitar ( domeniul științe economice ):

 • Departamentul Administrarea afacerilor și limbi moderne – 1 funcție

Conferențiar universitar ( domeniul științe ale educației ):

 • Departamentul Administrarea afacerilor și limbi moderne – 1 funcție

Conferențiar universitar ( domeniul științe economice ):

 • Departamentul Contabilitate, finanțe și informatică – 1 funcție

 Lector universitar ( domeniul management ):

 • Departamentul Administrarea afacerilor și limbi moderne – 1 funcție

facultatea CADASTRU ȘI DREPT:

Conferențiar universitar( domeniul drept ) :

 • Departamentul Drept – 1 funcție.

facultatea MEDICINĂ VETERINARĂ:

Conferențiar universitar ( domeniul medicină veterinară ):

 • Departamentul Științe fundamentale și clinice – 1 funcție.

Conferențiar universitar ( domeniul medicină veterinară ):

 • Departamentul Siguranța alimentelor și sănătate publică – 1 funcție.

facultatea AGRONOMIE:

Conferențiar universitar( domeniul științe agricole ) :

1) Departamentul Managementul producțiilor animaliere și siguranța agroalimentară – 1 funcție.

Dosarul de participare va conține:

 • curriculum vitae Europass;
 • cerere de înscriere la concurs (Anexa 1);
 • copiile diplomelor de studii, obținute în domeniul postului la care candidează;
 • lista lucrărilor științifice și științifico-didactice publicate, cu un compartiment

separat, dedicat rezultatelor înregistrate în ultimii 5 ani;

 • copiile certificatelor, ce confirmă participarea la diverse stagieri în ultimii 5 ani;
 • brevete de invenție și alte titluri de proprietate intelectuală, dacă dispune;
 • documente ce atestă activitatea anterioară(extrase din ordine de angajare, demisie, transfer, etc);
 • confirmări referitoare la participarea candidatului în proiecte de cercetare științifică;
 • copii ale documentelor care atestă schimbarea numelui, atunci când este cazul.

 

La concurs pot participa candidații care corespund următoarelor criterii:

La funcții științifico-didactice poate pretinde orice persoană care îndeplinește următoarele cerințe minime:

1) deține diplomă de doctor (sau un act de studiu echivalent, în cazul candidaților străini) în domeniul funcției;

2) deține atestat de conferențiar universitar pentru ocuparea funcției științifico-didactice de conferențiar-universitar și atestat de profesor universitar pentru ocuparea funcției științifico-didactice de profesor universitar (în domeniul funcției scoase la concurs);

3) înregistrează rezultate academice, lucrări științifice publicate pe parcursul ultimilor 5 ani (lector universitar/conferențiar universitar/profesor universitar: 4/6/9 lucrări);

4) a participat la conferințe științifice naționale și internaționale;

5) a realizat cursul de formare continuă în domeniul specific funcției (pentru angajații UASM);

6) a participat în proiecte de cercetare (conferențiar universitar/profesor universitar);

7) a publicat lucrări metodico-didactice pe parcursul ultimilor 5 ani:

lector universitar – cel puțin 1(una) indicație metodică;

conferențiar universitar - cel puțin 1(una) indicație metodică;

profesor universitar – cel puțin 2(două) indicații metodice.

8) posedă abilități de utilizare a calculatorului.

   Dosarul se prezintă în termen, până la  08 octombrie 2021, la adresa:

strada  Mircești, 44, mun. Chişinău, UASM,

secția Resurse Umane, bir. 508,

luni-vineri, 13.00–16.00.  Tel.: 022 31-22-28;

e-mail: v.carabet@uasm.md

 

 


ordinul-republicii
În octombrie 2013
Universităţii Agrare de Stat din Moldova i s-a conferit cea mai înaltă distincție de stat 
„Ordinul Republicii”.

Erasmus +

erasmus+

engleza

UASM pe Facebook

Hot-Line

Copyright © 2021 Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Toate drepturile sunt rezervate.

Designed by Nicolae Daraduda