"Da nobis recta sapere"

Publicații UASM


sa

 

RINA SIMTEX


edrone


 

rural


 
tempus

CRU
logo AUF RVB
agrilida
logoev

sufor


Euraxess


casee logo


TecTNet logou


teachme


fktbum


elevate logo


AG Lab


restart


logo smart

 


erasmus+

 


Centrul Euros

 


casee


 

ceepus logo rgb web


logo smart

 


 CREDO


 

uniclad


 

euagro


 

RO MD


 

cedr


Crosscompconnect

Prezentare generală

 

Departamentul pentru relații internaționale este organizat în scopul facilitării procesului de internaționalizare a sistemului de învățământ, promovării imaginii Universității pe plan internațional şi fortificarea parteneriatului cu instituții și organizații similare de peste hotare.

Colaborarea internațională a UASM a cunoscut o dezvoltare mai amplă din anul 1976, odată cu sosirea la studii la Facultatea de pregătire preuniversitară a primilor 25 de studenți străini, care reprezentau 12 țări din Asia, Africa şi America Latin. În cadrul acestei facultăți au fost pregătiți peste 1000 de cetățeni străini pentru admitere la facultățile UASM.  

Departamentul Relații Internaționale promovează o politică activă şi permanentă de colaborare cu diferite Organizații şi Instituții Superioare de Învățământ de peste hotare. Această colaborare activă oferă posibilitatea participării studenților și  cadrelor didactice la programe de mobilităţi şi de formare profesională în domeniu. 

Dezvoltarea dimensiunii internaționale la UASM şi anume: eficientizarea  managementului universitar, introducerea  cursurilor în limbi străine, ajustarea programelor de studii la standardele internaționale,  crearea laboratoarelor științifice şi de cercetare,  atragerea lectorilor internaționali, organizarea de evenimente cu caracter internațional,  precum şi   consolidarea relațiilor dintre UASM și mediul economic se datorează impactului  pe care îl au proiectele   de consolidare a capacităților cu sprijinul programului Uniunii Europene.  În ultimii ani la UASM sau implementat peste 30 de proiecte din cadrul programelor  Tempus, Tineretul în acțiune, Erasmus Mundus, Agenţia Cehă pentru Dezvoltare şi Erasmus+.

 


ordinul-republicii
În octombrie 2013
Universităţii Agrare de Stat din Moldova i s-a conferit cea mai înaltă distincție de stat 
„Ordinul Republicii”.

Erasmus +

erasmus+

engleza

UASM pe Facebook

Hot-Line

Copyright © 2021 Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Toate drepturile sunt rezervate.

Designed by Nicolae Daraduda