85

"Da nobis recta sapere"

Acasă
Despre noi
Mesajul rectorului
File de istorie
ORGANIGRAMA
Raport anual de activitate
Raport financiar
ADMITERE 2019
Studii de licență
Studii de masterat
Studii de doctorat
Studenților de peste hotare
Dinamica depunerii cererilor
Rezultatele admiterii
Locuri neacoperite
Administraţia
Senatul universitar
Consiliul de administraţie
Consiliul de Dezvoltare Strategică Instituţională
Studii
Învățământ cu frecvență
Învățământ cu frecvență redusă
Catalogul cursurilor
Volumul I (ciclul I)
Volumul II (ciclul II)
Centru Național de Formare Profesională Continuă şi Consultanță al UASM
Facultăți
Agronomie
Horticultură
Economie
Medicină Veterinară
Inginerie Agrară şi Transport Auto
Cadastru şi Drept
Biblioteca
Relaţii internaţionale
Personal şi contacte
Cooperarea şi parteneriatul internaţional
Programe, proiecte internaționale, mobilitatea academică
Burse, Studii
ERASMUS
EUroSTUDIES
Cercetare stiințifică
Raport activitatea științifică
Personal şi contacte
Structuri de cercetare
Cercetare studenţească
Şcoala doctorală
Parcul inovaţional
Proiecte de cercetare
Acreditare
Anunţuri
Seminare ştiintifice de profil
Simpozioane
Subdiviziuni
Secţia studii şi management al calităţii
Catedra militară
Sindicatul angajaților
Centrul medical
Serviciul resurse umane
Contabilitate şi Planificare economică
Serviciul juridic
Centrul de ghidare şi consiliere în carieră
Serviciul de secretariat
Secția Tehnologii informaționale
Centrul editorial
Serviciul achiziţii publice
Campusul universitar
Ferma didactică a UASM
Viaţa studenţească
CADRUL LEGAL
Acte legislative NAŢIONALE
Carta universitară
Acte normative UASM
Moodle UASM

Diplomă Dublă

dubla diploma

Publicații UASM


Stiinta-Agricola

 

edrone


rural


RINA SIMTEX

tempus

CRU
logo AUF RVB
agrilida
logoev

sufor


Euraxess


casee logo


TecTNet logou


teachme


fktbum


elevate logo


AG Lab


restart

 


logo smart

cofonded big


erasmus+

 


Centrul Euros


casee

 


ceepus logo rgb web


 jeanmon

Hot-Line

Prezentare generală

Departamentul pentru relaţii internaţionale este organizat în scopul facilitării procesului de internaţionalizare a sistemului de învăţământ, promovării imaginii Universităţii pe plan internaţional şi fortificarea parteneriatului cu instituţii şi organizaţii similare de peste hotare.

Colaborarea internaţională a UASM a cunoscut o dezvoltare mai amplă din anul 1976, odată cu sosirea la studii la Facultatea de pregătire preuniversitară a primilor 25 de studenţi străini, care reprezentau 12 ţări din Asia, Africa şi America Latin. În cadrul acestei facultăţi au fost pregătiţi peste 1000 de cetăţeni străini pentru admitere la facultăţile UASM şi altor instituţii de învăţămînt superior din Moldova şi din fosta U.R.S.S. În perioada anilor 1976-2010 au primit diploma de MSc a universităţii noastre cca 1150 de cetăţeni din 85 de ţări ale lumii. Sub conducerea profesorilor savanţi ai universităţii au fost pregătite circa 100 de teze doctor în ştiinţe de către cetăţeni din Angola, Bulgaria, Cehoslovacia, Egipt, Etiopia, Guineea, Iraq, India, Iordania, Iemen, Koreea, Nepal, Siria, Togo, Ungaria, Vietnam ş.a.

Ulterior colaborarea internaţională s-a diversificat, datorită extinderii relaţiilor de colaborare cu alte organizaţii şi instituţii superioare de învăţământ de peste hotare. În ultimii 15 ani UASM a participat la realizarea a circa 20 de proiecte şi programe internaţionale. Relaţii de colaborare internaţională se întreţin şi în cadrul numeroaselor memorandumuri de colaborare semnate între UASM şi universităţile din ţările vecine România, Ucraina, Rusia, precum şi din UE: Italia, Belgia, Republica Cehă, Franţa, Marea Britanie.

Actualmente, obiectivele strategice ale Departamentului pentru relaţii internaţionale sunt axate pe:

  • Promovarea imaginii universităţii pe plan internaţional prin participarea la întruniri, forumuri, congrese, conferinţe internaţionale şi prezentarea realizărilor UASM;
  • Extinderea comunităţii de parteneri străini şi încheierea acordurilor de colaborare externă pentru integrarea în UASM în sistemul de învăţământ internaţional;
  • Elaborarea proiectelor pentru participare la programe de cercetare şi de formare profesională finanţate de fonduri şi granturi internaţionale;
  • Facilitarea aderării UASM la programe de mobilitate internaţională pentru studenţi şi cadre didactice;
  • Oferirea de informaţii, consultaţii şi asistenţă pentru cetăţenii străini, care doresc să-şi facă studiile la UASM.

ordinul-republicii
În octombrie 2013
Universităţii Agrare de Stat din Moldova i s-a conferit cea mai înaltă distincție de stat 
„Ordinul Republicii”.

engleza

UASM pe Facebook

Copyright © 2019 Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Toate drepturile sunt rezervate.

Designed by Nicolae Daraduda