3. PERSOANELE CARE ÎNTRUNESC CONDIȚIILE PENTRU PROGRAMUL ERASMUS

Eligibili sunt studenții care:

a. sunt cetățeni ai Republicii Moldova;

b. sunt înscriși în licență (cu excepția studenților anului 1 şi ultimului an de studii), Master sau Doctor;

c. au susţinut toate examenele în anul universitar precedent.

Nu sunt eligibili studenții care:

a. au beneficiat deja de granturi Erasmus +  pentru 12 luni pentru fiecare ciclu de studiu;

b. beneficiază de granturi susținute din fonduri europene;

c. sunt înscriși la alte universități decât UASM.