"Da nobis recta sapere"

Publicații UASM


sa

 

RINA SIMTEX


edrone


 

rural


 
tempus

CRU
logo AUF RVB
agrilida
logoev

sufor


Euraxess


casee logo


TecTNet logou


teachme


fktbum


elevate logo


AG Lab


restart


logo smart

 


erasmus+

 


Centrul Euros

 


casee


 

ceepus logo rgb web


logo smart

 


 CREDO


 

uniclad


 

euagro


 

RO MD


 

cedr


Crosscompconnect

Centrul de studii europene EUroSTUDIES

Centrul de studii europene „EUroSTUDIES”  (C.S.E. „EUroSTUDIES” ) a fost înființat în cadrul UASM în august 2016, în rezultatul implementării proiectului TEMPUS, «Fostering the Knowledge Triangle in Belarus, Ukraine and Moldova“ (FKTBUM) TEMPUS-1-2013-1-DE-TEMPUS-SMHES – FKTBUM- 543853 în scopul consolidării legăturii dintre mediul academic, studențesc, științific, mediul de afaceri, societatea civilă și promovării dimensiunii europene, astfel contribuind la mai bună cunoaștere a UE.

C.S.E. „EUroSTUDIES” este o structură funcţional-administrativă cu caracter operaţional şi consultativ, specializată în dezvoltarea cunoștințelor din domeniul studiilor europene, interacțiunii dintre cercetare și inovare, inovare și educație, educație și cercetare; informarea comunității studențești despre oportunitățile participării în cadrul proiectelor internaționale; sporirea mobilității academice; promovarea colaborării regionale (transfrontaliere), internaţionale; dezvoltarea capacităților mediului studențesc, academic, științific, societăţii civile și mediului de afaceri, precum şi altor actori interesaţi; atragerea, aplicarea, coordonarea şi implementarea proiectelor internaționale.

Centrul organizează diferite programe și cursuri de scurtă durată, realizează cercetări și oferă consultanța în domeniul studiilor europene, „triunghiului cunoașterii”; participă la programe naționale și internaționale de cooperare în educație și cercetare, promovează informarea, dezbaterea și dialogul cu privire la Europa şi procesul de integrare prin conferinţe, seminare, publicaţii de specialitate.

Centrul își desfășoară activitatea ca un departament inter-facultăţi al UASM în baza Regulamentului și altor acte normative.

Misiunea C.S.E. „EUroSTUDIES” este de a contribui la dezvoltarea unui mediu cultural, economic și social adecvat în cadrul procesului de integrare europeană a Republicii Moldova.

 

Priorităţile strategice ale C.S.E. „EUroSTUDIES” sunt:

  • promovarea dimensiunii europene;
  • creşterea atractivităţii pe plan internaţional a ofertei educaţionale a Universităţii;
  • creșterea gradului de internaționalizare a Universității;
  • promovarea studiilor pe tot parcursul vieții: studiilor formale, non-formale, informale;
  • facilitarea și promovarea informării publicului larg privind procesul de aprofundare și extindere a integrării europene;
  • modernizarea instituțională;
  • furnizarea de suport profesional pentru elaborarea și managementul proiectelor europene.

 

Elena SIMCIUC

 

Director 
Centru pentru Studii Europene "EUroSTUDIES" 
Universitatea Agrară de Stat din Moldova 
str. Mircesti, 44, of.804, Chisinau, MD-2049, 
Republic of Moldova 
tel/fax.: (+373) (22) 312292 
mob.:    (+373) 79596344, (373) 69261210 

E-mail: e.simciuc@uasm.mdsimciuc.elena@gmail.com


ordinul-republicii
În octombrie 2013
Universităţii Agrare de Stat din Moldova i s-a conferit cea mai înaltă distincție de stat 
„Ordinul Republicii”.

Erasmus +

erasmus+

engleza

UASM pe Facebook

Hot-Line

Copyright © 2021 Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Toate drepturile sunt rezervate.

Designed by Nicolae Daraduda