85

"Da nobis recta sapere"

Acasă
Despre noi
Mesajul rectorului
File de istorie
ORGANIGRAMA
Raport anual de activitate
Raport financiar
Declarație de răspundere managerială
ADMITERE 2019
Studii de licență
Studii de masterat
Studii de doctorat
Studenților de peste hotare
Dinamica depunerii cererilor
Rezultatele admiterii
Locuri neacoperite
Administraţia
Senatul universitar
Consiliul de administraţie
Consiliul de Dezvoltare Strategică Instituţională
Studii
Învățământ cu frecvență
Învățământ cu frecvență redusă
Catalogul cursurilor
Volumul I (ciclul I)
Volumul II (ciclul II)
Centru Național de Formare Profesională Continuă şi Consultanță al UASM
Facultăți
Agronomie
Horticultură
Economie
Medicină Veterinară
Inginerie Agrară şi Transport Auto
Cadastru şi Drept
Biblioteca
Relaţii internaţionale
Personal şi contacte
Cooperarea şi parteneriatul internaţional
Programe, proiecte internaționale, mobilitatea academică
Burse, Studii
ERASMUS
EUroSTUDIES
Cercetare stiințifică
Raport activitatea științifică
Personal şi contacte
Structuri de cercetare
Cercetare studenţească
Şcoala doctorală
Parcul inovaţional
Proiecte de cercetare
Acreditare
Anunţuri
Seminare ştiintifice de profil
Simpozioane
Subdiviziuni
Secţia studii şi management al calităţii
Catedra militară
Sindicatul angajaților
Centrul medical
Serviciul resurse umane
Contabilitate şi Planificare economică
Serviciul juridic
Centrul de ghidare şi consiliere în carieră
Serviciul de secretariat
Secția Tehnologii informaționale
Centrul editorial
Serviciul achiziţii publice
Campusul universitar
Ferma didactică a UASM
Viaţa studenţească
CADRUL LEGAL
Acte legislative NAŢIONALE
Carta universitară
Acte normative UASM
Moodle UASM
Planuri de studii

Diplomă Dublă

dubla diploma

Publicații UASM


Stiinta-Agricola

 

uasm


 

edrone


rural


RINA SIMTEX

tempus

CRU
logo AUF RVB
agrilida
logoev

sufor


Euraxess


casee logo


TecTNet logou


teachme


fktbum


elevate logo


AG Lab


restart

 


logo smart

cofonded big


erasmus+

 


Centrul Euros


casee

 


ceepus logo rgb web


 

 jeanmon


 

 

logo smart


 CREDO

Hot-Line

01. Scopul și obiectivele Sindicatului

 

Scopul principal al Sindicatului Universității Agrare de Stat din Moldova constă în efectuarea demersurilor necesare pentru a asigura drepturile și interesele profesionale, economice, de muncă și sociale ale tuturor membrilor de sindicat, angajați ai UASM.

Obiectivele principale ale Sindicatului:

  • asigurarea respectării drepturilor fundamentale ale membrilor săi la muncă, protecție socială și securitatea muncii, odihnă și asigurări sociale;
  • asigurarea pentru fiecare membru a unui loc de muncă corespunzător cu nivelul de calificare și competență profesională;
  • promovarea liberei inițiative, libertății de exprimare și asigurarea unității de acțiune a membrilor săi;
  • acționarea prin toate mijloacele legale pentru perfecționarea continuă a legislației, în concordanță cu interesele organizației și cu modificările ce pot interveni în viața economică și socială;
  • stabilirea prin negociere cu angajatorul a unor condiții, favorabile membrilor de sindicat, cu privire la: timpul de muncă și de odihnă, programul de lucru, salarizare și alte drepturi salariale, sănătatea și securitatea în muncă, formarea profesională, drepturi sindicale și protecția celor aleși în conducerea sindicatului etc.

Legislația cu privire la activitatea Sindicatului:

 

 


ordinul-republicii
În octombrie 2013
Universităţii Agrare de Stat din Moldova i s-a conferit cea mai înaltă distincție de stat 
„Ordinul Republicii”.

engleza

UASM pe Facebook

Copyright © 2019 Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Toate drepturile sunt rezervate.

Designed by Nicolae Daraduda