85

"Da nobis recta sapere"

Acasă
Despre noi
Mesajul rectorului
File de istorie
ORGANIGRAMA
Raport anual de activitate
Raport financiar
ADMITERE 2019
Studii de licență
Studii de masterat
Studii de doctorat
Studenților de peste hotare
Dinamica depunerii cererilor
Rezultatele admiterii
Locuri neacoperite
Administraţia
Senatul universitar
Consiliul de administraţie
Consiliul de Dezvoltare Strategică Instituţională
Studii
Învățământ cu frecvență
Învățământ cu frecvență redusă
Catalogul cursurilor
Volumul I (ciclul I)
Volumul II (ciclul II)
Centru Național de Formare Profesională Continuă şi Consultanță al UASM
Facultăți
Agronomie
Horticultură
Economie
Medicină Veterinară
Inginerie Agrară şi Transport Auto
Cadastru şi Drept
Biblioteca
Relaţii internaţionale
Personal şi contacte
Cooperarea şi parteneriatul internaţional
Programe, proiecte internaționale, mobilitatea academică
Burse, Studii
ERASMUS
EUroSTUDIES
Cercetare stiințifică
Raport activitatea științifică
Personal şi contacte
Structuri de cercetare
Cercetare studenţească
Şcoala doctorală
Parcul inovaţional
Proiecte de cercetare
Acreditare
Anunţuri
Seminare ştiintifice de profil
Simpozioane
Subdiviziuni
Secţia studii şi management al calităţii
Catedra militară
Sindicatul angajaților
Centrul medical
Serviciul resurse umane
Contabilitate şi Planificare economică
Serviciul juridic
Centrul de ghidare şi consiliere în carieră
Serviciul de secretariat
Secția Tehnologii informaționale
Centrul editorial
Serviciul achiziţii publice
Campusul universitar
Ferma didactică a UASM
Viaţa studenţească
CADRUL LEGAL
Acte legislative NAŢIONALE
Carta universitară
Acte normative UASM
Moodle UASM
Planuri de studii

Diplomă Dublă

dubla diploma

Publicații UASM


Stiinta-Agricola

 

edrone


rural


RINA SIMTEX

tempus

CRU
logo AUF RVB
agrilida
logoev

sufor


Euraxess


casee logo


TecTNet logou


teachme


fktbum


elevate logo


AG Lab


restart

 


logo smart

cofonded big


erasmus+

 


Centrul Euros


casee

 


ceepus logo rgb web


 

 jeanmon


 

 

logo smart


 CREDO

Hot-Line

Susţinerea tezelor

Susţinerea tezei Dl BEȘLEAGĂ Igor

Pe data de 9 decembrie 2010, orele 1400 în aula ID -7 ( et.1) în cadrul Facultăţii de Ingineria Agrară şi Transportul Auto, la Şedinţa Consiliului Ştiinţific Specializat DH 60.05.20.03-04 va avea loc susţinerea publică a tezei de doctor în tehnică  a competitorului:

BEȘLEAGĂ Igor

cu tema:

„Performanţele energetice şi ecologice ale motoarelor cu aprindere prin comprimare alimentate cu diverse tipuri de combustibili”, la  specialitatea 05.20.03  „Exploatarea şi mentenanţa  tehnicii agricole şi celei din industria  prelucrătoare”.

Susținerea tezei Dl CREȚU Victor

Pe data de 23 noiembrie 2010 la ora 1330 în aula I-4 a Facultăţii de Inginerie Agrară şi Transport Auto, la Şedinţa Consiliului Ştiinţific Specializat D 60.05.20.02 va avea loc susţinerea publică a tezei de doctor în tehnică  a competitorului:

CREȚU Victor

cu tema:

„Contribuții la elaborarea instalației automatizate combinate pentru răcirea laptelui cu aplicarea frigului natural și artificial”.

 la  specialitatea 05.20.02  „Electrificarea și automatizarea agriculturii”.

Sustinerea tezei Dl NESTERENCO Constantin

Pe data de 13 octombrie 2010, orele 1400, sala 242, în cadrul Facultăţii de Economie, Universitatea Agrară de Stat din Moldova, va avea loc

 şedinţa Seminarului Ştiinţific de Profil 08.00.05 – Economie şi management (în agricultură) în care

Dl NESTERENCO Constantin

 va prezenta teza de doctor habilitat intitulată:

„Managementul instituţiilor învăţământului agrar în condiţiile europenizării relaţiilor economice”

Sustinerea tezei Dl BULGAC Edvard

Pe data de 22 noiembrie 2010 la ora 1400 în aula 242, blocul Facultăţii de Economie, va avea loc susţinerea publică a tezei de doctor în economie la Şedinţa Consiliului Ştiinţific Specializat DH 60.08.00.05-25* a competitorului

Dl BULGAC Edvard

 cu tema:

„Analiza eficienţei utilizării potenţialului de producţie în unităţile agricole”

la specialitatea 08.00.05 „Economie şi management (în agricultură)”.

Sustinerea tezei Dna Mihailova Iulia

Pe data de 2 iulie 2010, ora 1400, la Facultatea de Zootehnie şi Biotehnologii a Universităţii Agrare de Stat din Moldova (str. Mirceşti 58, sala 207), va avea loc şedinţa Consiliului Ştiinţific Specializat DH 60.06.02.04-02* ,în cadrul căreia

Dna Mihailova Iulia

va susţine public teza de doctor cu tema: „Studiul particularităţilor morfo-productive ale albinelor carpatice din Republica Moldova”, la specialitatea 06.02.04 - Tehnologia creşterii animalelor şi obţinerii produselor animaliere.


ordinul-republicii
În octombrie 2013
Universităţii Agrare de Stat din Moldova i s-a conferit cea mai înaltă distincție de stat 
„Ordinul Republicii”.

engleza

UASM pe Facebook

Copyright © 2019 Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Toate drepturile sunt rezervate.

Designed by Nicolae Daraduda