"Da nobis recta sapere"

Publicații UASM


sa

 

RINA SIMTEX


edrone


 

rural


 
tempus

CRU
logo AUF RVB
agrilida
logoev

sufor


Euraxess


casee logo


TecTNet logou


teachme


fktbum


elevate logo


AG Lab


restart


logo smart

 


erasmus+

 


Centrul Euros

 


casee


 

ceepus logo rgb web


logo smart

 


 CREDO


 

uniclad


 

euagro


 

RO MD


 

cedr


Crosscompconnect

Susţinerea tezelor

Susţinerea tezei Dl ŢAPU Veaceslav

Pe data de 29 iunie 2011, orele 1400 în aula I. 204 ( et. 2) în cadrul Facultăţii de Ingineria Agrară şi Transportul Auto, la Seminarului Ştiinţific Specializat DH 60.05.20.03-04 va avea loc susţinerea publică a tezei de doctor în tehnică a competitorului:

 ŢAPU Veaceslav

 cu tema:  „Sporirea disponibilităţii şi mentenabilităţii îmbinărilor cu joc renovate cu materiale compozite polimerice”, la specialitatea 05.20.03  „Exploatarea şi mentenanţa  tehnicii agricole şi celei din industria  prelucrătoare”.

Susţinerea tezei Dlui Sidău Marina Vasile

Pe data de 22 iunie  2011, ora 1400, sala 242, în cadrul Facultăţii de Economie, va avea loc şedinţa Seminarului Ştiinţific de Profil (SŞP) pe specialitatea 08.00.05 – Economie şi management (în agricultură) în care Dl Sidău Marina Vasile va prezenta teza de doctor întitulată:

Mecanisme de consum a materiei prime, mărfurilor şi materialelor în întreprinderile agricole”

Susţinerea tezei Drei CIMPOIEŞ Liliana

Pe data de 25 mai 2011, orele 1000, sala 242, în cadrul Facultăţii de Economie, va avea loc şedinţa Seminarului Ştiinţific de Profil (SŞP)

pe specialitatea 08.00.05 – Economie şi management (în ramură) în care

Dra Cimpoieş Liliana

va prezenta teza de doctor întitulată:

„Perfecţionarea reglementării de stat a sectorului agricol al Republicii Moldova”

Susţinerea tezei Dna GÎRLA Daniela

Pe data de 17 iunie 2011, ora 1400, sala A - 105 în cadrul Facultăţii de Agronomie, str. Mirceşti 51 va avea loc şedinţa Consiliului Ştiinţific Specializat D 60.06.01.15-1*- Agroecologie

undeva fi examinată teza de doctor în agricultură a lectorului universitar:

GÎRLA Daniela

tema:

VARIAŢIA UNOR INDICI AI AGROECOSISTEMELOR SUB INFLUENŢA FACTORILOR CLIMATICI ŞI AGROFITOTEHNICI”.

Susţinerea tezei de doctorat Dl GHERCU Marin

Susţinerea tezei de doctorat Dl GHERCU Marin.

ANUNŢ

Universitatea Agrară de Stat din Moldova anunţă că în ziua de 8 aprilie 2011, orele 1300, Sala 242, în cadrul Facultăţii Economie, str. Mirceşti 42 va avea loc şedinţa Consiliului Ştiinţific Specializat DH 60.08.00.05-26* – Economie şi management (în agricultură) în care

Domnul GHERCU Marin

  va susţine – în vederea obţinerii titlului de „DOCTOR” în domeniul ECONOMIE teza de doctorat întitulată:

 „Managementul dezvoltării serviciilor fiscale în România şi Republica Moldova

Consiliul ştiinţific este compus din:

Preşedinte:

 

Prof. univ., dr. hab. în economie ŢURCANU Petru

Secretar ştiinţific:

 

Conf. univ., dr. în economie MOCANU Natalia

Membri:

 

Prof. univ., dr. hab. în economie ENICOV Igor

 

 

Prof. univ., dr. hab. în economie CERTAN Simion

 

 

Prof. univ., dr. hab. în economie STRATAN Alexandru

Referenţi oficiali:

 

Prof. univ., dr. hab. ULIAN Galina

 

 

Prof. univ., dr. hab. POPESCU Agatha

 

Teza poate fi consultată la Biblioteca Republicană Ştiinţifică Agricolă a Universităţii Agrare de Stat din Moldova, str. Mircesti 42, or. Chisinau, MD 2049, tel.: /3732/ 432592, E-mail: biblio@uasm.md

 

Prorector pentru activitate ştiinţifică

Prof. univ. dr. hab. Grigore Marian 

 

 


ordinul-republicii
În octombrie 2013
Universităţii Agrare de Stat din Moldova i s-a conferit cea mai înaltă distincție de stat 
„Ordinul Republicii”.

Erasmus +

erasmus+

engleza

UASM pe Facebook

Hot-Line

Copyright © 2021 Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Toate drepturile sunt rezervate.

Designed by Nicolae Daraduda