85

"Da nobis recta sapere"

Acasă
Despre noi
Mesajul rectorului
File de istorie
ORGANIGRAMA
Raport anual de activitate
Raport financiar
ADMITERE 2019
Studii de licență
Studii de masterat
Studii de doctorat
Studenților de peste hotare
Dinamica depunerii cererilor
Rezultatele admiterii
Locuri neacoperite
Administraţia
Senatul universitar
Consiliul de administraţie
Consiliul de Dezvoltare Strategică Instituţională
Studii
Învățământ cu frecvență
Învățământ cu frecvență redusă
Catalogul cursurilor
Volumul I (ciclul I)
Volumul II (ciclul II)
Centru Național de Formare Profesională Continuă şi Consultanță al UASM
Facultăți
Agronomie
Horticultură
Economie
Medicină Veterinară
Inginerie Agrară şi Transport Auto
Cadastru şi Drept
Biblioteca
Relaţii internaţionale
Personal şi contacte
Cooperarea şi parteneriatul internaţional
Programe, proiecte internaționale, mobilitatea academică
Burse, Studii
ERASMUS
EUroSTUDIES
Cercetare stiințifică
Raport activitatea științifică
Personal şi contacte
Structuri de cercetare
Cercetare studenţească
Şcoala doctorală
Parcul inovaţional
Proiecte de cercetare
Acreditare
Anunţuri
Seminare ştiintifice de profil
Simpozioane
Subdiviziuni
Secţia studii şi management al calităţii
Catedra militară
Sindicatul angajaților
Centrul medical
Serviciul resurse umane
Contabilitate şi Planificare economică
Serviciul juridic
Centrul de ghidare şi consiliere în carieră
Serviciul de secretariat
Secția Tehnologii informaționale
Centrul editorial
Serviciul achiziţii publice
Campusul universitar
Ferma didactică a UASM
Viaţa studenţească
CADRUL LEGAL
Acte legislative NAŢIONALE
Carta universitară
Acte normative UASM
Moodle UASM

Diplomă Dublă

dubla diploma

Publicații UASM


Stiinta-Agricola

 

edrone


rural


RINA SIMTEX

tempus

CRU
logo AUF RVB
agrilida
logoev

sufor


Euraxess


casee logo


TecTNet logou


teachme


fktbum


elevate logo


AG Lab


restart

 


logo smart

cofonded big


erasmus+

 


Centrul Euros


casee

Hot-Line

Susţinerea tezelor

Susţinerea tezei a dlui ENCIU Valeriu

Pe data 16 ianuarie 2015, orele 1400, în cadrul Facultăţii de Medicină Veterinară, va avea loc şedinţa Consiliului Ştiinţific Specializat D.H. 60.431.02 – 01, specialitatea 431.02 – Morfologia, morfopatologia şi oncologia animalelor

în care:

Dnul ENCIU Valeriu

va prezenta teza de doctor habilitat întitulată:

„APARATUL NERVOS ŞI MICROCIRCULAŢIA SANGUINĂ

A FORMAŢIUNILOR FIBROASE ALE AUTOPODIILOR

LA BOVINE”

Susţinerea tezei a dlui. ROTARU Ilie

Pe data 09 ianuarie 2015, orele 1100, în cadrul Facultăţii de Zootehnie şi Biotehnologii, va avea loc şedinţa Consiliului Ştiinţific Specializat   D.H. 60.421.03-01, specialitatea 421.03 - Tehnologia creşterii animalelor şi obţinerii produselor animaliere

în care:

D-nul ROTARU Ilie 

va prezenta teza de doctor habilitat întitulată:

Metode de sporire şi ameliorare a producţiei de carne la suine”

Susţinerea tezei a dnei. Aurelia LITVIN

Pe data 05 septembrie 2014, orele 1400, în cadrul Facultăţii de Economie, va avea loc şedinţa Consiliului Ştiinţific Specializat DH 60.521.03-01, specialitatea 521.03– Economie și management în agricultură

în care:

D - na Aurelia LITVIN

va prezenta teza de doctor habilitat întitulată:

„Managementul promovării exportului producției agroalimentare (cazul Republicii Moldova)”

Susţinerea tezei a dnei. TODORICI Liudmila

Pe data de 18 decembrie 2014, orele 14.00, în incinta Facultăţii de Economie, aula E - 442 (et.4), va avea loc şedinţa Consiliului Ştiinţific Specializat

 D 60. 521.03-02,specialitatea 521.03– Economie şi management

în domeniul de activitate

în care:

Dna TODORICI Liudmila

va prezenta teza de doctor întitulată:

PERFECŢIONAREA MECANISMULUI DE ASIGURARE A SUSTENABILITĂŢII ECONOMICE A ÎNTREPRINDERILOR AGRICOLE (pe baza UTA Găgăuzia)

Susţinerea tezei a dlui. ENCIU Valeriu

Pe data 20 iunie 2014, orele 1500, în cadrul Facultăţii de Medicină Veterinară, va avea loc şedinţa Seminarului Ştiinţific de Profil ad-hoc (Hotărârea CNAA nr. AT 3/6.2 din 29 mai 2014),specialitatea 431.02 – Morfologia, morfopatologia şi oncologia animalelor

în care:

Dnul ENCIU Valeriu

va prezenta teza de doctor habilitat întitulată:

Aparatul nervos şi microcirculaţia sanguină a formaţiunilor fibroase ale autopodiilor la bovine în normă şi patologie


ordinul-republicii
În octombrie 2013
Universităţii Agrare de Stat din Moldova i s-a conferit cea mai înaltă distincție de stat 
„Ordinul Republicii”.

engleza

UASM pe Facebook

Copyright © 2019 Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Toate drepturile sunt rezervate.

Designed by Nicolae Daraduda