"Da nobis recta sapere"

Publicații UASM


sa

 

RINA SIMTEX


edrone


 

rural


 
tempus

CRU
logo AUF RVB
agrilida
logoev

sufor


Euraxess


casee logo


TecTNet logou


teachme


fktbum


elevate logo


AG Lab


restart


logo smart

 


erasmus+

 


Centrul Euros

 


casee


 

ceepus logo rgb web


logo smart

 


 CREDO


 

uniclad


 

euagro


 

RO MD


 

cedr


Crosscompconnect

Susţinerea tezelor

Susţinerea tezei a dlui COŞER Cornel

Pe data de 23 martie 2016, orele 14.00, în cadrul Facultăţii de Economie,

aula E - 326 (et. 3), va avea loc şedinţa Seminarului Ştiinţific de Profil, specialitatea 521.03 – Economie şi management (în domeniul de activitate)

în care:

Dnul COŞER Cornel

va prezenta teza de doctor intitulată:

„MANAGEMENTUL COMPETITIVITĂŢII ÎN CONTEXTUL STIMULĂRII POTENŢIALULUI DE EXPORT AL SECTORULUI AGROALIMENTAR DIN REPUBLICA MOLDOVA”

Conducător ştiinţific: doctor habilitat în economie, conf. univ. Aurelia LITVIN

 

Susţinerea tezei a dnei ȘARGO Aliona

Pe data de 27 ianuarie 2016, orele 14.00, în cadrul Facultăţii de Economie,

aula E - 442 (et. 4), va avea loc şedinţa Seminarului Ştiinţific de Profil, specialitatea521.03 – Economie şi management (în domeniul de activitate)

în care:

Dna ȘARGO Aliona

va prezenta teza de doctor intitulată:

„MECANISMUL STIMULĂRII CREȘTERII ECONOMICE A SECTORULUI AGRAR PRIN PRISMA PROCESULUI INVESTIȚIONAL”

(în baza datelor  întreprinderilor agricole din Republica Moldova)

Conducător ştiinţific: doctor habilitat în economie, prof. univ., TIMOFTI Elena

Susţinerea tezei a dnei Larisa CAISÎN

Pe data 30 decembrie 2015, orele 11.00, în cadrul  Facultăţii Zootehnie şi Biotehnologii, aula 405, va avea loc şedinţa Consiliului Ştiinţific Specializat

D 60.421.02-01specialitatea

421.02 “Alimentaţia animalelor şi tehnologia furajelor”

în care

Dna Larisa CAISÎN

va prezenta teza de doctor habilitat întitulată:

„EFICIENŢA ADITIVILOR FURAJERI ENZIMATICI, PROBIOTICI

ŞI ADSORBANŢI ÎN ALIMENTAŢIA PORCINELOR DE PRĂSILĂ”

Consultant ştiinţific:

Dr. hab., conf. univ. Vladimir Radionov

 

Susţinerea tezei a dlui GOLBAN Artur

Pe data de 12 ianuarie 2016, orele 1000,

în cadrul Facultăţii de Economie, aula E- 442 (et. 4),

va avea loc şedinţa Consiliului Ştiinţific Specializat D 60.521.03-05,

specialitatea

521.03 – Economie şi management în agricultură

în care:

D-nul GOLBAN Artur

va prezenta teza de doctor în ştiinţe economice întitulată:

„SPORIREA COMPETITIVITĂŢII ÎNTREPRINDERILOR AGRICOLE DIN SECTORUL HORTICOL AL REPUBLICII MOLDOVA”

Conducător ştiinţific: doctor habilitat, conf. univ., CIMPOIEŞ Dragoş

Susţinerea tezei a dnei MACARI Ana

 

Pe data de 28 decembrie 2015, orele 10.00, în cadrul Facultăţii de Medicină Veterinară,

aula 210 (et. 2), va avea loc şedinţa Seminarului Ştiinţific de Profil,

specialitatea 431.01 – Terapie, farmacologie şi toxicologie veterinară 

în care:

Dna MACARI Ana

va prezenta teza de doctor în ştiinţe medical–veterinare intitulată:

„IMPACTUL REMEDIULUI BIO–R ASUPRA STATUSULUI PRO–ANTIOXIDANT LA PUII BROILER ŞI PREPELIŢE”

Conducător ştiinţific: doctor în medicină veterinară, conf. univ., BALANESCU Savva

 


ordinul-republicii
În octombrie 2013
Universităţii Agrare de Stat din Moldova i s-a conferit cea mai înaltă distincție de stat 
„Ordinul Republicii”.

Erasmus +

erasmus+

engleza

UASM pe Facebook

Hot-Line

Copyright © 2021 Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Toate drepturile sunt rezervate.

Designed by Nicolae Daraduda