85

"Da nobis recta sapere"

Главная страница
О ГАУМ
Приветствие ректора ГАУМ
Страницы истории
Органиграмма
Годовой отчет
Финансовый отчет
АБИТУРИЕНТУ 2018
Лиценциат
Мастерат
Докторантура
Иностранным студентам
Dinamica depunerii cererilor
Результаты приема
Locuri neacoperite
Администрация
Сенат
Административный совет
Consiliul de Dezvoltare Strategică Instituţională
Учебный процесс
Очная форма обучения
Заочная форма обучения
Catalogul cursurilor
Volumul I (ciclul I)
Volumul II (ciclul II)
Centru Național de Formare Profesională Continuă şi Consultanță al UASM
Факультеты
Агрономический
Плодоовощеводство и виноградарство
Экономический
Ветеринария
Аграрная инженерия и автотранспорт
Кадастр и право
Библиотека
Международные отношения
Персонал и контакты
Международное сотрудничество и партнерство
Программы, международные проекты, академическая мобильность
Учеба, стипендии
ERASMUS
EUroSTUDIES
Наука
Raport activitatea științifică
Personal şi contacte
Structuri de cercetare
Cercetare studenţească
Şcoala doctorală
Parcul inovaţional
Proiecte de cercetare
Acreditare
Anunţuri
Seminare ştiintifice de profil
Simpozioane
Подразделения
Учебный отдел и управления качеством
Военная кафедра
Профсоюзы
Centrul medical
Отдел кадров
Бухгалтерия
Юридический отдел
Отдел профориентации
Канцелярия
Информационный центр
Издательский центр
Отдел закупок
Студенческий городок
Ferma didactică a UASM
Студенческая жизнь
CADRUL LEGAL
Acte legislative NAŢIONALE
Carta universitară
Acte normative UASM
Moodle UASM

Партнёры

rural
 RINA SIMTEX

EUROEAST Logo
tempus
La Manche
Credo
CRU
Effort
Infinity
agrilida
logoev

 


TecTNet logou

Двойной диплом

dubla diploma

Публикации ГАУМ

Stiinta-Agricola

 

edrone


rural


RINA SIMTEX

tempus

CRU
logo AUF RVB
agrilida
logoev

sufor


Euraxess


casee logo


TecTNet logou


teachme


fktbum


elevate logo


AG Lab


restart

 


logo smart

cofonded big


erasmus+

 


Centrul Euros


casee

 


ceepus logo rgb web


 jeanmon

Hot-Line

ACTE LEGISLATIVE ŞI NORMATIVE

 1. Codul Educaţiei al Republicii Moldova
 2. Ghid de implementare a Sistemului Naţional de Credite de Studiu
 3. Regulamentul-cadru privind modul de alegere a rectorului instituţiei de învăţămînt superior din Republica Moldova
 4. Regulamentul-cadru privind organizarea şi funcţionarea organelor de conducere ale instituţiilor de învăţămînt superior din Republica Moldova
 5. Plan-cadru pentru studii superioare (ciclul I - Licență, ciclul II - Master, studii integrate,ciclul III – Doctorat)
 6. Regulamentul de organizare a studiilor în învăţământul superior în baza Sistemului Naţional de Credite de Studiu
 7. Regulament cu privire la organizarea ciclului II – studii superioare de master
 8. Regulament privind organizarea studiilor superioare de doctorat, ciclul III
 9. Regulament Nr. 239 din  25.11.2004 cu privire la funcţionarea consiliilor ştiinţifice specializate şi conferirea gradelor ştiinţifice şi titlurilor ştiinţifice şi ştiinţifico-didactice în Republica Moldova
 10. Regulament-cadru privind organizarea examenului de finalizare a studiilor superioare de licenţă
 11. Regulament-cadru al facultăţii instituţiei de învăţămînt superior
 12. Regulament-cadru al catedrei instituţiei de învăţămînt superior
 13. Regulament-cadru privind organizarea admiterii în ciclul I – studii superioare de licenţă
 14. Regulamentul cu privire la modul de ocupare a posturilor didactice în instituţiile de învăţămînt superior
 15. Regulament-cadru cu privire la mobilitatea academică în învăţămîntul superior
 16. Regulament cu privire la condiţiile de ocupare a locurilor cu finanţare bugetară în instituţiile de învăţămînt superior de stat din Republica Moldova
 17. Regulamentul-cadru cu privire la modul şi condiţiile de acordare a burselor pentru studenţii ciclul I, ciclul II, studii superioare integrate, învăţămînt medical şi farmaceutic din instituţiile de învăţămînt superior, elevii din instituţiile de învăţămînt mediu de specialitate şi secundar profesional şi persoanele care studiază în învăţămîntul postuniversitar
 18. Regulamentul cu privire la scutirea de plata taxei de studii a studenţilor şi elevilor instituţiilorde învăţămînt superior şi mediu de specialitate de stat înmatriculaţi pe bază de contract
 19. Regulamentul-cadru privind funcţionarea căminelor din subordinea instituţiilor de învăţămînt de stat
 20. Regulamentul–cadru cu privire la organizarea și funcționarea structurilor de autoguvernanță studențească
 21. Regulament cu privire la acordarea unor garanţii şi compensaţii salariaţilor care îmbină munca cu studiile
 22. Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova Nr. 923 din 04.09.2001 cu privire la plasarea în cîmpul muncii a absolvenţilor instituţiilor de învăţămînt superior şi mediu de specialitate de stat

ordinul-republicii
В октябре 2013 года
Государственный Аграрный Университет Молдовы был награжден высшей наградой государства 
"Орденом Республики".

 

engleza

UASM pe Facebook

Copyright © 2019 Государственный аграрный университет Молдовы
Все права защищены.

Designed by Nicolae Daraduda