85

"Da nobis recta sapere"

Главная страница
О ГАУМ
Приветствие ректора ГАУМ
Страницы истории
Органиграмма
Годовой отчет
Финансовый отчет
Declarație de răspundere managerială
АБИТУРИЕНТУ 2018
Лиценциат
Мастерат
Докторантура
Иностранным студентам
Dinamica depunerii cererilor
Результаты приема
Locuri neacoperite
Администрация
Сенат
Административный совет
Consiliul de Dezvoltare Strategică Instituţională
Учебный процесс
Очная форма обучения
Заочная форма обучения
Catalogul cursurilor
Volumul I (ciclul I)
Volumul II (ciclul II)
Centru Național de Formare Profesională Continuă şi Consultanță al UASM
Факультеты
Агрономический
Плодоовощеводство и виноградарство
Экономический
Ветеринария
Аграрная инженерия и автотранспорт
Кадастр и право
Библиотека
Международные отношения
Персонал и контакты
Международное сотрудничество и партнерство
Программы, международные проекты, академическая мобильность
Учеба, стипендии
ERASMUS
EUroSTUDIES
Наука
Raport activitatea științifică
Personal şi contacte
Structuri de cercetare
Cercetare studenţească
Şcoala doctorală
Parcul inovaţional
Proiecte de cercetare
Acreditare
Anunţuri
Seminare ştiintifice de profil
Simpozioane
Подразделения
Учебный отдел и управления качеством
Военная кафедра
Профсоюзы
Centrul medical
Отдел кадров
Бухгалтерия
Юридический отдел
Отдел профориентации
Канцелярия
Информационный центр
Издательский центр
Отдел закупок
Студенческий городок
Ferma didactică a UASM
Студенческая жизнь
CADRUL LEGAL
Acte legislative NAŢIONALE
Carta universitară
Acte normative UASM
Moodle UASM
Учебные планы

Партнёры

rural
 RINA SIMTEX

EUROEAST Logo
tempus
La Manche
Credo
CRU
Effort
Infinity
agrilida
logoev

 


TecTNet logou

Двойной диплом

dubla diploma

Публикации ГАУМ

Stiinta-Agricola

 

uasm


 

edrone


rural


RINA SIMTEX

tempus

CRU
logo AUF RVB
agrilida
logoev

sufor


Euraxess


casee logo


TecTNet logou


teachme


fktbum


elevate logo


AG Lab


restart

 


logo smart

cofonded big


erasmus+

 


Centrul Euros


casee

 


ceepus logo rgb web


 

 jeanmon


 

 

logo smart


 CREDO

Hot-Line

Disciplinele ţinute la catedră şi curriculum–urile

Disciplina Specialitatea Învăţământ cu frecvenţa de zi Învăţământ cu frecvenţă redusă
Ciclul I (licenţă)
Maşini  Agricole 528.1. Mecanizarea agriculturii pdflogo   
Bazele teoretice ale Maşinilor Agricole 528.1 Mecanizarea agriculturii pdflogo   
Bazele modelării proceselor tehnologice şi PUA 528.1. Mecanizarea agriculturii    
Mec. Proceselor Tehnologice în Zootehnie 524.2.Electrificarea  agriculturi pdflogo   
Tehnologii şi utilaj de PTPUA 524.3. Tehnologia transportului auto    
Mecanizarea sectorului zootehnic 528.1. Mecanizarea agriculturii pdflogo   
Proiectarea liniilor tehnologice  în zootehnie 528.1. Mecanizarea agriculturii pdflogo   
Exploatarea utilajului agricol 528.1. Mecanizarea agriculturii pdflogo   
Tehnologii de prelucrare a produselor agricole 524.2.Electrificarea  agriculturiii    
Prelucrarea primară a producţiei agricole 528.1. Mecanizarea agriculturii  pdflogo  
Maşini agricole 613.1 Agronomia    
Maşini agricole 611.1 Selecţia şi genetica    
Maşini agricole 615.1 Horticultura    
Maşini agricole 617.1 Viticultura şi vinificaţia    
Maşini agricole 612.1 Protecţia plantelor    
Maşini şi instalaţii zootehnice 614.1 Zootehnia    
Maşini şi instalaţii în industria biotehnologică 618.1 Biotehnologii    
Mecanizarea sectorului zootehnic 641.1 Medicina veterinară    
Mecanizarea lucrărilor silvice 616.1 Silvicultura şi grădini publice    
Ciclul II (Masterat)
Bazele certificării şi testării tehnicii agricole 52.1  AGROINGINERIA  
Bazele ştiinţifice ale proiectării ma-şinilor şi tehnologiilor mecanizate în agricultură  52.1  AGROINGINERIA  
Bazele teoretice ale tehnologiilor şi utilajului pentru procesarea şi păstrarea producţiei agricole 52.1  AGROINGINERIA  
Teorii şi tehnologii de management al deşeurilor agricole 52.1  AGROINGINERIA  
Conducerea calităţii în ingineria agrară 52.1  AGROINGINERIA  

ordinul-republicii
В октябре 2013 года
Государственный Аграрный Университет Молдовы был награжден высшей наградой государства 
"Орденом Республики".

 

Orarul sunetelor

orarul sunete

pauză de 5 min. între orele perechii și de 15 min între perechi

engleza

UASM pe Facebook

Copyright © 2019 Государственный аграрный университет Молдовы
Все права защищены.

Designed by Nicolae Daraduda