"Da nobis recta sapere"

Публикации ГАУМ

sa

 

RINA SIMTEX


edrone


 

rural


 
tempus

CRU
logo AUF RVB
agrilida
logoev

sufor


Euraxess


casee logo


TecTNet logou


teachme


fktbum


elevate logo


AG Lab


restart


logo smart

 


erasmus+

 


Centrul Euros

 


casee


 

ceepus logo rgb web


logo smart

 


 CREDO


 

uniclad


 

euagro


 

RO MD


 

cedr


Crosscompconnect

Агрономический

NOUTĂŢI, ANUNŢURI

În atenţia studenţilor anului II şi III de la ciclul I şi ai anului I şi II de la masterat

Până la 1.02.2014 urmează să prezentaţi la catedre temele rapoartelor ştiinţifice în vederea includerii în programa conferinţei ştiinţifice a studenţilor.

DESPRE FACULTATE

CATEDRELE

 • Agroecologie și Știința Solului
 • Fitotehnie
 • Biologie vegetală

PROGRAME DE LICENŢĂ (SPECIALITĂŢI)

PROGRAME DE MASTER (SPECIALIZĂRI)

GRAFICUL PROCESULUI DE STUDIU

Ciclul I

 • Orarul examenelor de licenţă la învăţământ de zi, ciclul I
 • Orarul examenelor de licenţă la învăţământ cu frecvenţă redusă

Ciclul II

 • Orarul examenelor semestriale la învăţământ de zi, ciclul II, pentru semestrul I al anului universitar 2013-2014
  • Orarul susţinerii tezei de master la învăţământ de zi, ciclul II

ACTE NORMATIVE

 1. Plan-cadru pentru studii superioare;
 2.  Regulamentul intern al UASM;
 3.  Regulamentul de organizare a studiilor în învăţământul superior în baza Sistemului Naţional de Credite de Studiu; 
 4. Regulamentul de organizare şi desfăşurare a învăţământului fără frecvenţă în instituţiile de învăţământ superior universitar;
 5.  Regulamentul cu privire la organizarea studiilor superioare de masterat, ciclul II;
 6.  Regulamentul privind organizarea evaluării activităţii de învăţare a studenţilor în Universitatea Agrară de Stat din Moldova;
 7. Regulament cu privire la elaborarea şi utilizarea testelor în aprecierea cunoştinţelor studenţilor;
 8. Regulament-cadru privind organizarea examenului de finalizare a studiilor superioare de licenţă;
 9.  Regulamentul cu privire la ocuparea posturilor de conducere și alegerea organelor de conducere în instituțiile de învățământ superior din R. Moldova;
 10. Regulamentului cu privire la modul de ocupare a posturilor didactice în instituţiile de învăţământ superior;
 11. Regulamentul atestării cadrelor ştiinţifice şi ştiinţifico-didactice de înaltă calificare;
 12. Regulament-cadru al facultăţii instituţiei de învăţământ superior;
 13. Regulament-cadru al catedrei instituţiei de învăţământ superior;
 14. Codul de etică universitară;
 15. Regulamentul de activitate a Comisiei de Etică a Universităţii Agrare de Stat din Moldova;
 16.  Regulamentul Concursului „Profesorul anului”;
 17. Regulamentul cu privire la funcţionarea consiliilor ştiinţifice specializate şi conferirea gradelor ştiinţifice şi titlurilor ştiinţifice şi ştiinţifico-didactice în Republica Moldova;
 18. Regulamentul privind activitatea Comitetului de evaluare externă a calităţii pregătirii specialiştilor în Universitatea Agrară de Stat din Moldova;
 19. Statutul comitetelor de asigurare a calităţii   învăţământului în UASM;
 20. Regulament cu privire la acordarea unor garanţii şi compensaţii salariaţilor care îmbină munca cu studiile;
 21. Regulamentul cu privire la modul şi condiţiile de acordare a burselor pentru studenţii, masteranzii şi doctoranzii din UASM;
 22. Regulament privind acordarea Bursei Senatului Universităţii Agrare de Stat din Moldova;
 23. Regulamentul de încasare a taxelor de studii şi pentru diferenţele de program în cazul transferului şi restabilirii studenţilor la studii în UASM;
 24. Regulament privind funcţionarea căminelor Universităţii Agrare de Stat din Moldova;
 25. Regulamentul Concursului “Cea mai bună odaie”;
 26. Regulament de organizare a serviciului în căminele UASM;
 27. Regulamentul Senatului Studenţilor Universităţii Agrare de Stat din Moldova;
 28. Regulament privind organizarea şi activitatea cercurilor ştiinţifice studenţeşti în Universitatea Agrară de Stat din Moldova.

 JURIILE

STUDENŢII

SISTEMUL DE MANAGEMENT AL CALITĂŢII

TEMATICA TEZELOR DE LICENŢĂ

 TEMATICA TEZELOR DE MASTER

RELAŢII INTERNAŢIONALE

 • Colaborarea cu facultăţile similare din instituţiile de învăţământ superior din străinătate
 • Participarea cadrelor ştiinţifico-didactice, studenţilor, masteranzilor, doctoranzilor facultăţii la conferinţe, simpozioane şi alte manifestări ştiinţifice organizate de către facultăţile înrudite din universităţile altor ţări
 • Participarea cadrelor ştiinţifico-didactice, studenţilor, masteranzilor, doctoranzilor facultăţii la şcolile internaţionale de vară
 • Participarea cadrelor ştiinţifico-didactice, studenţilor, masteranzilor, doctoranzilor facultăţii la proiectele internaţionale
 • Participarea cadrelor ştiinţifico-didactice, studenţilor, masteranzilor, doctoranzilor facultăţii la stagii de perfecţionare şi practica de producţie în străinătate
 • Mobilitatea academică în ţările UE ş.a. în baza burselor oferite de programele ERASMUS MUNDUS, DAAD, CEEPUS, FULBRIGHT etc.

INTERVIEVĂM ABSOLVENŢII


ordinul-republicii
В октябре 2013 года
Государственный Аграрный Университет Молдовы был награжден высшей наградой государства 
"Орденом Республики".

 

Orarul sunetelor

orarul sunete

pauză de 5 min. între orele perechii și de 15 min între perechi

Двойной диплом

dubla diploma

engleza

UASM pe Facebook

Hot-Line

Copyright © 2021 Государственный аграрный университет Молдовы
Все права защищены.

Designed by Nicolae Daraduda