85

"Da nobis recta sapere"

Главная страница
О ГАУМ
Приветствие ректора ГАУМ
Страницы истории
Органиграмма
Годовой отчет
Финансовый отчет
АБИТУРИЕНТУ 2018
Лиценциат
Мастерат
Докторантура
Иностранным студентам
Dinamica depunerii cererilor
Результаты приема
Locuri neacoperite
Администрация
Сенат
Административный совет
Consiliul de Dezvoltare Strategică Instituţională
Учебный процесс
Очная форма обучения
Заочная форма обучения
Catalogul cursurilor
Volumul I (ciclul I)
Volumul II (ciclul II)
Centru Național de Formare Profesională Continuă şi Consultanță al UASM
Факультеты
Агрономический
Плодоовощеводство и виноградарство
Экономический
Ветеринария
Аграрная инженерия и автотранспорт
Кадастр и право
Библиотека
Международные отношения
Персонал и контакты
Международное сотрудничество и партнерство
Программы, международные проекты, академическая мобильность
Учеба, стипендии
ERASMUS
EUroSTUDIES
Наука
Raport activitatea științifică
Personal şi contacte
Structuri de cercetare
Cercetare studenţească
Şcoala doctorală
Parcul inovaţional
Proiecte de cercetare
Acreditare
Anunţuri
Seminare ştiintifice de profil
Simpozioane
Подразделения
Учебный отдел и управления качеством
Военная кафедра
Профсоюзы
Centrul medical
Отдел кадров
Бухгалтерия
Юридический отдел
Отдел профориентации
Канцелярия
Информационный центр
Издательский центр
Отдел закупок
Студенческий городок
Ferma didactică a UASM
Студенческая жизнь
CADRUL LEGAL
Acte legislative NAŢIONALE
Carta universitară
Acte normative UASM
Moodle UASM

Партнёры

rural
 RINA SIMTEX

EUROEAST Logo
tempus
La Manche
Credo
CRU
Effort
Infinity
agrilida
logoev

 


TecTNet logou

Двойной диплом

dubla diploma

Публикации ГАУМ

Stiinta-Agricola

 

edrone


rural


RINA SIMTEX

tempus

CRU
logo AUF RVB
agrilida
logoev

sufor


Euraxess


casee logo


TecTNet logou


teachme


fktbum


elevate logo


AG Lab


restart

 


logo smart

cofonded big


erasmus+

 


Centrul Euros


casee

 


ceepus logo rgb web


 jeanmon

Hot-Line

Relații externe

Din țară

Colaboratorii catedrei întreţin relaţii în domeniul ştiinţific şi metodic cu colegii de la alte instituţii de cercetare şi universităţi din Republica Moldova. Au încheiate acorduri de colaborare didactică şi de cercetare cu catedre şi instituţii naţionale:

  1. Inspectoratul Ecologic de Stat (practica de producţie a studenţilor specialităţii 424.1 Ecologie), durata contractului, 13 iulie 2010 - 13 iulie 2015.
  2. Centrul Republican de Pedologie Aplicată (practica de cercetare a masteranzilor specializării Agroecologie).
  3. Institutul de Pedologie, Agrochimie şi Protecţia Solului „N. Dimo” (practica de cercetare a masteranzilor specializării Agroecologie).
  4.  Serviciul Hidrometeorologic de Stat, Direcţia Monitoring al Calităţii Mediului (practica de cercetare a masteranzilor specializării Agroecologie).
  5. Institutul de Ecologie şi Geografie a AŞM  (proiecte comune de cercetare, practica de cercetare a masteranzilor specializării Agroecologie, antrenarea unor specialişti ai Institutului în procesul didactic ).

De peste hotare

Catedra Agroecologie şi Ştiinţa Solului întreţine relaţii ştiinţifice şi didactice de colaborare internaţională cu catedrele de profil din România, Ucraina, Rusia, prin participări la simpozioane internaţionale, mese rotunde, stagieri, proiecte de cercetare bilaterale,  în deosebi cu:

Departamentul Ştiinţe tehnice şi Ştiinţele Solului ale Universităţii de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară , Cluj - Napoca;

Facultatea de Agricultură a Universităţii de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului, Timişoara;

Facultatea de Agricultură a Universităţii de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară " Ion Ionescu de la Brad", Iaşi;

Universitatea" Alexandru Ioan Cuza", Iaşi;

Universitatea Agrară de Stat din Rusia (Moscova), K.A. Timireazev.

 

Informaţia privind deplasările şi stagiile cercetătorilor catedrei peste hotare în anul 2013 (pdf)

Informaţie privind vizitele savanţilor şi specialiştilor de peste hotare la catedra Agroecologie şi Ştiinţa Solului în anul 2013

Informaţii despre colaborări internaţionale a cadrelor didactice în proiecte şi activităţi internaţionale, proiecte transfrontaliere de cercetare 

 


ordinul-republicii
В октябре 2013 года
Государственный Аграрный Университет Молдовы был награжден высшей наградой государства 
"Орденом Республики".

 

Orarul sunetelor

orarul sunete

pauză de 5 min. între orele perechii și de 15 min între perechi

engleza

UASM pe Facebook

Copyright © 2019 Государственный аграрный университет Молдовы
Все права защищены.

Designed by Nicolae Daraduda