85

"Da nobis recta sapere"

Главная страница
О ГАУМ
Приветствие ректора ГАУМ
Страницы истории
Органиграмма
Годовой отчет
Финансовый отчет
Declarație de răspundere managerială
АБИТУРИЕНТУ 2018
Лиценциат
Мастерат
Докторантура
Иностранным студентам
Dinamica depunerii cererilor
Результаты приема
Locuri neacoperite
Администрация
Сенат
Административный совет
Consiliul de Dezvoltare Strategică Instituţională
Учебный процесс
Очная форма обучения
Заочная форма обучения
Catalogul cursurilor
Volumul I (ciclul I)
Volumul II (ciclul II)
Centru Național de Formare Profesională Continuă şi Consultanță al UASM
Факультеты
Агрономический
Плодоовощеводство и виноградарство
Экономический
Ветеринария
Аграрная инженерия и автотранспорт
Кадастр и право
Библиотека
Международные отношения
Персонал и контакты
Международное сотрудничество и партнерство
Программы, международные проекты, академическая мобильность
Учеба, стипендии
ERASMUS
EUroSTUDIES
Наука
Raport activitatea științifică
Personal şi contacte
Structuri de cercetare
Cercetare studenţească
Şcoala doctorală
Parcul inovaţional
Proiecte de cercetare
Acreditare
Anunţuri
Seminare ştiintifice de profil
Simpozioane
Подразделения
Учебный отдел и управления качеством
Военная кафедра
Профсоюзы
Centrul medical
Отдел кадров
Бухгалтерия
Юридический отдел
Отдел профориентации
Канцелярия
Информационный центр
Издательский центр
Отдел закупок
Студенческий городок
Ferma didactică a UASM
Студенческая жизнь
CADRUL LEGAL
Acte legislative NAŢIONALE
Carta universitară
Acte normative UASM
Moodle UASM
Учебные планы

Партнёры

rural
 RINA SIMTEX

EUROEAST Logo
tempus
La Manche
Credo
CRU
Effort
Infinity
agrilida
logoev

 


TecTNet logou

Двойной диплом

dubla diploma

Публикации ГАУМ

Stiinta-Agricola

 

uasm


 

edrone


rural


RINA SIMTEX

tempus

CRU
logo AUF RVB
agrilida
logoev

sufor


Euraxess


casee logo


TecTNet logou


teachme


fktbum


elevate logo


AG Lab


restart

 


logo smart

cofonded big


erasmus+

 


Centrul Euros


casee

 


ceepus logo rgb web


 

 jeanmon


 

 

logo smart


 CREDO

Hot-Line

Conducători de doctorat, doctoranzi

Colaboratorii cu dreptul de conducere de doctorat

Numele, prenumele

Specialitatea ştiinţifică

ŢURCANU  Petru

521.03 – Economie şi management în agricultură

BÎZGU  Ion

521.03 – Economie şi management în agricultură

CIMPOIEŞ  Dragoş

521.03 – Economie şi management în agricultură

STRATAN  Alexandru

521.03 – Economie şi management în agricultură

LITVIN  Aurelia

521.03 – Economie şi management în agricultură

Doctoranzii catedrei

Numele, prenumele

Conducătorul (numele, prenumele, gradul ştiinţific, titlul ştiinţifico-didactic

Tema tezei de doctorat

1.  Grinciuc Liliana

Litvin Aurelia, dr., conf.univ.

Dezvoltarea durabilă a antreprenoriatului horticol din RM

2. Golban Artur

Cimpoieş Dragoş, dr.hab., conf.univ.

Sporirea competitivităţii sectorului agrar al RM prin dezvoltarea producţiei de valoare înaltă

3. Condrea Elena

Stratan Alexandru, dr. hab., conf.univ.

Managementul competitivităţii sectorului agroalimentar în contextul asigurării securităţii alimentare RM

4. Griţco Ina

Ţurcanu Petru dr. hab., prof.univ.

Managementul transportului în sectorul agrar din RM (în baza datelor  Zonei de centru)

5. Botezatu Angela

Bîzgu Ion dr. hab., prof.univ.

Managementul turismului rural al Republicii Moldova în contextul dezvoltării durabile

6. Botezatu Diana

Litvin Aurelia, dr., conf.univ.

Implementarea strategiilor manageriale de promovare a produselor agricole (în baza întreprinderilor din RM)

7. Coşer Cornel

Litvin Aurelia, dr., conf.univ.

Managementul competitivităţii în contextul stimulării potenţialului de export al sectorului agroalimentar în RM

8. Semionova Elena

Cimpoieş Dragoş, dr.hab., conf.univ.

Dezvoltarea   exploataţiilor  agricole familiale din Republica Moldova în contextul integrării europene

9. Sasu Svetlana

Ţurcanu Petru dr. hab., prof.univ.

Impactul managementului proiectelor  în dezvoltarea  spaţiului rural   din Republica Moldova


ordinul-republicii
В октябре 2013 года
Государственный Аграрный Университет Молдовы был награжден высшей наградой государства 
"Орденом Республики".

 

Orarul sunetelor

orarul sunete

pauză de 5 min. între orele perechii și de 15 min între perechi

engleza

UASM pe Facebook

Copyright © 2019 Государственный аграрный университет Молдовы
Все права защищены.

Designed by Nicolae Daraduda