85

"Da nobis recta sapere"

Главная страница
О ГАУМ
Приветствие ректора ГАУМ
Страницы истории
Органиграмма
Годовой отчет
Финансовый отчет
АБИТУРИЕНТУ 2018
Лиценциат
Мастерат
Докторантура
Иностранным студентам
Dinamica depunerii cererilor
Результаты приема
Locuri neacoperite
Администрация
Сенат
Административный совет
Consiliul de Dezvoltare Strategică Instituţională
Учебный процесс
Очная форма обучения
Заочная форма обучения
Catalogul cursurilor
Volumul I (ciclul I)
Volumul II (ciclul II)
Centru Național de Formare Profesională Continuă şi Consultanță al UASM
Факультеты
Агрономический
Плодоовощеводство и виноградарство
Экономический
Ветеринария
Аграрная инженерия и автотранспорт
Кадастр и право
Библиотека
Международные отношения
Персонал и контакты
Международное сотрудничество и партнерство
Программы, международные проекты, академическая мобильность
Учеба, стипендии
ERASMUS
EUroSTUDIES
Наука
Raport activitatea științifică
Personal şi contacte
Structuri de cercetare
Cercetare studenţească
Şcoala doctorală
Parcul inovaţional
Proiecte de cercetare
Acreditare
Anunţuri
Seminare ştiintifice de profil
Simpozioane
Подразделения
Учебный отдел и управления качеством
Военная кафедра
Профсоюзы
Centrul medical
Отдел кадров
Бухгалтерия
Юридический отдел
Отдел профориентации
Канцелярия
Информационный центр
Издательский центр
Отдел закупок
Студенческий городок
Ferma didactică a UASM
Студенческая жизнь
CADRUL LEGAL
Acte legislative NAŢIONALE
Carta universitară
Acte normative UASM
Moodle UASM

Партнёры

rural
 RINA SIMTEX

EUROEAST Logo
tempus
La Manche
Credo
CRU
Effort
Infinity
agrilida
logoev

 


TecTNet logou

Двойной диплом

dubla diploma

Публикации ГАУМ

Stiinta-Agricola

 

edrone


rural


RINA SIMTEX

tempus

CRU
logo AUF RVB
agrilida
logoev

sufor


Euraxess


casee logo


TecTNet logou


teachme


fktbum


elevate logo


AG Lab


restart

 


logo smart

cofonded big


erasmus+

 


Centrul Euros


casee

 


ceepus logo rgb web


 jeanmon

Hot-Line

Conferinţă ştiinţifică a studenţilor şi masteranzilor 2015

Secţia “Marketing şi Logistică”

Preşedinte - stud an III, Cucu Veronica

Vicepreşedinte - masterand. an I, Boaghie Cezara 

Membrii : stud. an II, Vreme Constantin, masterand an.II,  Josan Serghei

Cuvînt de deschidere: Svetlana Gangan, dr.,conf. univ. – şef catedra Marketing şi Achiziţii

  • Locul I – Boaghie Cezara, masterandanul I gr.2,raport cu tema: „Dezvoltarea infrastructurii de marketing agricol prerogativă a Politicii Agricole Comune pentru Republica Moldova
  • Locul II–  Belocosov Nicolai, masterandanul I gr.2, raport  cu tema: „Marketingul direct – alternativă de politică de comunicaţie a organizaţiei
  • Locul III–Coşciuc Elena, studentanul I, gr 2, Business şi Administrare  raport cu tema: „Rebranding as the market strategy in the hotel services industry

Menţiuni:  Jomiru Mariana, Josan Serghei, Gangan Eugen, Vreme Constantin, Romanciuc Vladimir, Dobîndă Olga. 

Foto:  Secţia Marketing şi Logistică

Secţia “Achiziţii”

Preşedinte - stud an III,  Lungu Anastasia

Vicepreşedinte - masterand. an I, Rotaru Serghei

Membrii secţiei: stud. an II, Donţu Mihaela ,stud.an II, Culeva Mihaela

Cuvînt de deschidere: Svetlana Gangan, dr.,conf. univ. – şef catedra Marketing şi Achiziţii

  • Locul I- Lungu Serghei, student. an III, gr. 4, raportcu tema: „Planificarea achiziţiilor de mărfuri şi materiale în unităţile agricole (în baza datelor SRL“Agroelcor” S.Zorile,r.Orhei)”
  • Locul IIGrigori Mihaela, masterand. an I, gr. 2,  raport cu tema: ” Dezvoltarea achiziţiei internaţionale de materie prima  pentru întreprinderile sectorului zootehnic din Republica Moldova”
  • Locul IIIBarajin Cristina, student. an II, gr. 4,raport cu tema: „Analiza licitaţiilor în Republica Moldova”

Menţiuni:  Culeva Mihaela, Rotaru Serghei, Băbănuţă Elena, Crudu Natalia, Lungu Anastasia, Nemţanu Olga, Suportat Elena.

Foto: Secţia Achiziţii


ordinul-republicii
В октябре 2013 года
Государственный Аграрный Университет Молдовы был награжден высшей наградой государства 
"Орденом Республики".

 

Orarul sunetelor

orarul sunete

pauză de 5 min. între orele perechii și de 15 min între perechi

engleza

UASM pe Facebook

Copyright © 2019 Государственный аграрный университет Молдовы
Все права защищены.

Designed by Nicolae Daraduda