85

"Da nobis recta sapere"

Главная страница
О ГАУМ
Приветствие ректора ГАУМ
Страницы истории
Органиграмма
Годовой отчет
Финансовый отчет
АБИТУРИЕНТУ 2018
Лиценциат
Мастерат
Докторантура
Иностранным студентам
Dinamica depunerii cererilor
Результаты приема
Locuri neacoperite
Администрация
Сенат
Административный совет
Consiliul de Dezvoltare Strategică Instituţională
Учебный процесс
Очная форма обучения
Заочная форма обучения
Catalogul cursurilor
Volumul I (ciclul I)
Volumul II (ciclul II)
Centru Național de Formare Profesională Continuă şi Consultanță al UASM
Факультеты
Агрономический
Плодоовощеводство и виноградарство
Экономический
Ветеринария
Аграрная инженерия и автотранспорт
Кадастр и право
Библиотека
Международные отношения
Персонал и контакты
Международное сотрудничество и партнерство
Программы, международные проекты, академическая мобильность
Учеба, стипендии
ERASMUS
EUroSTUDIES
Наука
Raport activitatea științifică
Personal şi contacte
Structuri de cercetare
Cercetare studenţească
Şcoala doctorală
Parcul inovaţional
Proiecte de cercetare
Acreditare
Anunţuri
Seminare ştiintifice de profil
Simpozioane
Подразделения
Учебный отдел и управления качеством
Военная кафедра
Профсоюзы
Centrul medical
Отдел кадров
Бухгалтерия
Юридический отдел
Отдел профориентации
Канцелярия
Информационный центр
Издательский центр
Отдел закупок
Студенческий городок
Ferma didactică a UASM
Студенческая жизнь
CADRUL LEGAL
Acte legislative NAŢIONALE
Carta universitară
Acte normative UASM
Moodle UASM

Партнёры

rural
 RINA SIMTEX

EUROEAST Logo
tempus
La Manche
Credo
CRU
Effort
Infinity
agrilida
logoev

 


TecTNet logou

Двойной диплом

dubla diploma

Публикации ГАУМ

Stiinta-Agricola

 

edrone


rural


RINA SIMTEX

tempus

CRU
logo AUF RVB
agrilida
logoev

sufor


Euraxess


casee logo


TecTNet logou


teachme


fktbum


elevate logo


AG Lab


restart

 


logo smart

cofonded big


erasmus+

 


Centrul Euros


casee

 


ceepus logo rgb web

Hot-Line

Personalul catedrei

Numele, prenumele

Grad ştiinţific

Titlul științifico-didactic

Disciplinele predate

Lista publicațiilor științifice

Date de contact

(tel., e-mail)

Dubovca Teodor

Doctor ştiinţe geografice

Conferenţiar universitar

1.Hidrologia,hidrometria şi regularizarea scurgerii

2.Geofizică şi geomorfologie

3.Geologie şi hidrologie

Lista publicațiilor științifice

022432243

E-mail

Şeremet Victor

Doctor habilitat ştiinţe fizico-matematice

Profesor universitar

1.Mecanica teoretică

2.Rezistenţa materialelor

3.Geotehnică şi fundaţii

4.Construcţii inginereşti

5.Statica structurilor

Lista publicațiilor științifice

022432243

E-mail

Pleşca Petru

Doctor ştiinţe tehnice

Conferenţiar universitar

1.Hidrauliuca

2.Maşini hidraulice şi staţii de pompare

3.Construcţii hidrotehnice

4.Alimentării cu apă

5.Sisteme informaţionale

6.Tehnologii moderne şi modelarea în hidroamelioraţie

Lista publicațiilor științifice

022432243

E-mail

Lupaşco Eleodor

Doctor ştiinţe fizico-matematice

Conferenţiar universitar

1.Fizica

2.Biofizica

Lista publicațiilor științifice

022432243

E-mail

Ceban Rodica

Doctor ştiinţe agronomice

Conferenţiar universitar

1.Irigaţii

2.Tehnologia şi mecanizarea lucrărilor de îmbunătăţiri funciare

3.Organizarea şi tehnologia construcţiilor

4.Îmbunătăţiri funciare

5.Expertiza construcţiilor

6.Dezvoltarea durabilă şi monitoringul ecologic

7.Irigarea culturilor horticole

Lista publicațiilor științifice

022432243

E-mail

Mocreac Viorica

 

Lector universitar

1.Tipologia obiectelor imobiliare

4.Construcţii hidrotehnice şi îmbunătăţiri funciare

5.Economia activităţii de îmbunătăţiri funciare

6.Combaterea eroziunii solului

7.Management în îmbunătăţiri funciare

8.Irigarea plantaţiilor horticole

Lista publicațiilor științifice

022432243

069357137

E-mail

Varzari Ion

 

Lector superior

1.Fizica

2.Biofizica

Lista publicațiilor științifice

022432243

E-mail

Frăsineac Oleg

 

Lector universitar

1.Materiale de construcţie

2.Construcţii hidrotehnice şi îmbunătăţiri funciare

3.Organizarea şi planificarea lucrărilor de îmbunătăţiri funciare

4.Bazele construcţiilor

5.Tehnologii și mecanizarea LÎF

6.Construcții hidrotehnice

Lista publicațiilor științifice

022432243

022594997

069646157

E-mail

Coronovschi Alexandru

Doctor ştiinţe tehnice

Conferențiar cercetător

1.Exploatarea sistemelor hidroameliorative

2.Utilizarea complexă a resurselor de apă

3.Materiale de construcţie

4.Legislația în gospodărirea apelor

5. Tehnologia şi mecanizarea lucrărilor de îmbunătăţiri funciare

6. Sisteme Informationale în Îmbunătățiri Funciare

Lista publicațiilor științifice

022432243

E-mail

 


ordinul-republicii
В октябре 2013 года
Государственный Аграрный Университет Молдовы был награжден высшей наградой государства 
"Орденом Республики".

 

Orarul sunetelor

orarul sunete

pauză de 5 min. între orele perechii și de 15 min între perechi

engleza

UASM pe Facebook

Copyright © 2019 Государственный аграрный университет Молдовы
Все права защищены.

Designed by Nicolae Daraduda