85

"Da nobis recta sapere"

Главная страница
О ГАУМ
Приветствие ректора ГАУМ
Страницы истории
Органиграмма
Годовой отчет
Финансовый отчет
АБИТУРИЕНТУ 2018
Лиценциат
Мастерат
Докторантура
Иностранным студентам
Dinamica depunerii cererilor
Результаты приема
Locuri neacoperite
Администрация
Сенат
Административный совет
Consiliul de Dezvoltare Strategică Instituţională
Учебный процесс
Очная форма обучения
Заочная форма обучения
Catalogul cursurilor
Volumul I (ciclul I)
Volumul II (ciclul II)
Centru Național de Formare Profesională Continuă şi Consultanță al UASM
Факультеты
Агрономический
Плодоовощеводство и виноградарство
Экономический
Ветеринария
Аграрная инженерия и автотранспорт
Кадастр и право
Библиотека
Международные отношения
Персонал и контакты
Международное сотрудничество и партнерство
Программы, международные проекты, академическая мобильность
Учеба, стипендии
ERASMUS
EUroSTUDIES
Наука
Raport activitatea științifică
Personal şi contacte
Structuri de cercetare
Cercetare studenţească
Şcoala doctorală
Parcul inovaţional
Proiecte de cercetare
Acreditare
Anunţuri
Seminare ştiintifice de profil
Simpozioane
Подразделения
Учебный отдел и управления качеством
Военная кафедра
Профсоюзы
Centrul medical
Отдел кадров
Бухгалтерия
Юридический отдел
Отдел профориентации
Канцелярия
Информационный центр
Издательский центр
Отдел закупок
Студенческий городок
Ferma didactică a UASM
Студенческая жизнь
CADRUL LEGAL
Acte legislative NAŢIONALE
Carta universitară
Acte normative UASM
Moodle UASM

Партнёры

rural
 RINA SIMTEX

EUROEAST Logo
tempus
La Manche
Credo
CRU
Effort
Infinity
agrilida
logoev

 


TecTNet logou

Двойной диплом

dubla diploma

Публикации ГАУМ

Stiinta-Agricola

 

edrone


rural


RINA SIMTEX

tempus

CRU
logo AUF RVB
agrilida
logoev

sufor


Euraxess


casee logo


TecTNet logou


teachme


fktbum


elevate logo


AG Lab


restart

 


logo smart

cofonded big


erasmus+

 


Centrul Euros


casee

Hot-Line

Scurt istoric al catedrei

 

Catedra a fost înfiinţată în 1953. E de menţionat că pe parcursul anilor de existenţă catedra a activat sub diferite denumiri: Îmbunătăţiri funciare; Îmbunătăţiri funciare şi Geodezie; Îmbunătăţiri funciare şi Organizarea teritoriului; Îmbunătăţiri funciare şi Hidrotehnică şi în prezent se numeşte Catedra de Îmbunătăţiri funciare şi Fizică.

În perioada de activitate la conducerea catedrei s-au aflat cadre didactice experimentate: profesorul universitar T.Preobrajenskii (1953-1955), conferenţiarii universitari S.Zavodnov (1955-1970), I.Ştefîrţa (1971-1980-1981), profesorul universitar V.Shegovoi (1986-1992), conferențiar universitari R.Ceban (2004-2009), I.Gherciuc (2009-2011), profesorul universitar T.Coşuleanu (1981-1986, 1992-2004, 2011- 2014), conferenţiar universitar Teodor Dubovca 2014- 2015, conferențiar cercetător Coronovschi Alexandru 2016 până în prezent.

La etapa actuală catedra  asigură 37 cursuri la facultăţile Cadastru şi Drept, Ingineria Agrară şi Transport auto, Zootehnie şi Biotehnologii, Agronomie, Horticultură.

De la momentul fondării catedrei au devenit doctori în ştiinţe 11 colaboratori şi doctori habilitaţi 4 profesori. Investigaţiile ştiinţifice efectuate de colaboratorii catedrei pe parcursul anilor s-au materializat în circa 5 monografii, 6 manuale şi peste 820 lucrări ştiinţifice. În mod deosebit accentuăm rezultatele ştiinţifice ale prof. univ. V. Şeremet care au fost publicate într-un şir de monografii şi articole ştiinţifice în ţările străine.

Catedra Îmbunătăţiri funciare pe parcursul mai multor ani a conlucrat cu întreprinderi de producţie din domeniul gospodăriei apelor şi alte domenii. Au fost organizate şi au activat filiale ale catedrei în direcţiile de exploatare a sistemelor de irigaţie din Tiraspol, Bender, Chişinău, în instituţiile de proiectare ,,Moldghiprovodhoz” (astăzi Acvaproiect), ,,Moldghiprozem”. Colaboratorii catedrei au realizat investigaţii de producţie în baza contractelor economice pe sistemele mari intergospodăreşti de irigaţie Râbnița şi Grigoropol. Recent colaboratorii catedrei împreună cu catedrele ,,Organizarea teritoriului” şi ,,Cadastru şi Geodezie” în colaborare cu savanţi şi specialişti în instituţii şi universităţi din ţară au participat activ la elaborarea şi editura a şase documente normative în construcţii.

În prezent la catedră ce efectuează cercetări ştiinţifice pe optimizarea proiectării şi exploatării sistemelor de hidroamelioraţie, de optimizare a tehnologiilor de irigare a culturilor şi plantaţiilor agricole, de elaborare a metodelor noi de determinare a stabilităţii construcţiilor, de folosire a resurselor locale alternative pentru obţinerea energiei electrice ect.

 


ordinul-republicii
В октябре 2013 года
Государственный Аграрный Университет Молдовы был награжден высшей наградой государства 
"Орденом Республики".

 

Orarul sunetelor

orarul sunete

pauză de 5 min. între orele perechii și de 15 min între perechi

engleza

UASM pe Facebook

Copyright © 2019 Государственный аграрный университет Молдовы
Все права защищены.

Designed by Nicolae Daraduda