85

"Da nobis recta sapere"

Главная страница
О ГАУМ
Приветствие ректора ГАУМ
Страницы истории
Органиграмма
Годовой отчет
Финансовый отчет
Declarație de răspundere managerială
АБИТУРИЕНТУ 2018
Лиценциат
Мастерат
Докторантура
Иностранным студентам
Dinamica depunerii cererilor
Результаты приема
Locuri neacoperite
Администрация
Сенат
Административный совет
Consiliul de Dezvoltare Strategică Instituţională
Учебный процесс
Очная форма обучения
Заочная форма обучения
Catalogul cursurilor
Volumul I (ciclul I)
Volumul II (ciclul II)
Centru Național de Formare Profesională Continuă şi Consultanță al UASM
Факультеты
Агрономический
Плодоовощеводство и виноградарство
Экономический
Ветеринария
Аграрная инженерия и автотранспорт
Кадастр и право
Библиотека
Международные отношения
Персонал и контакты
Международное сотрудничество и партнерство
Программы, международные проекты, академическая мобильность
Учеба, стипендии
ERASMUS
EUroSTUDIES
Наука
Raport activitatea științifică
Personal şi contacte
Structuri de cercetare
Cercetare studenţească
Şcoala doctorală
Parcul inovaţional
Proiecte de cercetare
Acreditare
Anunţuri
Seminare ştiintifice de profil
Simpozioane
Подразделения
Учебный отдел и управления качеством
Военная кафедра
Профсоюзы
Centrul medical
Отдел кадров
Бухгалтерия
Юридический отдел
Отдел профориентации
Канцелярия
Информационный центр
Издательский центр
Отдел закупок
Студенческий городок
Ferma didactică a UASM
Студенческая жизнь
CADRUL LEGAL
Acte legislative NAŢIONALE
Carta universitară
Acte normative UASM
Moodle UASM
Учебные планы

Партнёры

rural
 RINA SIMTEX

EUROEAST Logo
tempus
La Manche
Credo
CRU
Effort
Infinity
agrilida
logoev

 


TecTNet logou

Двойной диплом

dubla diploma

Публикации ГАУМ

Stiinta-Agricola

 

uasm


 

edrone


rural


RINA SIMTEX

tempus

CRU
logo AUF RVB
agrilida
logoev

sufor


Euraxess


casee logo


TecTNet logou


teachme


fktbum


elevate logo


AG Lab


restart

 


logo smart

cofonded big


erasmus+

 


Centrul Euros


casee

 


ceepus logo rgb web


 

 jeanmon


 

 

logo smart


 CREDO

Hot-Line

Personalul catedrei

Numele, prenumele

Grad ştiinţific

Titlul ştiinţifico-didactic

Disciplinele predate

Lista publicaţiilor ştiinţifice

Date de contact

(tel., e-mail)

BALTAGA Ecaterina

Doctor în drept

Conf. univ.

 1. Teoria generală a dreptului
 2. Dreptul administrativ I-II
 3. Drept constituțional I-II
 4. Criminalistica
 5. Bazele statului și dreptului.

 

Lista publicaţiilor ştiinţifice

022432268

E-mail

BALTAG Dumitru Doctor habilitat în drept Profesor universitar
 1. Teoria generală a dreptului
 2. Probleme filosofice a dreptului
 3. Dreptul proprietății intelectuale
 4. Dreptul de autor – Ciclul II (agronomie)
Lista publicaţiilor ştiinţifice

022432268

E-mail

MORARU Elena

Doctor în drept

Conf. univ.

 

 1. Istoria dreptului românesc
 2. Organele de ocrotire a normelor de drept
 3. Drept procesual penal (partea generală) I-II
 4. Dreptul execuțional

 

Lista publicaţiilor ştiinţifice

022432268

E-mail

CUCIURCĂ Angela

Doctor în drept

Conf. univ.

 1. Drept pena Partea specială I-II
 2. Criminologia
 3. Drept notarial
 4. Bazele dreptului civil și administrativ

 

Lista publicaţiilor ştiinţifice

022432268

E-mail

STAHI Tatiana

Doctor în drept

Lector univ.

 

 1. Drept privat roman
 2. Dreptul muncii
 3. Dreptul familie
 4. Legislaţia cadastral funciară
 5. Drept civil. Persoane
 6. Protecția juridică a consumatorului

 

Lista publicaţiilor ştiinţifice

022432268

E-mail

TĂLĂMBUŢĂ Agelina

Doctor în drept

Conf. univ. Interim.

 

 1. Drept civil. Partea generală
 2. Drept civil. Drepturile reale
 3. Dreptul contractelor civile
 4. Dreptul succesoral
 5. Teoria obligațiilor civile
 6. Protecția bunurilor imobiliare

 

Lista publicaţiilor ştiinţifice

022432268

E-mail

MUNTEAN Iulian

Doctor în drept

Conf. univ. Interim.

 

 1. Dreptul procesual civil. Partea generală
 2. Dreptul afacerilor
 3. Bazele statului şi dreptului

 

Lista publicaţiilor ştiinţifice

022432268

E-mail

MUNTEANU Rita Doctor în drept Conf. univ.
 1. Dreptul european
 2. Drept penal. Partea generală I-II
 3. Drept fiscal
 4. Legislația agrară
 5. Dreptul mediului
 6. Dreptul ecologic
 7. Legislația cadastro-funciară – Ciclul II (COT)
 Lista publicaţiilor ştiinţifice  

022432268

E-mail

GROZAV Svetlana

-

Lector univ.

 1. Dreptul financiar

Lista publicaţiilor ştiinţifice

022432268

E-mail


ordinul-republicii
В октябре 2013 года
Государственный Аграрный Университет Молдовы был награжден высшей наградой государства 
"Орденом Республики".

 

Orarul sunetelor

orarul sunete

pauză de 5 min. între orele perechii și de 15 min între perechi

engleza

UASM pe Facebook

Copyright © 2019 Государственный аграрный университет Молдовы
Все права защищены.

Designed by Nicolae Daraduda