85

"Da nobis recta sapere"

Главная страница
О ГАУМ
Приветствие ректора ГАУМ
Страницы истории
Органиграмма
Годовой отчет
Финансовый отчет
Declarație de răspundere managerială
АБИТУРИЕНТУ 2018
Лиценциат
Мастерат
Докторантура
Иностранным студентам
Dinamica depunerii cererilor
Результаты приема
Locuri neacoperite
Администрация
Сенат
Административный совет
Consiliul de Dezvoltare Strategică Instituţională
Учебный процесс
Очная форма обучения
Заочная форма обучения
Catalogul cursurilor
Volumul I (ciclul I)
Volumul II (ciclul II)
Centru Național de Formare Profesională Continuă şi Consultanță al UASM
Факультеты
Агрономический
Плодоовощеводство и виноградарство
Экономический
Ветеринария
Аграрная инженерия и автотранспорт
Кадастр и право
Библиотека
Международные отношения
Персонал и контакты
Международное сотрудничество и партнерство
Программы, международные проекты, академическая мобильность
Учеба, стипендии
ERASMUS
EUroSTUDIES
Наука
Raport activitatea științifică
Personal şi contacte
Structuri de cercetare
Cercetare studenţească
Şcoala doctorală
Parcul inovaţional
Proiecte de cercetare
Acreditare
Anunţuri
Seminare ştiintifice de profil
Simpozioane
Подразделения
Учебный отдел и управления качеством
Военная кафедра
Профсоюзы
Centrul medical
Отдел кадров
Бухгалтерия
Юридический отдел
Отдел профориентации
Канцелярия
Информационный центр
Издательский центр
Отдел закупок
Студенческий городок
Ferma didactică a UASM
Студенческая жизнь
CADRUL LEGAL
Acte legislative NAŢIONALE
Carta universitară
Acte normative UASM
Moodle UASM
Учебные планы

Партнёры

rural
 RINA SIMTEX

EUROEAST Logo
tempus
La Manche
Credo
CRU
Effort
Infinity
agrilida
logoev

 


TecTNet logou

Двойной диплом

dubla diploma

Публикации ГАУМ

Stiinta-Agricola

 

uasm


 

edrone


rural


RINA SIMTEX

tempus

CRU
logo AUF RVB
agrilida
logoev

sufor


Euraxess


casee logo


TecTNet logou


teachme


fktbum


elevate logo


AG Lab


restart

 


logo smart

cofonded big


erasmus+

 


Centrul Euros


casee

 


ceepus logo rgb web


 

 jeanmon


 

 

logo smart


 CREDO


 

uniclad

 

 

Hot-Line

Simpozion Internațional Științifico - Practic, dedicat aniversării a 85 de ani de la fondarea Universității Agrare de Stat din Moldova

 În data de 4-6 octombrie 2018, a avut loc Simpozion Internațional Științifico - Practic, dedicat aniversării a 85 de ani de la fondarea Universității Agrare de Stat din Moldova cu genericul „DEZVOLTAREA DURABILĂ A MEDIULUI RURAL – REALIZĂRI ȘI PERSPECTIVE”.

La facultatea Cadastru și Drept, Simpozion Internațional Științifico – Practic s-a desfășurat în următoarele secțiuni:

- Organizarea teritoriului și folosirea funciară în condițiile contemporane;

- SIG, cadastru și evaluarea imobilului;

- Ingineria mediului și dezvoltarea durabilă a spațiului rural;

- Asigurarea juridică a folosirii eficiente a resurselor hidro-funciare.

Sponsorii Simpozionului Ştiinţific Internaţional la facultatea cadastru au fost:

 1. Academia de Științe a Moldovei;
 2. Agenția imobiliară ”AXA IMOBIL”;
 3. S.A. ”Vinăria Ialoveni”;
 4. Catedra Organizarea teritoriului;
 5. Catedra Drept;
 6. Catedra Cadastru și Geodezie;
 7. Catedra Ingineria mediului și hidrotehnică;
 8. Sindicatul angajaților UASM.

Ţările participante la Simpozionului Ştiinţific Internaţional:

 

România                    Germania

Federația Rusă           Polonia

Ucraina                      Republica Belorusă

Letonia                      Uzbekistan

Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO)

Republica Moldova

 

Instituțiile participante la Simpozionului Ştiinţific Internaţional:

 1. Agency for Land Relations and Cadastre of Moldova, Moldova
 2. Institutul de Geologie și Seismologie al Academiei de Ştiinţe a Moldovei
 3. Institutul de Ecologie și Geografie al Academiei de Ştiinţe a Moldovei
 4. Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO)
 5. University of Applied Sciences TFH Georg Agricola, Bochum, Germania;
 6. Cadastral Office, City of Essen, Germania
 7. University of Warmia and Mazury in Olsztyn , Poland
 8. Warsaw University of Technology, Polonia 
 9. Государственный университет по землеустройству, г. Москва
 10. Universitatea Agrară de Stat din Moldova, Chişinău, Republica Moldova
 11. Латвийский сельскохозяйственный университетб Elgava
 12. Universitatea Tehnică “Gheorghe Asachi” din Iași, România
 13. Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară „Ion Ionescu de la Brad” Iaşi, România,
 14. Universitatea “Transilvania” din Brașov, România
 15. Белорусская государственная сельскохозяйственная академия, г. Горки
 16. Институт экономики, природопользования и устойчивого развития НАН Украины, г. Киев
 17. Национальный университет биоресурсов и природопользования Украины, г. Киев
 18. Львовский национальный аграрный университет, Украина
 19. Ташкентский институт инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства, Узбекистан
 20. Нукусский филиал Ташкентского Государственного аграрного университета, Узбекистан
 21. Санкт-Петербургский государственный аграрный университет, Россия
 22. Национальный исследовательский Томский политехнический университет, Россия
 23. Самарский государственный экономический университет, Россия
 24. Пермский государственный аграрно-технологический университет им. Академика

Д.Н. Прянишникова, Россия

 1. Саратовский государственный технический университет имени Ю.А. Гагарина, Россия
 2. Кубанский государственный аграрный университет им. И. Т. Трубилина, Россия
 3. Житомирский национальный агроэкологический университет, Украина
 4. Всероссийский нацно-исследовательский институт земледелия и защиты почв от эрозииБ Курск, Россия
 5. Чувашский государственный университет им. И.Н.Ульянова, Россия
 6. Дагестанский государственный аграрный университет им. М.М. Джамбулатова, Россия
 7. Universitatea Tehnică a Moldovei
 8. Одесский Национальный Экономический Университет, Украина
 9. Universitatea de Stat din Tiraspol cu sediul la Chișinău, Republica Moldova
 10. Universitatea de Studii Europene din Moldova
 11. Universitatea Liberă din Moldova
 12. Grigore T. Popa University of Medicine and Pharmacy, Iasi, Romania
 13. Institute of Forensic Medicine of Iasi, Romania
 14. Academia de Studii Economice a Moldovei
 15. Universitatea de Stat din Moldova
 16. Compania Națională de Asigurări în Medicină, Chisinau, Republica Moldova
 17. Institutul de Științe Penale și Criminologie Aplicată, Chisinau, Republica Moldova
 18. Universitatea de Studii Politice și Economice Europene ”Constantin Stere”, Chisinau, Republica Moldova
 19. Asociația Obștească BIOS, Republica Moldova
 20. A. “Apă-Canal Chișinău“, Republica Moldova

La ședința plenară de deschidere a Simpozionului Științific Internațional Domnul S. N. Volcov – Rectorul Universității de Stat de Organizare a Teritoriului din Moscova Rusia a ținut o prezentare cu tema: Землеустроительное обеспечение устойчивого развития сельских территорий в российской федерации.

În cadrul Simpozion Internațional Științifico - Practic, dedicat aniversării a 85 de ani de la fondarea Universității Agrare de Stat din Moldova cu genericul „DEZVOLTAREA DURABILĂ A MEDIULUI RURAL – REALIZĂRI ȘI PERSPECTIVE” Domnului Rector al Universității de Stat de Organizare a Teritoriului din Moscova, Rusia – membru al Academiei de Științe a Rusiei Serghei Volcov i s-a decernat titlului onorific ”Doctor Honoris Causa al UASM”.

Toți participanții au primit certificate de participare la Simpozionul Internațional Științifico - Practic, dedicat aniversării a 85 de ani de la fondarea Universității Agrare de Stat din Moldova cu genericul „DEZVOLTAREA DURABILĂ A MEDIULUI RURAL – REALIZĂRI ȘI PERSPECTIVE”

 

 


ordinul-republicii
В октябре 2013 года
Государственный Аграрный Университет Молдовы был награжден высшей наградой государства 
"Орденом Республики".

 

Orarul sunetelor

orarul sunete

pauză de 5 min. între orele perechii și de 15 min între perechi

engleza

UASM pe Facebook

Copyright © 2019 Государственный аграрный университет Молдовы
Все права защищены.

Designed by Nicolae Daraduda