85

"Da nobis recta sapere"

Главная страница
О ГАУМ
Приветствие ректора ГАУМ
Страницы истории
Органиграмма
Годовой отчет
Финансовый отчет
Declarație de răspundere managerială
АБИТУРИЕНТУ 2018
Лиценциат
Мастерат
Докторантура
Иностранным студентам
Dinamica depunerii cererilor
Результаты приема
Locuri neacoperite
Администрация
Сенат
Административный совет
Consiliul de Dezvoltare Strategică Instituţională
Учебный процесс
Очная форма обучения
Заочная форма обучения
Catalogul cursurilor
Volumul I (ciclul I)
Volumul II (ciclul II)
Centru Național de Formare Profesională Continuă şi Consultanță al UASM
Факультеты
Агрономический
Плодоовощеводство и виноградарство
Экономический
Ветеринария
Аграрная инженерия и автотранспорт
Кадастр и право
Библиотека
Международные отношения
Персонал и контакты
Международное сотрудничество и партнерство
Программы, международные проекты, академическая мобильность
Учеба, стипендии
ERASMUS
EUroSTUDIES
Наука
Raport activitatea științifică
Personal şi contacte
Structuri de cercetare
Cercetare studenţească
Şcoala doctorală
Parcul inovaţional
Proiecte de cercetare
Acreditare
Anunţuri
Seminare ştiintifice de profil
Simpozioane
Подразделения
Учебный отдел и управления качеством
Военная кафедра
Профсоюзы
Centrul medical
Отдел кадров
Бухгалтерия
Юридический отдел
Отдел профориентации
Канцелярия
Информационный центр
Издательский центр
Отдел закупок
Студенческий городок
Ferma didactică a UASM
Студенческая жизнь
CADRUL LEGAL
Acte legislative NAŢIONALE
Carta universitară
Acte normative UASM
Moodle UASM
Учебные планы

Партнёры

rural
 RINA SIMTEX

EUROEAST Logo
tempus
La Manche
Credo
CRU
Effort
Infinity
agrilida
logoev

 


TecTNet logou

Двойной диплом

dubla diploma

Публикации ГАУМ

Stiinta-Agricola

 

uasm


 

edrone


rural


RINA SIMTEX

tempus

CRU
logo AUF RVB
agrilida
logoev

sufor


Euraxess


casee logo


TecTNet logou


teachme


fktbum


elevate logo


AG Lab


restart

 


logo smart

cofonded big


erasmus+

 


Centrul Euros


casee

 


ceepus logo rgb web


 

 jeanmon


 

 

logo smart


 CREDO

Hot-Line

Interviu cu Aliona MOSCALIUC-VASILICA - absolventă la specialitatea 612.1 Protecția Plantelor 2002, master – 2003

A. Moscaliuc

Aliona Moscaliuc-Vasilica

- absolventă la specialitate 612.1 Protecția Plantelor - 2002

- master – specializarea Horticultură și Viticultură - 2003

- Șef Direcție Managementul Laboratoarelor și Evaluarea Riscurilor

AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU SIGURANȚA ALIMENTELOR

 

Stimată Dnă Aliona Moscaliuc-Vasilica, mă numesc Olesea Ştefan, sunt şi eu studentă la specialitatea protecţia plantelor, şi sunt pasionată nespus de mult de aceasta. De aceea am deosebita plăcere de a solicita câteva clipe pentru un interviu, de a vă sustrage puţin din activitatea cotidiană profesională. Permiteţi-mi să vă acord câteva întrebări, la care să am un răspuns sincer.

Întrebare: Cunoaştem că în cadrul Universităţii Agrare de Stat din Moldova, aţi avut mai multe activităţi, dar în ce perioadă aţi făcut studiile la UASM?

Răspuns: În perioada dintre anii 1997-2002 am făcut studiile la licenţă; 2002-2003 Masterandă; iar între anii 2005-2008, am făcut studiile doctorat.

Întrebare: Nu regretaţi că aţi făcut studiile la UASM, şi nemijlocit la specialitatea Protecția Plantelor?

Răspuns: Niciodată, când am absolvit facultatea erau anii când moldovenii plecau în masă peste hotare, însă eu am ales să rămân acasă, iar această specialitate m-ea dat posibilitatea să activez ca inspector fitosanitar mai mulți ani, sarcina de bază a fost protejarea teritoriului țării împotriva introducerii, răspândirii sau migrării inclusiv din alte țări, a organismelor  de carantină.

Întrebare: Dacă aţi putea întoarce timpul ați alege aceeaşi specialitatea - Protecția Plantelor? Dar dacă da, atunci de ce?

Răspuns: cu siguranţă – DA. Pe parcursul a 13 ani de activitate am avut posibilitatea să activez ca cercetător științific, asistent universitar, lector universitar, agronom, inspector fitosanitar, șef de secție și la moment șef de direcție în cadrul Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor (misiunea noastră este să punem pe masa consumatorilor un produs de calitate și inofensiv) www.ansa.gov.md.

Întrebare: Dacă aţi reveni la facultate ce aţi modifica intru sporirea calităţii procesului didactic?

Răspuns: Mai multe lecții practice la instituțiile de resort (Institute de cercetare, Fabrici, Laboratoare etc.)

Întrebare: Eu fiind la moment studentă întâlnesc diferite situaţii, peripeţii studenţeşti etc. Ce amintiri plăcute v-au lăsat studiile la UASM?

Răspuns: Î-mi aduc aminte cu plăcere de teritoriul înverzit și curat, de tinerețe.

Întrebare: Stimată Dnă Moscaliuc-Vasilica ce le-aţi recomanda actualilor studenți de la specialitatea Protecția Plantelor?

Răspuns: Să se folosească de toate resursele, posibilitățile ce le sunt oferite de către dascălii lor, să nu piardă nimic important, să-și petreacă mai mult timp studiind.

Întrebare: Şi tot în acest context ce le-aţi recomanda actualilor absolvenţi de liceu şi colegiu, potenţialilor studenți la specialitatea Protecția Plantelor?

Răspuns: Protecția Plantelor este o specialitate cu mare perspectivă pentru viitor, viitorii specialişti vor avea posibilitatea să activeze în foarte multe domenii, Republica Moldova este o țară agrară și  specialiști buni mereu vor fi la mare căutare.

Întrebare: Cum puteţi contribui D-voastre la sporirea calităţii pregătirii specialiștilor la specialitatea Protecția Plantelor?

Răspuns: Cred că aș da posibilitatea ca cei mai buni studenți să petreacă practica de producere în cadrul Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor

Întrebare: În viziunea D-voastre care este filosofia specialității Protecția Plantelor?

Răspuns: Atunci când î-ți zâmbește o floare - viață e frumoasă.

 Sincere plecăciuni în fața celor care au semănat în noi dragostea de pâine, dragostea de carte, am făcut studiile în anii  când totul se distrugea, dar totuși noi am absolvit facultatea și cei mai mulți au rămas să activeze în țară. Vă îmbrățișez pe toți, Vă duc dorul.

Stimată Dnă Aliona Moscaliuc-Vasilica Vă mulțumim pentru sinceritate, şi vă asigurăm ca să fim în continuare promotorii facultăţii de Horticultură, şi nemijlocit a specialităţii studiată de Dvoastră şi actualmente îmbrăţişată de noi actualii studenţi.

A intervievat ŞTEFAN Olesea, specialitatea 612.1 Protecţia plantelor


ordinul-republicii
В октябре 2013 года
Государственный Аграрный Университет Молдовы был награжден высшей наградой государства 
"Орденом Республики".

 

Orarul sunetelor

orarul sunete

pauză de 5 min. între orele perechii și de 15 min între perechi

engleza

UASM pe Facebook

Copyright © 2019 Государственный аграрный университет Молдовы
Все права защищены.

Designed by Nicolae Daraduda