85

"Da nobis recta sapere"

Главная страница
О ГАУМ
Приветствие ректора ГАУМ
Страницы истории
Органиграмма
Годовой отчет
Финансовый отчет
АБИТУРИЕНТУ 2018
Лиценциат
Мастерат
Докторантура
Иностранным студентам
Dinamica depunerii cererilor
Результаты приема
Locuri neacoperite
Администрация
Сенат
Административный совет
Consiliul de Dezvoltare Strategică Instituţională
Учебный процесс
Очная форма обучения
Заочная форма обучения
Catalogul cursurilor
Volumul I (ciclul I)
Volumul II (ciclul II)
Centru Național de Formare Profesională Continuă şi Consultanță al UASM
Факультеты
Агрономический
Плодоовощеводство и виноградарство
Экономический
Ветеринария
Аграрная инженерия и автотранспорт
Кадастр и право
Библиотека
Международные отношения
Персонал и контакты
Международное сотрудничество и партнерство
Программы, международные проекты, академическая мобильность
Учеба, стипендии
ERASMUS
EUroSTUDIES
Наука
Raport activitatea științifică
Personal şi contacte
Structuri de cercetare
Cercetare studenţească
Şcoala doctorală
Parcul inovaţional
Proiecte de cercetare
Acreditare
Anunţuri
Seminare ştiintifice de profil
Simpozioane
Подразделения
Учебный отдел и управления качеством
Военная кафедра
Профсоюзы
Centrul medical
Отдел кадров
Бухгалтерия
Юридический отдел
Отдел профориентации
Канцелярия
Информационный центр
Издательский центр
Отдел закупок
Студенческий городок
Ferma didactică a UASM
Студенческая жизнь
CADRUL LEGAL
Acte legislative NAŢIONALE
Carta universitară
Acte normative UASM
Moodle UASM

Партнёры

rural
 RINA SIMTEX

EUROEAST Logo
tempus
La Manche
Credo
CRU
Effort
Infinity
agrilida
logoev

 


TecTNet logou

Двойной диплом

dubla diploma

Публикации ГАУМ

Stiinta-Agricola

 

edrone


rural


RINA SIMTEX

tempus

CRU
logo AUF RVB
agrilida
logoev

sufor


Euraxess


casee logo


TecTNet logou


teachme


fktbum


elevate logo


AG Lab


restart

 


logo smart

cofonded big


erasmus+

 


Centrul Euros


casee

 


ceepus logo rgb web


 jeanmon

Hot-Line

Disciplinele ţinute la catedră şi curriculum–urile

Disciplina

Specialitatea

Învăţământ de zi

Învăţământ cu frecvenţă redusă

Ciclul I (licenţă)

Pomicultura specială

615.1 Horticultură

pdflogo

 

Pomicultura generală

615.1 Horticultură

pdflogo

 

Bazele biologice ale pomiculturii

615.1 Horticultură

pdflogo

 

Pomicultură

612.1 Protecţia plantelor

pdflogo

 

617.1 Viticultură şi vinificaţia

pdflogo

 

613.1 Agronomia

pdflogo

 

Tehnologii în horticultură

362.1 Marketing şi logistică

pdflogo

 

363.1 Business şi administrarea

pdflogo

 

363.2 Achiziţii

pdflogo

 

364.1.Finanţe şi bănci

pdflogo

 

366.1 Economie generală

pdflogo

 

Ciclul II (master)

Bazele biologice şi metode ale înmulţirii plantelor horticole şi silvice

Ştiinţe agricole şi agrosilvice

 

 

Tehnologia producerii materialului săditor pomicol.

Ştiinţe agricole şi agrosilvice

 

 

Bazele ştiinţifice ale sporirii productivităţii sistemelor horticole şi silvice

Ştiinţe agricole şi agrosilvice

 

 

Sisteme de cultură în exploataţiile horticole şi silvice.

Ştiinţe agricole şi agrosilvice

 

 

Tehnologii performante în pomicultură.

Ştiinţe agricole şi agrosilvice

 

 

Practica de specialitate-Pomicultura.

Ştiinţe agricole şi agrosilvice

 

 

Bazele biologice ale managmentului ecosistemelor horticole.

Ştiinţe agricole

 

 

Bazele biologice ale înmulţirii plantelor.

Ştiinţe agricole

 

 

Bazele ştiinţifice ale sporirii productivităţii sistemului horticol.

Ştiinţe agricole

 

 

Horticultură ecologică (pomicolă)

Ştiinţe agricole

 

 

Managmentul producerii materialului săditor horticol (pomicol).

Ştiinţe agricole

 

 

Sisteme de cultură în exploataţiile horticole pe teren deschis

Ştiinţe agricole

 

 

Sisteme de cultură în exploataţiile horticole (pomicole) pe teren protejat.

Ştiinţe agricole

 

 

Sisteme informatice şi managmentul proiectelor.

Ştiinţe agricole

 

 

ordinul-republicii
В октябре 2013 года
Государственный Аграрный Университет Молдовы был награжден высшей наградой государства 
"Орденом Республики".

 

Orarul sunetelor

orarul sunete

pauză de 5 min. între orele perechii și de 15 min între perechi

engleza

UASM pe Facebook

Copyright © 2019 Государственный аграрный университет Молдовы
Все права защищены.

Designed by Nicolae Daraduda