85

"Da nobis recta sapere"

Главная страница
О ГАУМ
Приветствие ректора ГАУМ
Страницы истории
Органиграмма
Годовой отчет
Финансовый отчет
АБИТУРИЕНТУ 2018
Лиценциат
Мастерат
Докторантура
Иностранным студентам
Dinamica depunerii cererilor
Результаты приема
Locuri neacoperite
Администрация
Сенат
Административный совет
Consiliul de Dezvoltare Strategică Instituţională
Учебный процесс
Очная форма обучения
Заочная форма обучения
Catalogul cursurilor
Volumul I (ciclul I)
Volumul II (ciclul II)
Centru Național de Formare Profesională Continuă şi Consultanță al UASM
Факультеты
Агрономический
Плодоовощеводство и виноградарство
Экономический
Ветеринария
Аграрная инженерия и автотранспорт
Кадастр и право
Библиотека
Международные отношения
Персонал и контакты
Международное сотрудничество и партнерство
Программы, международные проекты, академическая мобильность
Учеба, стипендии
ERASMUS
EUroSTUDIES
Наука
Raport activitatea științifică
Personal şi contacte
Structuri de cercetare
Cercetare studenţească
Şcoala doctorală
Parcul inovaţional
Proiecte de cercetare
Acreditare
Anunţuri
Seminare ştiintifice de profil
Simpozioane
Подразделения
Учебный отдел и управления качеством
Военная кафедра
Профсоюзы
Centrul medical
Отдел кадров
Бухгалтерия
Юридический отдел
Отдел профориентации
Канцелярия
Информационный центр
Издательский центр
Отдел закупок
Студенческий городок
Ferma didactică a UASM
Студенческая жизнь
CADRUL LEGAL
Acte legislative NAŢIONALE
Carta universitară
Acte normative UASM
Moodle UASM

Партнёры

rural
 RINA SIMTEX

EUROEAST Logo
tempus
La Manche
Credo
CRU
Effort
Infinity
agrilida
logoev

 


TecTNet logou

Двойной диплом

dubla diploma

Публикации ГАУМ

Stiinta-Agricola

 

edrone


rural


RINA SIMTEX

tempus

CRU
logo AUF RVB
agrilida
logoev

sufor


Euraxess


casee logo


TecTNet logou


teachme


fktbum


elevate logo


AG Lab


restart

 


logo smart

cofonded big


erasmus+

 


Centrul Euros


casee

 


ceepus logo rgb web


 jeanmon

Hot-Line

Scurt istoric al catedrei

Gumeniuc.IaCatedra de Silvicultură şi Grădini Publice a fost înfiinţată conform hotărârii Senatului UASM din 27 septembrie 2002, anterior funcţionând ca conferinţă de arboricultură ornamentală, Proiectarea spaţiilor verzi, Seminologie şi Pepiniere în cadrul  catedrei de Pomicultură din anul 1995.

Din anul 2003 până în anul 2006 la pupitrul catedrei s-a aflat membrul titular al A.Ş.M., profesor universitar Andrei Negru, iar din anul 2006 catedra este condusă de dr. în ştiinţe biologice conferenţiarul universitar Iachim Gumeniuc.  

La catedră se predau 14 discipline pentru studenţii specialităţii 616.1 – Silvicultură şi Grădini Publice şi o disciplină – Silvicultura şi produsele pădurii pentru studenţii specialităţii 424.1 – Ecologie.

Pentru toate disciplinele incluse în planul de învăţământ atât obligatorii cât şi opţionale ( 28 ) a fost întocmit curriculumul, catalogul şi programele analitice.

Au fost elaborate indicaţii metodice pentru: Practica de licenţă, Efectuarea cercetărilor şi întocmirea tezelor de licenţă, lucrările de laborator la Amenajarea pădurilor, Floricultură, Dendrometrie, Împăduriri, Tehnologiac exploatării forestiere, Staţiuni Forestiere, Practica didactică I şi II.

Au fost elaborate teste pentru evaluarea cunoştinţelor pentru toate disciplinele.

Disciplinele  ţinute la catedră sunt asigurate satisfăcător cu manuale, atât în limba română, cât şi rusă. Este pregătit pentru editare cursul de lecţii la disciplina „Staţiuni forestiere” şi manualul „Floricultura” ed. a II.

Cu variante electronice şi prelegeri Power Point sunt asigurate toate disciplinele de la ciclul I şi II.

În baza cercetărilor efectuate colaboratorii catedrei au publicat mai mult de 50 lucrări ştiinţifice, inclusiv 2 monografii şi 2 ghiduri practic pentru specialiştii în seminologie şi pepiniere silvice.

Adresa: Catedra Silvicultură şi Grădini Publice,

str. Mirceşti 42, MD-2049,

mun. Chişinău, Republica Moldova.

tel.: 0-22-43-28-09

Fax: 0-22-31-23-01


ordinul-republicii
В октябре 2013 года
Государственный Аграрный Университет Молдовы был награжден высшей наградой государства 
"Орденом Республики".

 

Orarul sunetelor

orarul sunete

pauză de 5 min. între orele perechii și de 15 min între perechi

engleza

UASM pe Facebook

Copyright © 2019 Государственный аграрный университет Молдовы
Все права защищены.

Designed by Nicolae Daraduda