85

"Da nobis recta sapere"

Главная страница
О ГАУМ
Приветствие ректора ГАУМ
Страницы истории
Органиграмма
Годовой отчет
Финансовый отчет
Declarație de răspundere managerială
АБИТУРИЕНТУ 2018
Лиценциат
Мастерат
Докторантура
Иностранным студентам
Dinamica depunerii cererilor
Результаты приема
Locuri neacoperite
Администрация
Сенат
Административный совет
Consiliul de Dezvoltare Strategică Instituţională
Учебный процесс
Очная форма обучения
Заочная форма обучения
Catalogul cursurilor
Volumul I (ciclul I)
Volumul II (ciclul II)
Centru Național de Formare Profesională Continuă şi Consultanță al UASM
Факультеты
Агрономический
Плодоовощеводство и виноградарство
Экономический
Ветеринария
Аграрная инженерия и автотранспорт
Кадастр и право
Библиотека
Международные отношения
Персонал и контакты
Международное сотрудничество и партнерство
Программы, международные проекты, академическая мобильность
Учеба, стипендии
ERASMUS
EUroSTUDIES
Наука
Raport activitatea științifică
Personal şi contacte
Structuri de cercetare
Cercetare studenţească
Şcoala doctorală
Parcul inovaţional
Proiecte de cercetare
Acreditare
Anunţuri
Seminare ştiintifice de profil
Simpozioane
Подразделения
Учебный отдел и управления качеством
Военная кафедра
Профсоюзы
Centrul medical
Отдел кадров
Бухгалтерия
Юридический отдел
Отдел профориентации
Канцелярия
Информационный центр
Издательский центр
Отдел закупок
Студенческий городок
Ferma didactică a UASM
Студенческая жизнь
CADRUL LEGAL
Acte legislative NAŢIONALE
Carta universitară
Acte normative UASM
Moodle UASM
Учебные планы

Партнёры

rural
 RINA SIMTEX

EUROEAST Logo
tempus
La Manche
Credo
CRU
Effort
Infinity
agrilida
logoev

 


TecTNet logou

Двойной диплом

dubla diploma

Публикации ГАУМ

Stiinta-Agricola

 

uasm


 

edrone


rural


RINA SIMTEX

tempus

CRU
logo AUF RVB
agrilida
logoev

sufor


Euraxess


casee logo


TecTNet logou


teachme


fktbum


elevate logo


AG Lab


restart

 


logo smart

cofonded big


erasmus+

 


Centrul Euros


casee

 


ceepus logo rgb web


 

 jeanmon


 

 

logo smart


 CREDO


 

uniclad

 

 

Hot-Line

Disciplinele ţinute la catedră şi curriculum–urile

Disciplina

Specialitatea

Învăţământ de zi

Învăţământ cu frecvenţă redusă

Ciclul I (licenţă)

Operaţii unitare în industria alimentară

0811.3 Viticultură şi vinificaţie

pdflogo

pdflogo

Oenochimie

0811.3 Viticultură şi vinificaţie

pdflogo

 

Tehnica experimentală

0811.5 Protecţia plantelor

pdflogo

 

0811.3 Horticultură

pdflogo

pdflogo

0811.3 Viticultură şi vinificaţie

pdflogo

pdflogo

Biotehnologii în viticultură / vinificaţie

0811.3 Viticultură şi vinificaţie

pdflogo

 

Viticultură I

0811.3 Viticultură şi vinificaţie

pdflogo

pdflogo

Utilaj tehnologic

0811.3 Viticultură şi vinificaţie

pdflogo

pdflogo

Viticultură II

0811.3 Viticultură şi vinificaţie

pdflogo

pdflogo

Oenologie I

0811.3 Viticultură şi vinificaţie

pdflogo

pdflogo

Microbiologie oenologică

0811.3 Viticultură şi vinificaţie

pdflogo

pdflogo

Oenologie II

0811.3 Viticultură şi vinificaţie

pdflogo

pdflogo

Ampelografie şi ameliorarea viţei de vie

0811.3 Viticultură şi vinificaţie

pdflogo

 

Controlul fizico-chimic al produselor alimentare

0811.3 Viticultură şi vinificaţie

pdflogo

pdflogo

Oenologie  şi proiectarea întreprinderilor de ramură

0811.3 Viticultură şi vinificaţie

pdflogo

 

Standardizare, certificare  şi metrologie

0811.5 Protecţia plantelor

pdflogo

 

0811.3 Horticultură

pdflogo

 

0821.1 Silvicultură şi grădini publice

pdflogo

 

0811.3 Viticultură şi vinificaţie

pdflogo

 

Tehnologia păstrării şi prelucrării produselor horticole

0811.3 Horticultură

pdflogo

pdflogo

0811.3 Viticultură şi vinificaţie

pdflogo

pdflogo

Tehnologia păstrării şi prelucrării produselor agricole

0811.5 Protecţia plantelor

pdflogo

 

0811.1 Agronomie

pdflogo

pdflogo

Viticultură

0811.5 Protecţia plantelor

pdflogo

 

0811.1 Agronomie

pdflogo

 

0811.3 Horticultură

pdflogo

pdflogo

Ampelografie

0811.3 Horticultură

pdflogo

 
Ampelografie şi ameliorarea viţei de vie 0811.4  Viticultură şi vinificaţie    
Păstrarea şi prelucrarea produselor de origine vegetală 0811.7  Siguranţa produselor agroalimentare    
Merceologia produselor agricole 0414.1 -  Marketing şi logistică pdflogo  
Merceologia 0811.7  Siguranţa produselor agroalimentare    
Turism    

Ciclul II (master)

Sisteme de siguranţă în producere Evaluarea ecosistemelor viticole pentru producţia vitivinicolă cu denumire de origine (EEVDO)  

Zonarea ecologică vitivinicolă şi

producţia DOC
(EEVDO)  

Fiziologia viţei de vie şi biotehnologii

vitivinicole
(EEVDO)  

Sisteme de siguranţă în obţinerea

producţiei vitivinicole
(EEVDO)  

Tehnologia

producerii

materialului

săditor viticol
(EEVDO)  

Procese, aparate şi tehnică modernă în

ramura vitivinicolă
(EEVDO)  
Biochimie şi microbiologie vitivinicolă (EEVDO)  

Bazele ştiinţifice ale ameliorării viţei de

vie
(EEVDO)  

Tehnologia cultivării soiurilor de masă

şi păstrării strugurilor
(EEVDO)  
Tehnologii performante în viticultură (EEVDO)  
Tehnologii performante în enologie (EEVDO)  
Analiza senzorială şi practica Somelier (EEVDO)  
Sisteme de certificare şi implementare HCCP Siguranţa alimentelor de origine vegetală (SAOV)  
Metode de analiză chimice, fizico-chimice şi biologice a alimentelor de origine vegetală    

Bune practici în producerea

produselor agroalimentare de

origine vegetală (GAP)
(SAOV)  

Riscurile contaminării

produselor

agroalimentare de

origine vegetală
(SAOV)  
Managementul siguranţei alimentelor (SAOV)  

Trasabilitatea produselor

alimentare de origine

vegetală
(SAOV)  

Merceologia produselor de

origine vegetală
(SAOV)  
Analiza alimentelor de origine vegetală (SAOV)  

Legislaţia în siguranţa

alimentelor
(SAOV)  

ordinul-republicii
В октябре 2013 года
Государственный Аграрный Университет Молдовы был награжден высшей наградой государства 
"Орденом Республики".

 

Orarul sunetelor

orarul sunete

pauză de 5 min. între orele perechii și de 15 min între perechi

engleza

UASM pe Facebook

Copyright © 2019 Государственный аграрный университет Молдовы
Все права защищены.

Designed by Nicolae Daraduda