85

"Da nobis recta sapere"

Главная страница
О ГАУМ
Приветствие ректора ГАУМ
Страницы истории
Органиграмма
Годовой отчет
Финансовый отчет
АБИТУРИЕНТУ 2018
Лиценциат
Мастерат
Докторантура
Иностранным студентам
Dinamica depunerii cererilor
Результаты приема
Locuri neacoperite
Администрация
Сенат
Административный совет
Consiliul de Dezvoltare Strategică Instituţională
Учебный процесс
Очная форма обучения
Заочная форма обучения
Catalogul cursurilor
Volumul I (ciclul I)
Volumul II (ciclul II)
Centru Național de Formare Profesională Continuă şi Consultanță al UASM
Факультеты
Агрономический
Плодоовощеводство и виноградарство
Экономический
Ветеринария
Аграрная инженерия и автотранспорт
Кадастр и право
Библиотека
Международные отношения
Персонал и контакты
Международное сотрудничество и партнерство
Программы, международные проекты, академическая мобильность
Учеба, стипендии
ERASMUS
EUroSTUDIES
Наука
Raport activitatea științifică
Personal şi contacte
Structuri de cercetare
Cercetare studenţească
Şcoala doctorală
Parcul inovaţional
Proiecte de cercetare
Acreditare
Anunţuri
Seminare ştiintifice de profil
Simpozioane
Подразделения
Учебный отдел и управления качеством
Военная кафедра
Профсоюзы
Centrul medical
Отдел кадров
Бухгалтерия
Юридический отдел
Отдел профориентации
Канцелярия
Информационный центр
Издательский центр
Отдел закупок
Студенческий городок
Ferma didactică a UASM
Студенческая жизнь
CADRUL LEGAL
Acte legislative NAŢIONALE
Carta universitară
Acte normative UASM
Moodle UASM

Партнёры

rural
 RINA SIMTEX

EUROEAST Logo
tempus
La Manche
Credo
CRU
Effort
Infinity
agrilida
logoev

 


TecTNet logou

Двойной диплом

dubla diploma

Публикации ГАУМ

Stiinta-Agricola

 

edrone


rural


RINA SIMTEX

tempus

CRU
logo AUF RVB
agrilida
logoev

sufor


Euraxess


casee logo


TecTNet logou


teachme


fktbum


elevate logo


AG Lab


restart

 


logo smart

cofonded big


erasmus+

 


Centrul Euros


casee

Hot-Line

Mesajul decanului

Gh. Nicolaescu, Decan, conf. univ.

Horticultura este o ramură a agriculturii popularitatea căreia devine tot mai înaltă în economia globală. Ea include dezvoltare, producere, distribuire şi utilizare a culturilor cu valoare adăugată înaltă: fructe, struguri, legume, flori, plante ornamentale de seră şi de câmp, aspectul estetic al arhitecturii parcurilor, care necesită management intensiv şi o atenţie deosebită decât alte culturi agricole.

Facultatea dispune de laboratoare didactice şi ştiinţifice, cabinete dotate cu utilaj modern, inclusiv computere, plantaţii pomicole şi viticole moderne, colecţii de specii horticole, sere, solarii, câmpuri didactice viticole, pomicole, dendrologice şi floricole, ceea ce asigură pregătirea specialiştilor la nivelul cerinţelor actuale.

Pregătirea specialiştilor în domeniul horticulturii s-a început în anul 1940. Pe parcursul anilor, facultatea a avut o dezvoltare ascendentă, prezentându-se astăzi, celor care sunt interesaţi de cunoaştere în domeniul horticol, viticol şi silvic cu o bază materială modernă şi cu o ofertă educaţională diversificată. Facultatea include 4 specialităţi la ciclul I: Horticultură; Protecţia plantelor; Silvicultură şi grădini publice; Viticultură şi vinificaţie, 7 specializări la ciclul II: Ştiinţe horticole şi agrosilvice; Managementul ecosistemelor forestiere; Ştiinţe horticole; Evaluarea ecosistemelor viticole pentru producţia vitivinicolă cu denumire de origine; Protecţia integrată a agroecosistemelor; Siguranţa alimentelor de origine vegetală; Protecţia integrată a plantelor şi 4 specialităţi la ciclul III: Pomicultură; Legumicultură; Viticultură, Protecţia plantelor.

Actualmente, în cadrul facultăţii îşi fac studiile la ciclul I, II si doctorantură peste 1000 de studenţi, masteranzi şi doctoranzi la învăţământ învăţământ cu frecvență şi cu frecvenţă redusă. Facultatea asigură fiecărui student posibilitatea de a se forma şi dezvolta ca specialist.

Facultatea a devenit Alma Mater a peste 9500 de absolvenţi, care îşi exercită cu demnitate profesia în cele mai diverse domenii: horticultură, viticultură şi vinificaţie, protecţia plantelor, silvicultură şi grădini publice, siguranţa alimentelor, ştiinţă şi învăţământ.

Dragi liceeni, pe parcursul anilor de studii cadrele didactice de la facultate depun eforturi considerabile şi suflet pentru pregătirea D-voastră profesională. Sunteţi bineveniţi la Facultate, să deveniţi studenţi cu înalte calităţi a cunoaşterii şi creaţiei.

Actualmente, misiunea de bază a Facultăţii de Horticultură este de a pregăti specialişti de înaltă calificare, prin promovarea actului educativ la nivel de licenţă, masterat şi doctorat în domeniul horticol, vitivinicol, silvic şi în protecţia plantelor capabili să gestioneze problemele cât mai complexe din pomicultură, legumicultură, viticultură, enologie, silvicultură, floricultură, arhitectură peisajeră etc.

Suntem ferm convinşi că veţi deveni specialişti performanţi în domeniul îmbrăţişat, intelectuali şi patrioţi înzestraţi cu calităţi morale înalte.

Vă îndemn să vă încadraţi în viaţa studenţească, socială şi politică a ţării să deveniţi agronomi şi ingineri de elită, capabili de a realiza obiective importante, în domeniul siguranţei alimentelor, dezvoltării pomiculturii, legumiculturii, viticulturii, vinificaţiei, floriculturii, silviculturii şi arhitecturii peisajere.

Exprim încrederea că abiturienţii de astăzi şi absolvenţii de mâine a Facultăţii de Horticultură vor reuşi să se încadreze în câmpul muncii şi vor obţine succese remarcabile aşa cum au făcut şi colegii D-voastră mai mari. Viitorul este într-adevăr strălucitor, cu perspectivă pentru această ştiinţă şi artă dinamică.


ordinul-republicii
В октябре 2013 года
Государственный Аграрный Университет Молдовы был награжден высшей наградой государства 
"Орденом Республики".

 

Orarul sunetelor

orarul sunete

pauză de 5 min. între orele perechii și de 15 min între perechi

engleza

UASM pe Facebook

Copyright © 2019 Государственный аграрный университет Молдовы
Все права защищены.

Designed by Nicolae Daraduda