85

"Da nobis recta sapere"

Главная страница
О ГАУМ
Приветствие ректора ГАУМ
Страницы истории
Органиграмма
Годовой отчет
Финансовый отчет
АБИТУРИЕНТУ 2018
Лиценциат
Мастерат
Докторантура
Иностранным студентам
Dinamica depunerii cererilor
Результаты приема
Locuri neacoperite
Администрация
Сенат
Административный совет
Consiliul de Dezvoltare Strategică Instituţională
Учебный процесс
Очная форма обучения
Заочная форма обучения
Catalogul cursurilor
Volumul I (ciclul I)
Volumul II (ciclul II)
Centru Național de Formare Profesională Continuă şi Consultanță al UASM
Факультеты
Агрономический
Плодоовощеводство и виноградарство
Экономический
Ветеринария
Аграрная инженерия и автотранспорт
Кадастр и право
Библиотека
Международные отношения
Персонал и контакты
Международное сотрудничество и партнерство
Программы, международные проекты, академическая мобильность
Учеба, стипендии
ERASMUS
EUroSTUDIES
Наука
Raport activitatea științifică
Personal şi contacte
Structuri de cercetare
Cercetare studenţească
Şcoala doctorală
Parcul inovaţional
Proiecte de cercetare
Acreditare
Anunţuri
Seminare ştiintifice de profil
Simpozioane
Подразделения
Учебный отдел и управления качеством
Военная кафедра
Профсоюзы
Centrul medical
Отдел кадров
Бухгалтерия
Юридический отдел
Отдел профориентации
Канцелярия
Информационный центр
Издательский центр
Отдел закупок
Студенческий городок
Ferma didactică a UASM
Студенческая жизнь
CADRUL LEGAL
Acte legislative NAŢIONALE
Carta universitară
Acte normative UASM
Moodle UASM
Учебные планы

Партнёры

rural
 RINA SIMTEX

EUROEAST Logo
tempus
La Manche
Credo
CRU
Effort
Infinity
agrilida
logoev

 


TecTNet logou

Двойной диплом

dubla diploma

Публикации ГАУМ

Stiinta-Agricola

 

edrone


rural


RINA SIMTEX

tempus

CRU
logo AUF RVB
agrilida
logoev

sufor


Euraxess


casee logo


TecTNet logou


teachme


fktbum


elevate logo


AG Lab


restart

 


logo smart

cofonded big


erasmus+

 


Centrul Euros


casee

 


ceepus logo rgb web


 

 jeanmon


 

 

logo smart


 CREDO

Hot-Line

În atenția studenților doctoranzi anilor 2-4 !

Conform Regulamentului privind organizarea studiilor superioare de doctorat, ciclul III, pentru promovarea doctoranzilor in următorul an de studii se va prezenta raportul de activitate conform formei prezentate:

 

Structura și redactarea dării de seamă a doctoranzilor an. 2-4

Cuprinsul raportului

Introducerea; Capitolul I; Capitolul II; Capitolul III; Concluzii.

Introducerea va include următoarele compartimente: Actualitatea și importanță temei de cercetare; Scopul cercetării; Obiectivele (sarcinile); Metodologia de investigaţie; Noutatea ştiinţifică; Baza informaţională; Semnificaţia teoretică şi valoarea aplicativă a cercetării.

  • Capitolul I. În primul capitol al raportului se prezintă cadrul teoretic al problemei studiate.
  • Capitolul II. Capitolul doi conține obiecte, metode şi condiţii de îndeplinire a cercetării

Materialul biologic utilizat în experienţă

  1. Obiectivele urmărite în cercetările aferente tezei de doctorat
  2. Metode de cercetare
  3. Schema experienţei (Modelul experimental)

5.Cadrul ecologic în care s-au efectuat cercetările

1.3. Capitolul III. Capitolul trei conține partea experimentală (contribuții proprii)

Concluzii

Bibliografie

Anexe

Raportul de activitate va fi susținut la ședința catedrei (laboratorului) și aprobate de către Conducătorul de doctorat și comisia de îndrumare.

Raportul de activitate a doctoranzilor an. 2-4 se prezintă Școlii doctorale până la

1 decembrie 2018. La raport se anexează extrasul din procesul verbal al catedrei (laboratorului) de profil.


ordinul-republicii
В октябре 2013 года
Государственный Аграрный Университет Молдовы был награжден высшей наградой государства 
"Орденом Республики".

 

engleza

UASM pe Facebook

Copyright © 2019 Государственный аграрный университет Молдовы
Все права защищены.

Designed by Nicolae Daraduda