"Da nobis recta sapere"

Публикации ГАУМ

sa

 

RINA SIMTEX


edrone


 

rural


 
tempus

CRU
logo AUF RVB
agrilida
logoev

sufor


Euraxess


casee logo


TecTNet logou


teachme


fktbum


elevate logo


AG Lab


restart


logo smart

 


erasmus+

 


Centrul Euros

 


casee


 

ceepus logo rgb web


logo smart

 


 CREDO


 

uniclad


 

euagro


 

RO MD


 

cedr


Crosscompconnect

Новости

Felicitări de ziua Inventatorului și a Raționalizatorului
Research and Innovation Days 2021
SCRIEREA PROPUNERILOR DE PROIECT PENTRU PROGRAMUL-CADRU "ORIZONT EUROPA"
Vizita studenților francezi la UASM
Absolvenţilor interesaţi în angajarea în câmpul muncii
Instruri online privind antreprenoriatul în cadrul Smart Caffe la Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Seminare "Înțelegerea principalelor puncte ale politicilor UE față de Republica Moldova”
Multstimate Dle Rector Liviu VOLCONOVICI
Prezentare ReSTART în cadrul workshop-ului, dedicat zilei Europei 2021
Workshop, dedicat marcării Zilei Europei
Workshop dedicat Zilei Europei
Прием заявок на участие в Глобальной программе для лидеров/руководителей лабораторий в Республике Молдова
Ședința de lucru a Proiectului CONNECT
Oportunitatea participării tinerilor cercetători din Republica Moldova la cursul specializat HERCULES
Seminarul „INTERNAŢIONALIZAREA ŞI ANGAJAREA ÎN CÂMPUL MUNCII” la UASM
Eveniment organizat de Oficiului National Erasmus+, pentru persoane interesate să aplice la proiecte
Ședința de lucru a proiectului CONNECT
Concursului Planurilor de Afaceri Inovative organizat în cadrul proiectului Erasmus+ RESTART (nr. 585353-EPP-1-2017-1-RO-EPPKA2-CBHE-JP
In memoriam profesorului Ion Lacusta
Participarea profesorilor UASM la Conferința internațională ”Agricultura conservativă – modalitate durabilă de gestiune și dezvoltare a agriculturii în contextul rezilienței climaterice în Republica Moldova”
Lansarea noului Program Erasmus+ 2021-2027 și a Apelului pentru propuneri 2021
Concursul Național a Planurilor de Afaceri
Agrobiznes anunță înscrierile la cea de-a doua ediție a Academiei AgTech
Întrunirea oficială a reprezentanților programului ”Global Laboratory Programme” şi a reprezentanților UASM
A 6-ea Sesiune “Orientare și consiliere în carieră a masteranzilor”, organizată în cadrul proiectului RESTART
Conferință Internațională ”Inovații în Irigații”, în format on line
A 6-ea Sesiune “Orientare și consiliere în carieră a masteranzilor”, organizat în cadrul proiectului RESTART
Conferința teoretico - practică „Gestionarea resurselor acvatice în condițiile globalizării”
Participarea UASM la ședința de lucru a Programului Global Laboratory
LANSAREA PROIECTULUI CONNECT
Stabilirea relațiilor de cooperare moldo-turcă în domeniul agriculturii
Lecții predate de către profesori din UE
In memoriam. Membru corespondent al AȘM Andrei Palii
Seminarul ”Practici de succes în domeniul formării profesionale continue a cadrelor didactice în baza experienței din Finlanda și Estonia”.
Concursul «Teza mea de doctorat in 180 secunde», lansat de Agenția Universitară a Francofoniei
Diploma Guvernului și diploma Ministerului Educației, Culturii și Cercetării a fost conferită celor mai remarcabile femei care activează în domeniile cercetării și inovării
Delegația Universității”Dunărea de Jos”din Galați în vizită de lucru la Universitatea Agrară de Stat din Moldova
În atenția studenților de la Ciclul II de studii, interesați în burse de studii în Ungaria.
Instruri online privind antreprenoriatul în cadrul Smart Caffe la Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Atragerea studenților din India la studii la UASM
PROGRAMUL OPERAȚIONAL COMUN ROMANIA – REPUBLICA MOLDOVA 2014 – 2020 - finanțat de ENI CBC
Apel lansat de Agenția Universitară a Francofoniei
Certificatul de Management al Calităţii, Standardul ISO 9001:2015
Lansarea proiectului transfrontalier ÎMBUNĂTĂȚIREA CALITĂȚII BIOCOMBUSTIBILILOR SOLIZI PRODUȘI DIN MATERIE PRIMĂ COLECTATĂ DE PE AMBELE MALURI ALE PRUTULUI cod 2SOFT/1.2/44
Webinar AgriCOOL: Ce oportunități are un specialist în domeniul igineriei agrare și transport auto
Acordarea unei prime tuturor angajaților UASM
Conferința de lansare a proiectului transfrontalier 2SOFT/1.2/44
3 laboratoare performante vor fi lansate la Universitatea Agrară, cu suportul Livada Moldovei
Programul ErasNe propus de Universitatea din Valladolid pentru tineri cercetători în contextul H2020
Formarea „Scénarisation des unités didactiques sur TBI”
Concursul Planurilor de Afaceri 2020
Semnarea Acordului de constituire a „Consorțiului Universitar MHELM”
Participarea UASM la Conferința dedicată celor 90 ani de la fondarea Universității Agrare de Stat din Kazahstan.
Masa Rotundă „Provocări a Cercetării de Excelență”
PROGRAMUL OPERAȚIONAL COMUN ROMÂNIA – REPUBLICA MOLDOVA 2014 – 2020 - finanțat de ENI CBC -
Curs de instruire în cadrul Proiectului „Consolidarea managementului cunoștințelor pentru o mai mare eficacitate a dezvoltării în Orientul Apropiat” /SKiM.
Curs interuniversitar de training ”Înțelegerea principalelor probleme ale politicilor Uniunii Europene din domeniul educație-cercetare-inovație”
Lecții predate de profesori din instituțiile UE partenere a proiectului ReSTART la UASM
Program de eficientizare a cunoașterii termenilor de specialitate în limba română pentru studenții UASM
Diplome de Onoare pentru cercetătorii științifici ai UASM de Ziua Științei
Participarea Universității Agrare de Stat din Moldova la lansarea oficială a proiectelor bilaterale moldo-turcești
Academia AgTech - proiect destinat tinerilor care-și fac studiile în agricultură
Curs on-line ”Dezvoltarea ecosistemelor antreprenoriale”
Expoziției Internaționale specializate ”MOLDAGROTECH-2020”
Sesiunea FOCUS-GROUP în cadrul proiectului Restart
Reuniune on-line a Consorțiului eDrone
Stație meteo performantă la UASM, procurată în cadrul proiectului AUF
SEMINAR DE INFORMARE ELEVATE
CSF Un.Agrară
PROGRAME DE STUDII PRIN COLABORARE TRANSFRONTALIERĂ
Admitere 2020 Şcoala doctorală
Organizarea atelierelor de lucru în cadrul proiectului de cercetare „Abordări previzionale ale sporirii calității competențelor în învățământul superior agrar în baza parteneriatului cu mediul de afaceri”
Сoncurs pentru studii la ciclul II Masterat, Institutul Mediteran de Agronomie din Bari, Italia
Premii pentru cercetătorii UASM la Salonul Internațional de Invenții „INVENTICA 2020”
Sesiunea FOCUS GRUP în cadrul Proiectului RESTART
Implementarea proiectului Elevate la UASM
Universitatea Agrară de Stat din Moldova participant la Conferința Internațională, organizată on-line de Consiliul Rectorilor CSI
Participarea Universității Agrare de Stat din Moldova la Conferința Științifică organizată de Universitatea de Stat de Tehnologie și Management „K. G. Razumovsky” din Moscova
Întrunirea reprezentanților UNIDO în Moldova cu Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Programul Open Society Scholarship anunţă despre elaborarea proiectelor academice
Proiectul sinergetic regional cofinanțat de AUF în ECO
Şedință online organizată de Consiliul Rectorilor CSI
BURSE DE MERIT 2020
Un nou proiect finanțat de către Agenția Universitară a Francofoniei
Ședința Consiliului Rectorilor CSI organizată online
Scrisoare de mulțumire a Guvernului Republicii Moldova pentru suportul financiar oferit de UASM
Apel internațional pentru proiecte anunțat de Agenția Universităților Francofone
Pandemia COVID-19 - plan special adoptat de AUF
Programul de burse de scurtă ședere al grupului Coimbra pentru tineri cercetători
Formare profesională continuă oferită de Universitatea Tehnică Agrară din or. Minsk, Republica Belarus
Zile de odihnă 30 martie - 03 aprilie, conform dispoziției Comisiei pentru Situații Excepționale a RM
Se prelungește suspendarea procesului educațional în cadrul UASM pe toată durata stării de urgență
Se prelungește suspendarea procesului educațional în cadrul UASM, până la data de 31 martie 2020 inclusiv
PROCESUL DE STUDII LA UASM SE VA ORGANIZA LA DISTANȚĂ
PROCESUL DE STUDII LA UASM SE SUSPENDĂ!
Cursuri de perfecționare la modulul: Abordări Pedagogice Inovative
Al 2-lea Eveniment “FOCUS GROUP” în cadrul proiectului RESTART la UASM
Participarea studenților UASM în proiectul Unity is Strength
Concurs mobilitatea academică Erasmus+
Selecționata UASM la futsal Campioană la Campionatul Naţional Universitar-2020
Amânarea alegerii decanului Facultăţii Cadastru și Drept
Zi de informare a Proiectului SMART
Ziua de 2 martie este o zi de comemorare a celor căzuţi în conflictul armat de pe Nistru din 1992.
Zi de informare a Proiectului SMART
Al 7-lea Eveniment de multiplicare din cadrul proiectului RESTART la UASM
Vizită de studii la Universitatea Transilvania din Braşov, România
Discuții cu privire la aplicarea metodelor de calificare pentru diversificarea comercială și economică - STED
Vizită de studiu la Universitatea Gloucestershire din Marea Britanie în cadrul proiectului MHELM
Societatea SGEM World Science Society anunță despre posibilitatea de participare la Conferința Internațională Științifică și Interdisciplinară SGEM Geo
Concursul de selectare pentru Programul de Burse Stefan Banach - anul universitar 2020/2021
Eveniment de multiplicare a rezultatelor proiectului ReSTART la UASM
Lecții predate în cadrul proiectului ReSTART
Stagiu de practică în Germania
Lecție Publică pe tema războiului din Afganistan, Organizată de Catedra Militară UASM
A 5-ea Sesiune “Orientare și consiliere în carieră a studenților”, organizată în cadrul proiectului RESTART (nr. 585353-EPP-1-2017-1-RO-EPPKA2) la UASM
Profesori UASM decernați cu Diploma de onoare a Ministerului Educației, Culturii și Cercetării
Echipa de implementare eDrone a participat la atelierul de lucru din or. Erevan, Republica Armenia
În atenția studenților de la Ciclul II de studii, interesați în burse de studii în Ungaria
Domnul Rector Liviu VOLCONOVICI, membru onorific al Comitetului Național Român al Consiliului Mondial al Energiei
Întâlnirea de lucru a expertei Marilyn Phillips cu cadrele științifico - didactice și studenții facultății de economie
Câştigatorii Bursei ERASMUS+ 2019-2020
A şasea sesiune de informare a proiectului RESTART la Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Programul de Burse Visegrad 2020
Programul de stagii, oferit de Agenția Universitară a Francofoniei în Europa Centrală și Orientală
APEL! competiţia națională a proiectelor știinţifice
Mobilitatea academică în cadrul Universității din Valladolid, Spania
Mobilitate academică la Universitatea de Stat de Ştiințe Aplicate din Kalisz în numele preşedintelui Stanislaw Wojciechowski din Polonia.
A 4-a Sesiune “Orientare și consiliere în carieră a studenților de la programul “Administrarea Afacerilor” şi alte specializări, organizat în cadrul proiectului RESTART
Apel de concurs anunțat de Ambasada SUA în Republica Moldova
Instruire privind aplicarea la Proiectele KA 2 oferite de Programul Erasmus +
Studenții facultății de agronomie participanți la cel de al 15-lea Simpozion Internațional „Tinerii și cercetarea științifică în domeniul științelor vieții”
Participarea delegației UASM la Seminarul Ştiinţifico-Practic „Gestiunea circulației şi distribuției producției alcoolice”
Felicităm echipa UASM la armwrestling cu ocazia obţinerii locului III în Campionatul Naţional Universitar 2019
Aplică pentru Global UGRAD Program anunțat de Ambasada Statelor Unite în Republica Moldova
Lecții pentru studenții de la ciclul II masterat în cadrul proiectului (ReSTART)
Stagiu de mobilitate externă la UNIVERSITATEA AGRARĂ DE STAT DIN MOLDOVA
Cea mai importantă distincție INFOINVENT acordată domnului Nicolae Eremia, profesor universitar UASM
UASM, partener al proiectului MHELM: Leadership și Management în Învățământul superior din Republica Moldova, co-finanțat de Programul Erasmus+ KA2
Expoziţia Internaţională Specializată INFOINVENT 2019, Ediția a XVI-a
Participarea studenților UASM la Primul eveniment Agrobiznes dedicat tinerilor ce-și fac studiile în agricultură
Concurs de selecție în cadrul programului ERASMUS+
Conferinţa Sindicală de dare de seamă a Sindicatului UASM
Selecționata UASM - campioană a Universiadei Republicane la mini fotbal 2019
Înregistrează-te la primul eveniment organizat de Agrobiznes: „Exemple de succes pentru tinerii din Moldova”
ECO-FORUM „ECO (Europa Centrală și Orientală) pentru Eco – afacere, pasiune şi mod sănătos de viaţă”
Instituirea Burselor Regele Mihai I şi Regina Ana studenților Universității Agrare de Stat din Moldova
Inaugurarea anului de studii 2019-2020 la Şcoala doctorală a Parteneriatului Instituţiilor din Învăţământ şi Cercetare din Agricultură din cadrul Universităţii Agrare de Stat din Moldova
Aniversarea a 45 ani de la fondarea facultății de Medicină Veterinară
Primul eveniment de multiplicare a rezultatelor proiectului ReSTART la UASM
Reacția Universității Agrare de Stat din Moldova cu referință la informația din mass media cu privire la studenții străini din Israel ce își fac studiile în cadrul UASM, implicați în trafic de droguri
Mobilități de credite pentru studenți și cadre didactice 2019-2020
Multiplayer Event şi Masa Rotundă „Bune practici în Educaţia Antreprenorială”.
Sesiunea de instruire 2 ReSTART „TRANSFORMAREA MENTALITĂŢII PROFESORILOR PRIN DEZVOLTAREA ABILITĂŢILOR ANTREPRENORIALE ŞI DIGITALE„
Eco-Forum "ECO pentru Eco, afacere, pasiune și mod sănătos de viață"
Admitere Şcoala doctorală 2019 - TURUL 2
Concursul Planurilor de Afaceri. Editia II
Primul workshop regional AGORA pentru ţările din Europa de Est
Concursul Planurilor de Afaceri
Concurs de selecție în cadrul programului ERASMUS+
Mobilitatea Academică în cadrul programului CEEPUS la UASM
Internet-Conferința internaţională studenţească cu genericul: „Tehnică şi tehnologii în producţia agrară”
AVIZ
Admitere Şcoala doctorală 2019
A 4-a sesiune de Follow-up în cadrul proiectului ReSTART
Zile de informare pentru studenţi şi cadre didactice UASM
Vizita Domnului Rector Liviu VOLCONOVICI la Universitatea Agrară din Kazahstan
Vizita de studiu la Universitatea Catolică din Louvain –la – Neuve, Belgia în cadrul proiectului COMPASS
Participarea UASM la Conferinţa Internaţională organizată de Universitatea Warmia și Mazury din orașul Olsztyn, Polonia
A cincea sesiune de informare a proiectului ReSTART va avea loc la Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Mid – Term Conference, Suport oferit clusterelor din sectorul agroalimentar pentru transformarea digitală
Concursul de propuneri de proiecte pentru studenţi
Formare continuă în Novi Sad, Serbia
Anunţ
Ședința CDSI cu prezența Ministrului MADRM Georgeta Mincu
Proiectul „EUAGRO: Promovarea Integrării Europene a Republicii Moldova cu accentul specific asupra sectorului agricol”
Semnarea acordurilor de colaborare cu Instituții de Învățământ Superior din Federația Rusă
Mobilitatea personalului pentru predare şi formare profesională Erasmus+, Universitatea Kingston din Londra
Triumful în creaţie şi cercetare a cercetătorilor UASM la Salonul Internaţional de inventică şi inovaţii “TRAIAN VUIA”
Scrisoare de mulțumire de la ACADEMIA DE ȘTINȚE AGRICOLE Șl SILVICE "Gheorghe Ionescu-Șișești" din România
Universitatea Agrară de Stat din Moldova - campioană națională universitară 2019 la fotbal.
MODULUL DE PREDARE 4: din cadrul Proiectului SMART “Fostering university enterprise cooperation and entrepreneurship of students via smart caffes -SMART” (585620-EPP-1-2017-1-EL-EPPKA2 CBHE-JP), cofinanțat de UE
Seminarul de informare a Proiectului SMART “Fostering university enterprise cooperation and entrepreneurship of students via smart caffes -SMART” (585620-EPP-1-2017-1-EL-EPPKA2 CBHE-JP), cofinanțat de UE
Ședința comună a Secției de Mecanizare din cadrul Academiei de Științe Agricole și Silvice Gheorghe Ionescu-Șișești din România și a Universității Agrare de Stat din Moldova
Participare în lucrările workshop-ului „TENDINȚE ÎN DEZVOLTAREA ȘI CERCETAREA PERFORMANȚELOR MAȘINILOR AGRICOLE”
Seminarul “Angajarea şi Internaţionalizarea” organizat de către UASM în cadrul proiectului ELEVATING THE INTERNATIONALIZATION OF HIGHER EDUCATION IN MOLDOVA-ELEVATE 573921-EPP-1-2016-1-MD-EPPKA2-CBHE-SP
Cursuri de instruire în diferite domenii oferite de Guvernul Indiei
Sesiunea de Informare pentru Programul de Schimburi de Studii Central European (CEEPUS)
A 3-a Sesiune de Orientare şi Consiliere în carieră a studenţilor în cadrul Proiectului ReSTART
Mobilitatea academică a profesorilor de la Universitatea Kingston în cadrul Programului Erasmus + la UASM
A 3-a sesiune de Follow-up în cadrul proiectului ReSTART
Concursul internațional al lucrărilor științifice studențeşti “BLACK SEA SCIENCE”
Vizita studenților Universității Agrare de Stat din Moldova la Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor
Concursul „BIOMIN România-2019”
Excursii cu elevii din liceele şi şcolile gimnaziale din Municipiul Chişinău
Mobilitate Academică la Institutul Politehnic din Braganca, Portugalia
Parteneriatul bibliotecii UASM cu bibliotecile americane din Carolina de Nord
Erasmus+ Alumni Crossroads
Stabilrea realţiilor de colaborare cu Universitatea din Strasbourg
Ceremonia de decernare a premiilor „Cristalul Calității”
Dă sens banilor cu Expert-Grup
Lecţii ţinute de profesori din UE, parteneri ai Proiectului ReSTART
Şcoala de Vară la Universitatea din Almeria, Spania
Mobilitate Academică la Universitatea Szent Istvan din Ungaria
Vizita profesorilor de la Universitatea din or. Plovdiv, Bulgaria în cadrul programului Erasmus + KA1
A patra sesiune de informare a proiectului ReSTART, programul Erasmus+
AGRONOMIADA-2019
Participarea UASM la “Ziua Europei 2019”
Erasmus+ Alumni Crossroads - eveniment dedicat participanților în Programul Erasmus+
A treia sesiune de informare a proiectului ReSTART a avut loc la Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Lecţii predate studenţilor ciclului II Masterat în cadrul Proiectului ReSTART
MODULUL DE PREDARE 2: din cadrul Proiectului SMART “Fostering university enterprise cooperation and entrepreneurship of students via smart caffes -SMART” (585620-EPP-1-2017-1-EL-EPPKA2 CBHE-JP), cofinanțat de UE
Participarea la Forumul Euro-asiatic Economic al Tineretului, ediţia a X-a
Consultaţia publică de informare privind participarea în Programul Cadru al UE pentru Cercetare şi inovare - Orizont 2020
Evenimentul ”CONCURSUL PLANURILOR DE AFACERI”
Mobilitate academică oferită în cadrul Programului Erasmus +, în cadrul Universității de Științe Agricole și Medicină Veterinară a Banatului ”Regele Mihai I al României” din Timișoara, România.
Vizita cadrelor științifico- didactice de la Universitatea de Ştiinţe Aplicative din Kalisz, Polonia, în cadrul programului de mobilitate academică Erasmus+
Stimaţi Studenţi, Profesori - Beneficiari ai Programului Erasmus+!
Instruire în cadrul proiectului SMART, (REF. Nr.585620-EPP-1-2017-1-EL-EPPKA2-CBHE-JP (2017-2886 / 001 – 001), programul ERASMUS+, co-finanţat de Comisia Europeană
Programul Fulbright Visiting Scholar oferit de Ambasada SUA în Moldova
Orientarea profesională 2019
Echipa de implementare eDrone a participat la atelierului de lucru din or. Minsk, Republica Belorus
ZILELE FRANCOFONIEI (CRU, UASM)
Vizita cadrelor științifico-didactice UASM la Universitatea Agrară din Plovdiv, Bulgaria, în cadrul programului de mobilitate academică Erasmus+
A III-a ședință a consortiunii proiectului “Elevating the internationalisation of higher education in Moldova – elevate” a fost desfăşurat la Academia de Studii Economice a Moldovei
Se anunţă recrutarea audienţilor pentru cursurile de formare pe modulele: „Instruirea asistată de calculator” şi „Abordări pedagogice inovative”
Programul de cultură și limbă maghiară oferit de Universitatea de Vară Balassi
Mobilitate academică oferită de Programul Erasmus +, în cadrul Universităţii de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară „Regele Mihai 1 al României” din Timişoara, România.
Formarea “Cercetarea de doctorat între schimbare şi calitate”
Stagiu de practică pentru studenţii UASM în Germania
Apel pentru proiecte în cadrul Programului Transnațional Dunărea
Programul de burse de studii oferite de Guvernul Ungariei pentru anul academic 2019-2020 și procedura de aplicare
Inaugurarea laboratorului apicol și prisăcii demonstrative
Burse de master şi post-master, oferite de Visegrad Fund
Mobilitatea academica oferită de Programul Erasmus +, în cadrul Universității de Resurse Naturale şi Științe Aplicate, din Viena, Austria
Anunt mobilitatea academică internaţională CSSA (RO)
Sesiune de Orientare şi Consiliere în carieră a studenţilor în cadrul Proiectului ReSTART
Comunicat de presă 180 de secunde pentru o teză de doctorat
Cursuri de instruire în cadrul Proiectului SMART “Fostering university enterprise cooperation and entrepreneurship of students via smart caffes -SMART” (585620-EPP-1-2017-1-EL-EPPKA2-CBHE-JP), cofinanțat de UE
Stagiu de perfecționare la Institutul de Geografie și Organizarea teritoriului, Universitatea Warmia și Mazury din Olsztyn, Polonia
În atenţia studenţilor şi profesorilor UASM
În atenţia tuturor membrilor de sindicat!
Vizita de lucru a partenerilor proiectului „Improving skills in laboratory practice for agro-food specialists in Eastern Europe” AG LAB, (nr. 586383-EPP-1-2017-1 – SI EPPKA2-CBHE-JP) în incinta Universității de Medicină Veterinară și Biotehnologii din or.
Participarea la Workshop-ul „Cercetare de excelenţă în contextul principiilor dezvoltării durabile și a cercetărilor deschise”
Seminarul practic în mediu profesional „Cum să-ţi creezi propria întreprindere?”
Apelul de Proiecte lansate de Erasmus+ pentru anul 2019
Masa rotundă cu titlul "Promovarea sistemului de agricultură conservativă în Republica Moldova prin Protecţia solurilor ca prioritate a mileniului III"
Certificatul de Management al Calităţii, Standardul ISO 9001:2015
Vizita de lucru în cadrul Proiectului SMART “Fostering university-enterprise cooperation and entrepreneurship of students via SMART Caffes” în incinta Universității Catolice San Antonio din Murcia, Spania (UCAM)
ACCES GRATUIT la publicaţii educaţionale şi ştiinţifice în limba rusă cu text integral (06 noiembrie - 07 decembrie 2018)
Participarea UASM la seminarul organizat de Oficiul Național Erasmus+ Moldova
Orarul orelor de curs, consultaţiilor şi examenelor pentru studenţii doctoranzi an. I
Lecţia Publică „Dezvoltarea sectorului agrar şi experienţa privatizării în Germania”
Lecţii predate studenţilor ciclului II, Masterat
Concursul Gala Studenților- 2018
Depunerea actelor pentru Erasmus+ KA1
Cursuri de instruire
In memoriam Andrei ȘUMANSCHII (20.09.1948-17.10.2018)
Simpozionul Științific Internațional “Agricultura modernă – realizări și perspective” dedicat aniversării 85 ani de la fondarea UASM
Admiterea la doctorat 2018
Studii şi stagii de cercetare în Germania
Deschiderea Campaniei naționale de informare- ediția 2018 „Și eu sunt Erasmus+”
Schimb de bune practici între voluntarii francofoni ai Centrelor de Reuşită Universitară UASM şi USAMV Bucureşti
Zilele de informare în anul universitar 2018-2019
Eveniment de lansare a Campaniei naţionale de informare ERASMUS+, ediţia 2018
Mobilitatea academică în cadrul Programului ERASMUS + KA 1
1 septembrie - Ziua Cunoştinţelor la UASM
Atelierul de lucru „ Tradiţii şi Inovare în Cercetarea Ştiinţifică”
Programul MIRAI oferit de Guvernul Japonez studenților Republicii Moldova
Schimb de bune practici în controlul siguranței alimentelor
Universitatea Agrară de Stat din Moldova- Membru al Rețelei CASEE
A doua întâlnire de lucru a partenerilor proiectului „IMPROVING SKILLS IN LABORATORY PRACTICE FOR AGRO-FOOD SPECIALISTS IN EASTERN EUROPE” (Ag-Lab) organizată în incinta UASM
Vizită de studiu în cadrul proiectului ELEVATING THE INTERNATIONALIZATION OF HIGHER EDUCATION IN MOLDOVA, Buckinghamshire New University, Anglia
In memoriam Stepan ȚURCANU
In memoriam PAMFIL APRUDA (17.02.1941 – 27.06.2018)
Vizita de lucru în cadrul Proiectului RESTART
Sesiunea de monitorizare a Programului Erasmus+ KA1 (mobilitatea academică) la UASM
Burse ERASMUS+ disponibile pentru UASM
Instruirea pentru dezvoltarea profesională continuă a cadrelor didactice în învățare activă și strategii de predare
Vizita oficială a reprezentanților Universității Naționale Chonbuk, Republica Coreea
Realizările proiectului Teach Me
SEMINAR DE INFORMARE
Seminarul „Développement des partenariats universités-entreprises exemple de bonnes pratiques: IUT Rouen”
Vizită de studiu în cadrul Proiectului „SMART”
Decizie Condiţii de acces la proprietatea publică
Mobilitatea academică în Spania
Sesiune de informare şi promovare a Proiectului „ReSTART”
Finalizarea cursului de instruire a cadrelor didactice ale UASM la modulul “Abordări pedagogice inovative”
Concursul Naţional Profesional-Ştiinţific şi Sportiv AGRONOMIADA, ediţia a XXX-a
Participarea UASM la Ziua Europei și promovarea proiectelor finanţate de UE
Mobilitatea academică a studenţilor UASM în România
Participarea UASM la primul Congres Agricol Internaţional organizat de Universitatea de Stat din Comrat
Lecţia publică „Consolidarea şi promovarea produselor turistice a Ţărilor Baltice”
Sesiune de informare în cadrul Proiectului „ReSTART”
Consolidarea triunghiului cunoașterii în Moldova „TRIANGLE-2018”
Masa rotundă, cu genericul: „Reglatorii de creștere și productivitatea culturilor agricole„
Școala de vară din Praga invită studenții la cea de 16- a ediție
Atelier de lucru „Dezvoltarea relațiilor funciare în condițiile actuale”
Masa rotundă cu genericul: ,,Oportunități de finanțare și creditare a sectorului agroalimentar la etapa actuală”
A doua vizită de lucru a membrilor proiectului Improving skills in laboratory practice for agrо-food specialists in eastern Europe (Ag-Lab)”, care a avut loc la Universitatea Mediului și Științelor Vieții din Wrocław, Polonia
Lucrări de salubrizare a teritoriului adiacent Universității
Premiul „Cristalul calității”
Mobilitate academică internaţională în Portugalia
Plenara lucrărilor cea de 71-a Conferință științifică a studenților consacrată aniversării a 85 de ani de la fondarea UASM
A treia şedinţă de lucru a echipei de proiect ReSTART
Ziua Internațională a Francofoniei la Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Forumul științific și practic internațional ”CONSOLIDAREA TRIUNGHIULUI CUNOAȘTERII ÎN REPUBLICA MOLDOVA”
Mobilitate academică în Bulgaria
Ziua Internațională a Femeii la UASM
În vizită la UASM
Medalia de argint pentru echipa UASM la Campionatul național universitar la futsal
ÎN ATENȚIA CADRELOR DIDACTICE UNIVERSITARE!!!
Conferința Națională a Filierei Vitivinicole cu subiectul „Anul Vitivinicol - 2017”.
Întâlnirea din 6 martie cu angajatori din Marea Britanie
Cursul de instruire „Entrepreneurship, marketing and post-harvest treatment in agriculture”, Shefaym, Israel
Вторая рабочая встреча партнеров проекта Erasmus + ReSTART
Seminar în Laboratorul de biocombustibili solizi UASM
Practica de producţie în Marea Britanie
Programul de cultură și limbă maghiară oferit de Universitatea de Vară Balassi
Официальный запуск Проекта SMART Caffes в рамках программы Erasmus +
Bursa Parlamentară Internaţională a Bundestagului German 2019
Ofertă de stagiu pentru studenţi în cadrul Centrului de Inovare Lafarge
Vizită de lucru la Universitatea Mykolo Romerio din Vilnius, Lituania în cadrul proiectului ELEVATE
Conferinţa Știinţifică a Studenţilor 2018
Учебная поездка в Кингстонский университет, Лондон
Program de burse pentru studenții străini Stipendium Hungaricum inițiat de Guvernul Ungariei
Formarea „Inserţia profesională în domeniul agricol - concepte și provocări”
LOGO e.V oferă posibilitatea realizării practicii de producție în Germania
Официальный запуск проекта Erasmus + ReSTART
Mobilitate în cadrul Universităților din Polonia
Ședința de lucru a partenerilor proiectului “Improving skills in laboratory practice for agrо-food specialists in eastern Europe» (Ag-Lab)
Ungaria oferă studii de masterat în agricultură
Concursului municipal pentru tineret în domeniile ştiinţei, tehnicii, literaturii şi artelor, ediţia 2017
Consolidarea relațiilor UASM cu Universitatea din Kastamonu
Завершение проекта финансированнoго Чешским Агентством по Развитию
Conferința Națională „Mecanismele de susținere și promovare a dezvoltării afacerilor tinerilor antreprenori”
Академическая мобильность в Испании и Греции для студентов экономических специальностей
Seminarul „Relaţia universitate - mediul de afaceri: colaborări şi schimb de bune practici în Republica Moldova”
Vizita la UASM a reprezentanţilor ISAG şi Şcolii Europene de Business din Portugalia
Встреча членов консорциума проекта ELEVATE в Словении
În atenţia tuturor membrilor de sindicat!
Masa rotundă cu genericul „Dezvoltarea pieţei agroalimentare în condiţiile noilor provocări economice”
Întrevederea studenţiilor UASM cu Ministrul Agriculturii, Dezvoltării Regionale şi Mediului
Встреча участников проекта ELEVATE в Литве
Визит Греческой делегации
Vizita de lucru la UASM, a unui grup de profesori de la Facultatea Agricultură a USAMV “ION IONESCU DE LA BRAD”, Iaşi
Drone şi Plante Modificate Genetic la Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Vizită de lucru la Institutul Politehnic din Braganca
WEB OF SCIENCE
Briefing în cadrul evenimentului „Agrogeneraţie”
In memoriam Valentina PETCU (14.01.1973-11.10.2017)
Întâlnire cu absolvenţii Facultăţii de Inginerie Agrară şi Transport Auto, Promoţia – 1992
In memoriam Vitalie IGNAT (14.02.1971-06.10.2017)
CASEE-In – un pas înainte spre internaţionalizare
Ziua profesională a lucrătorilor din învățămînt
Подача документов на академическую мобильность - Студенты и преподаватели
ГАУМ в проекте финансированном Чешским агентством по развитию
Conferinţă internaţională “From CASEE-In to CASEE-Out”
1 septembrie - Ziua Cunoştinţelor la UASM
Информационные дни в ГАУМ
SPRE ATENŢIA STUDENŢILOR ANULUI I
Рабочая встреча членов консорциума проекта ELEVATE в Великобритании
Echipa de implementare eDrone a participat la atelierele de lucru din Tbilisi și Erevan
Визит турецкой делегации в ГАУМ
Workshop în cadrul proiectului TEACH ME organizat în incinta Universităţii Sophia Antipolis din or. Nice, Franţa
Rezultatele votului pentru alegerea rectorului UASM
"F.C. Universitatea Agrară” campioană a mun. Chişinău la fotbal în cadrul Campionatului din Ediţia - 2016/2017
ANUNȚ Alegeri rector UASM
Академическая мобильность 2017-2018
Ziua Internaţională a Copiilor
Alegerile rectorului UASM
Studenţii Facultăţii de Medicina Veterinară şi Ştiinţa Animalelor la Concursul Național de Nutriție Animală - CNNA 2017
Lecţie publică: Dicţionarul Oenologului
Studenţi UASM la cea de-a 8-a Conferinţă CASEE
День открытых дверей ГАУМ
Meeting with representatives from German-speaking countries
Гранты для исследований в Румынии
Команда ГАУМ приняла участие в мероприятиях, посвященных празднованию Дня Европы в Кишиневе
Masa rotundă „Realizări şi perspective de integrare a ştiinţei agrare cu producerea agricolă”
Преемственность в проекте «Модернизация и повышения качества обучения и научно-исследовательской деятельности»
AGRONOMIADA, ediţia XXIX–a
Masă rotundă Catedra de fitotehnie
In memoriam Vasilii MARCENCO (05.10.1939 – 21.04.2017)
ACCES GRATUIT la colecţiile de reviste şi cărţi
In memoriam Ion BULARGA (05.09.1935 – 10.04.2017)
"SĂDIM OXIGEN"
Vizita de lucru a studenţilor UASM la colegii din Universitatea Tehnică „Gh. Asachi” din Iaşi
Открытие проекта ELEVATE
Студенты ГАУМ в РГАУ – МСХА имени К.А. Тимирязева
ZILELE FRANCOFONIEI (CRU, UASM)
Plenara celei de-a 70-a ediţii a Conferinţei Ştiinţifice
Международный семинар «Менеджмент персонала в высших учебных заведениях»
Ceremonia de premiere a învingătorilor concursului ”Util pentru Moldova”
Raport privind rezultatele mobilităţii efectuate în SUA, în cadrul programului UASP Fellowships in Research Management
Briefing în cadrul evenimentului „Agrogeneraţie”
Rectorul Liviu Volconovici şi prim-prorectorul Iurie Melnic la lansarea noii strategii a AUF
Научная конференция
Научная студенческая конференция
Производственная практика в Великобритании
Стипендии для молодых преподавателей и докторантов
Practica de producţie în Grecia
Burse ale Guvernul Ungariei
К вниманию преподавателей-адептов инновационной педагогики
Formare: ”Elaborarea și gestiunea proiectelor europene”
Международный тренинг в области Биотехнологии животных
Liviu VOLCONOVICI numit ca rector interimar prin ordinul Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare
Гранта правительств Венгрии для мастерантов ГАУМ
Результаты информационных дней 2016 Департамента Международных связей
Заключительная международная конференция проекта ТЕМПУС - SUSFOR
Мониторинг проектов академической мобильности программы ERASMUS+KA1
Учимся у чешских партнеров
Премьера дня Интернациональной дружбы в ГАУМ
Международный День ГАУМ
Premiul municipal, ediţia 2016
Seminar cu genericul: ”Effective visual communication for scientists”
Первая аккредитованная лаборатория твердого биотоплива!!!
ANUNŢ privind inițierea procesului de alegere a rectorului Universităţii Agrare de Stat din Moldova
Săptămâna de conștientizare a utilizării responsabile a antibioticelor
Проект «TEACH ME»
Masa Rotundă „Secrete pentru a se prezenta cu eficacitate”
În atenţia tuturor membrilor de sindicat!
Cursul aplicativ pentru studenţi şi profesori „MANAGEMENT PERSONAL”
Проект «Модернизация и повышение качества преподавания и научных исследований"
Expoziţia Internaţională ”MOLDAGROTECH” şi ”FARMER”
Internaţionalizarea programului de studiu „Economie generală”
Reuniunea finală din cadrul proiectului Tempus „Rețeaua de Transfer Tehnologic – TecTNet”
Curs aplicativ pentru studenţi şi profesori (toate nivelurile)
Mobilitate academică în Estonia
Facultatea Cadastru şi Drept la 65 ani
Lecţia publică „La détermination chromosomique du sexe chez les animaux agricoles”
Masa rotundă “Avantajele şi dezavantajele utilizării TIC”
Программа Информационных дней. Учебный год 2016-2017
Реализация проекта «Модернизации и повышения качества обучения и научно-исследовательской деятельности»
Mesaj de felicitare cu ocazia Zilei profesionale a lucrătorului din învățământ
Ночь науки в Кишиневе
День кооператива в ГАУМ
Mobilitatea academică în cadrul Programului Erasmus
Ярмарка стипендий академической мобильности
Дни Открытых Дверей CRU ГАУМ
Академическая мобильность на 2016-2017 учебный год
Cazări 2016-2017 - repartizarea locurilor de cazare în cămine
Грант на обучение в Республике Польша
Обращение к выпускникам ГАУМ-2016
Ceremonia de înmânare a diplomelor de Licenţă şi de Master absolvenţilor Facultăţii de Agronomie
Непрерывное образование в Лондонском Университете
Ceremonia de înmînare a diplomelor de Licenţă şi de Master absolvenţilor Facultăţii de Economie
Burse “Ziua Solidară – Gas Natural Fenosa în Moldova”
Создание Агентства грантов для поддержки науки и исследований „
Студенты ГАУМ знакомятся современными методами ведения с.х.
Curs de formare continuă în Israel
Достижения ГАУМ в рамках Дня АНМ
In memoriam Eugen Zgardan, membru corespondent al AŞM, profesor universitar
12 июня – День науки
Детский праздник на Петриканах
Formarea continuă a cadrelor didactice în proiectul TeachMe
Преподаватели ГАУМ в Ясском университете
Студенты ГАУМ на международной конференции CASEE
НОВЫЙ ПРОЕКТ С ЧЕШСКИМИ ПАРТНЕРАМИ
Публичная лекция со специальным гостем из CEREFREA, Бухарест, Румыния
Студенты ГАУМ в рамках празднования Дня Европы
Семинар: „Професиональная ориентация”
LICEENII din mun. Chişinău la Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Успешные бизнес встречи (Timac Agro & AUF)
Rezultatele Universiadei UASM „Sănătate-2016”
Результаты недели международной академической мобильности
Презентация программы АГОРА и официального сайта Республиканской Научной Сельскохозяйственной Библиотеки ГАУМ
Colaborare în cadrul proiectului: Soutien aux Centres de réussite universitaire” dintre UASM şi USAMV “Ion Ionescu de la Brad” din Iaşi.
O EXPERIENŢĂ DEOSEBITĂ PENTRU UN GRUP DE STUDENTE DE LA UASM
Стипендии программы ERASMUS+
Учимся на опыте европейских партнеров в проекте TEACH ME
Неделя академической мобильности в ГАУМ
Итоги Научной конференции
Grant oferit de Universitatea de Științe Aplicative din Viena (BOKU), Austria
Грант для производственной практики
Întâlnirea cu Ministrul Agriculturii şi Industriei Alimentare
Studentul FIATA Constantin Rusu a cucerit centura de campion al turneului "GP Tracia 33"
Визит преподавателей ГАУМ в Португалии
Конференция для студентов „Chaque faculté a son métier”
Cursuri de prelegeri ţinute de profesorii Facutăţii de Agricultura a USAMV din Iaşi
Студенческая научная конференция
Bursele pentru practica de producţie
Practica de producţie în Polonia
Simpozion internaţional FAO
Felicitări masteranzilor UASM din cadrul proiectului Tempus TecTNet
Производственная практика в Польше
Продление сроков подачи документов в рамках проекта EFFORT
Стипендии «Burse de excelenţă» для аспирантов ГАУМ
Стажировка в Германии
În atenţia masteranzilor de la specializările agricole
Лучший преподаватель 2015 года
Formare „Développement des compétences de multiples intelligences”
Стипендии Правительства Венгрии
«TEACH ME» Project launch
Итоги Информационных дней
Практический Workshop «Менеджмент качества биотоплива»
Reuniunea anuală a administraţiei universităţii cu reprezentanţii mediului de afaceri
Atelier “La rédaction des dossiers d’embauche”
Кoнкyрc „Fêtes de fin d’année”
Premiul municipal pentru tineret în domeniile știinţei, tehnicii, literaturii și artelor, ediţia 2015
Workshop practic-2 „Managementul calităţii biocombustibililor solizi”
Prelegeri susţinute de profesori de la Iaşi
Летняя практика в Великобритании, Греции, Польше
Важно: Непрерывное образование для преподавателей неязыковых предметов
Научно-практическая конференция для студентов „Importance économique de l’agriculture pour le développement durable”
ADMITEREA LA DOCTORAT
Международная стажировка в CEREFREA
Публичная лекция „Les mutations génomiques”
Круглый стол - „Savoir se vendre dans l’entreprise: les 5 clés du marketing du soi
Conferinţa de închidere a proiectului „Promovarea producţiei sustenabile şi implementarea bunelor practici în fermele de bovine din zona transfrontalieră România - Republica Moldova şi Ucraina
Стипендии для Мастерата
Практический Workshop „Менеджмент качества биотоплива”
Система менеджмента качества в ГАУМ вновь подтверждена в 2015 г!
Публичная лекция с участием специалистов из Республики Чехия
Публичная лекция экспертов всемирного банка
Информационные дни департамента Международных связей
Стипендии программы ERASMUS+
Молодые ученые ГАУМ – лауреаты международных конкурсов
Workshop для производителей биотоплива
Публичная лекция „Le concept, les fonctions et l’importance de l’agromarketing”
Portalul de servicii EURAXESS
Atelierul științific dedicat tematicii Protecţiei Solurilor
75 лет Факультету зоотехнии и биотехнологий
Встреча участников консорциума проекта EFFORT
In memoriam membrul corespondent al AŞM Valentin Ungureanu
Европейский Форум по Трудоустройству в Молдове
SIMPOZION ȘTIINȚIFICO-PRACTIC INTERNAȚIONAL - Realizări şi perspective în inginerie agrară și transport auto
Oră deschisă cu tema „Rolul FAO în asigurarea securităţii alimentare şi reducerea sărăciei”
Международный научный симпозиум, посвященный 50-летию со дня образования Экономического факультета
Круглый стол "Моя профессия –моё преимущество"
Licitaţie publică achiziţionarea juncilor
Concurs deschis pentru procedura la achiziţionarea minifabricii pentru prelucrarea şi ambalarea laptelui
Стипендии
Vizita Alteţei Sale Regale, Principelui Radu al României la UASM
Внимание! ГАУМ сообщает: АУФ объявил конкурс заявок на международной мобильности испытательном сроке.
Исследования и научные стажировки в Германии
Дни Открытых Дверей CRU ГАУМ
Licitaţia publică achiziţionarea achiziţionarea minifabricii pentru prelucrarea și ambalarea laptelui
Loc vacant de inginer cadastral
Licitaţia publică achiziţionarea junincilor de reproducţie
Ziua cunoştinţelor la UASM
Академическая мобильность в Португалии
În atenţia studenţilor care pleacă în mobilitatea academică în Universitățile Europene.
Cazări 2015-2016 - repartizarea locurilor de cazare în cămine
Vizita de lucru în Italia a Decanului Facultatii de Horticultura Gheorghe Nicolaescu
Vizita de lucru a Dlui prof. Salvador GARCÍA (Universitatea Politehnică din Valencia, Spania)
Поздравление студентам, выигравшим грант на учебу
Международный семинар SUSFOR
Обращение к выпускникам ГАУМ-2015
Vizita ministrului agriculturii la UASM
Визит проф. Силваны Никола (Университет Турина, Италия) в ГАУМ
Официальный визит Его Превосходительства Посла Венгрии
Plasarea în câmpul muncii
În memoriam membrul corespondent al AŞM Serghei Chilimar
Повышение квалификации в Португалии
Круглый стол в рамках международного проекта FKTBUM
Стипендия AUF для прохождения производственной практики
Stagiu formativ în Italia
Международная Летняя школа в ТАРТУ, ЭСТОНИЯ
Круглый стол "Укрепление Треугольника Знаний"
Национальная конференция в рамках проекта LaMANCHE
Повышение квалификации в рамках Проекта TEMPUS nr. 543946, BOKU, Вена, Австрия
Workshop privind bunele practici în creșterea bovinelor în regiunea transfrontalieră România-Ucraina-Republica Moldova la Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Проект TEMPUS TecTNet “Second Consortium Meeting”
Программа Fulbright – исследование и обучение в США
Национальная конференция LaMANCHE
Круглый стол на тему «Моя специальность"
Проект TEMPUS “Technological Transfer Network”
Визит представителей университета г. Добрич (Болгария)
Визит представителей Политехнического института г. Браганса, (Португалия)
Международная Летняя Школа в Австрии
Стипендия для учебы в Магистратуре в области сельского хозяйства
Laureaţii Premiului AŞM
Визит делегации университета BOKU, Австрия
Информационный семинар ГОРИЗОНТ 2020
Лауреат премии АНМ
Курсы повышения квалификации в CEREFREA, Бухарест, Румыния
Formare pentru studenţi cu genericul „Motivarea, Atitudinea și Comunicarea pentru a obţine succes”
Информационный семинар
Conferinţă ştiinţifică a studenţilor şi masteranzilor
Стипендия правительства Венгрии
Результаты деятельности ГАУМ в проекте LaMANCHE
Курсы немецкого языка
Встреча с иностранными студентами
Информационный день
Concurs pentru ocuparea funcţiei de Preşedinte al Consiliului ştiinţific
Medaliat la Campionatul Republicii Moldova la WAK-1F
Производственная Практика в Дании
Среди лучших студентов страны - 2014
Vizita de lucru a expertului european, partener asociat Etienne MATTON
Учеба в США
ACHIZIŢII
Международная летняя школа в Латвии
Стипендии Правительства Венгрии
Prezentarea programului de burse destinate studenţilor
Профессиональная стажировка в Греции, 19-24 января 2015 года
Вниманию выпускников 2015г!
Международный летний семинар в Австрии
Стипендии для учебы в Венгрии
Profesorul anului 2014
Sistemul de Management al Calităţii al UASM – Recertificat!
Concurs deschis pentru licitaţia publică
Круглый стол по проблемам деятельности сельхозкооперативов
Преподаватели Чешского университета в ГАУМ
Круглый стол на тему «Моя профессия - мой самый ценный актив"
Круглый стол с представителями Чехии по проблемам деятельности сельхозкооперативов
Круглый Стол на тему "Мой первый профессиональный опыт"
Лауреаты муниципальной премии - 2014
Открытая лекция по Маркетингу продуктов питания
Stagiu de perfecţionare ştiinţifico-practică la Universitatea LATVIA oraşul Riga, Letonia
Program de Educaţie şi Management
Круглый стол на тему «Мой дом родной»
Cеминар на тему “TV5 MONDE”
Masa rotundă
Ziua internaţională a studentului
Производственная практика в Греции
Cеминар на тему «Интерактивная доска»
Круглый Стол на английском языке на тему «Как сохранить мир во всем мире»
МЕЖДУНАРОДНAЯ СТАЖИРОВКA В УНИВЕРСИТЕТЕ ПРИКЛАДНЫХ НАУК ВЕРХНЕЙ АВСТРИИ, КАМПУС ВЕЛЬС, АВСТРИЯ (2-8 ноября 2014 года)
Курсы немецкого языка
Международный научный симпозиум
Профессиональная стажировка в Греции, 22-30 октября 2014 года
Встреча участников проекта FKTBUM
Международный научный симпозиум
Практика в Дании
Стипендии для докторантов и постдокторантов «Еужен Ионеску»
SĂPTĂMÂNA INTERNAŢIONALĂ A ACCESULUI DESCHIS
Встреча руководителей кафедр французского языка университетов являющиеся членами AUF (Университетское агентство франкофонии) Центральной и Восточной Европы и 20-ая годовщина Бюро Центральной и Восточной Европы (BECO) AUF (8 по 9 октября 2014 года, Бухаре
“Оценка и педагогика ошибки” - тренинг для преподавателей французского языка
Международный научный симпозиум «40 лет высшему ветеринарному образованию в РМ»
Научная конференция по туризму
Информационный семинар
Стипендия ”Eugen Ionescu”
Бесплатные курсы английского языка
Международная конференция 2-4 октября 2014
Семинар в рамках проекта LaMANCHE
Ședința Senatului universitar
Masteratul internaţional „Management inovaţional şi transfer tehnologic”
Итоги участия студентов в рамках проекта LaMANCHE
Брифинг участников Международной Летней школы «Академия молодых лидеров», Болгария 2014
Международная Летняя школа в Болгарии
Стипендии для академической мобильности
Стажировки и рабочие места в Дании
Летняя Школа 8-10 сентября, 2014
Bursa de excelenţă a Guvernului
Международная Летняя Школа
Concurs pentru admiterea la studii prin doctorat 2014-2015
PREMIUL MUNICIPAL PENTRU TINERET ÎN DOMENIUL ŞTIINŢEI
Международная летняя школа “New era – new approaches 2”
Premiul naţional - 2014
Cazări 2014-2015 - repartizarea locurilor de cazare în cămine
Дидактический семинар в Бурятии (Российская Федерация)
Стажировка в Китайской Народной Республике для докторантов ГАУМ
Международная Летняя школа ГАУМ 2014
Визит делегации Словацкого аграрного университета г. Нитра
Стипендия Министерства образования Литовской Республики
Международная летняя школа
Международная конференция «Образование в XXI веке – проблемы и вызовы»
Встреча участников проекта LaMANCHE
Conferinţa Internaţională la UASMV Bucureşti
În atenţia absolvenţilor anului 2014!
Vizita la USAMV Iaşi
Ziua Internaţională a Copiilor
Встреча участников проекта TEMPUS «Поддержка треугольника знаний в Белоруссии, Украине и Молдове»
Спортсмены ГАУМ на Европейском чемпионате
Tinerii liberal-democraţi la UASM
Визит министра Сельского хозяйства Литовской Республики
Научная стажировка в Китае
În atenţia studenţilor, ce participă în programele de schimb educaţional-cultural
Летняя школа «Академия молодых лидеров»
Конкурс докторских диссертаций 2013г
Лауреат премии АНМ
Стипендии для мастерантов, докторантов и исследователей в Германии
Итоги 67-ой Студенческой научной конференции
Zilele Francofoniei (CRU, UASM)
День открытых дверей в ГАУМ
Производственная практика в Германии
Открытие проекта “Support for Vocational Training in Sustainable Forestry” (SUSFOR) в ГАУМ
Круглый стол «Table Ronde: L’Agriculture mondiale en quête de réponses aux changements économiques et climatiques»
Публичная лекция для студентов ГАУМ в рамках проекта LaMANCHE
Международное совещание в рамках проекта, 543 946 - Tempus -1-2013-1- ES- Tempus - JPHES "Support for Vocational Training in Sustainable Forestry" (SUSFOR)
Публичная лекция для студентов, мастерантов ГАУМ
Cтуденческая научная конференция
Иностранные студенты на встрече в Департаменте международных связей
Трайнинг „Table-Ronde: Français sur objectifs spécifiques”
Публичная лекция „L’importance de la communication dans les affaires”
ГАУМ возглавляет рейтинг лучших вузов аккредитованных НСАА
Declaraţia privind buna guvernare
Тренинг для руководителей высшего и среднего звена ГАУМ
Проект „Technological Transfer Network (TecTNet)”
Изучение немецкого языка
Burse de Merit pentru cei mai buni studenți ai țării
Производственная практика в Греции
Встреча участников проекта FKTBUM
Вниманию студентов и мастерантов последнего года обучения
Тренинг для руководителей высшего и среднего звена ГАУМ
К сведению мастерандов и докторандов ГАУМ!
Стипендии для докторандов и постдокторандов
Тренинг для руководителей высшего и среднего звена ГАУМ
Сроки подачи документов для участия в программах академической мобильности
Информационный семинар с повесткой дня: Программа ORIZONT 2020
Доклад «Научная, инновационная, управленческая и финансовая деятельность Государственного аграрного университета Молдовы в 2013 году».
Стажировки, стипендии в Швейцарии
Производственная практика в Дании
Лучший преподаватель года
Итоги научно-исследовательской работы за 2013
Виктор ПОПЕСКУ, Лауреат муниципальной Премии для молодежи в области техники
Программа ERASMUS MUNDUS объявляет…
Обучение и преподавание французского языка как иностранного и для специальных целей с TV5Monde
Подводятся итоги молдо-чешского проекта «Повышение качества учебного процесса»
Программа CEEPUS обеспечивает мобильность студентов, мастерантов, докторантов и профессорско-преподавательского состава ГАУМ
Ассоциация Баварских фермеров приглашает студентов ГАУМ на производственную практику
Cеминар посвященный университетской автономии
Докторанты ГАУМ на 7-й ежегодной международной научной конференции в Праге
Производственная практика в Германии
Программа CEEPUS в ГАУМ
Seminarul "Acţiuni de Reducere al Impactului Deşertificării"
Пресс-конференция, посвящённая запуску проекта трансграничного сотрудничества.
Programe de mobilitate în UASM
ГАУМ продолжает поддерживать Систему Менеджмента Качества в рамках учебного заведения, в соответствии со стандартом ISO 9001:2008.
Презентация результатов стажировки в университете Гент (Бельгия) в рамках проекта EUROEAST
Презентация проектов академической мобильности
Practica de producţie în gospodăriile agricole din Germania
Masa rotundă „Dezvoltarea întreprinderilor mici şi mijlocii în sectorul agrar al Republicii Moldova: probleme şi perspective”
A fost lansat proiectul EFFORT în cadrul Programului Erasmus Mundus al Uniunii Europene
A fost lansat proiectul INFINITY în cadrul Programului Erasmus Mundus al Uniunii Europene
Встреча участников международного проекта LAMANCH в Португалии
Seminarul Informativ „Bursa Eugen Ionescu ca oportunitate de finanţare a cercetărilor ştiinţifice”
Программа Поощрительные Стипендии 2013
Удостоенные почетным званием Dr Honoris Causa ГАУМ
Присвоение государственных наград сотрудникам ГАУМ
Присвоение ГАУМ государственной награды „Ordinului Republicii”
Присвоение почетного звания Doctor Honoris Causa Королю Румынии Михай I
Ночи Исследователей
Vizita de lucru a Dlui V. Bumacov, ministru al AIA
Felicitări pentru sportivii UASM
Cursuri gratis de limbă engleză
Открытие Центра Академического успеха ГАУМ
Opinia privitor Raportul "Situaţia actuală a autonomiei universitare în Moldova"
Летняя Школа 2013
Premiul naţional - 2013
Cazări 2013-2014 - repartizarea locurilor de cazare în cămine
Majestatea Sa Regele Mihai I al României - Dr Honoris Causa al UASM.
Promoția 2013
Şedinţa Senatului universitar
Funcţii publice vacante pentru absolvenţi
Concursul „Cea mai bună odaie”
Лотерея - Поездка на Международный молодежный форум в Чили
Şcoala de Vară „Nouă eră. Abordări noi”
Câștigătorii bursei EUROEAST
Repartizarea absolvenţilor 2013 în câmpul muncii
Burse şi Stagii în India
Студенты ГАУМ занимают активную жизненную позицию
Practica în SUA
Seminarul "Promovarea modernizării învățământului superior în Republica Moldova"
Seminarul regional "Managementul resurselor umane în instituțiile de învățământ superior"
Întâlnirea studenţilor UASM cu Preşedintele Comitetului Olimpic
Concursul „TVC”
Şedinţa plenară a Conferinței ştiinţifice a studenților
Ansamblul "Spicusor" - laureat al festivalului internaţional
Conferinţă ştiinţifică a studenţilor şi masteranzilor.
Seminarul ştiinţifico-practic în cadrul MOLDAGROTEH 2013
Pentru studenţii ultimului an de studii
DECLARAŢIE PRIVIND BUNA GUVERNARE
Felicitări pentru medaliaţii la campionatul RM
Apel al Biroului Consiliului Rectorilor din Republica Moldova
Medaliaţi la Campionatul Republicii Moldova la lupta sambo combat
Cursuri gratuite de LIMBA ENGLEZĂ şi LIMBA CHINEZĂ
Profesorul Vasile BABUC la 80 de ani
Comunicat de presă a Consiliului rectorilor
Bursa Guvernului Ungariei pentru studii de masterat 2013-2014
Profesorul anului 2012
Certificatul de Management al Calităţii, Standardul ISO 9001:2008
Programul de schimb de studenţi şi profesori în cadrul Proiectului EUROEAST
Rectorul Gh. Cimpoieş - academician al AŞM
Excursie virtuală prin UASM
Raportul de activitate a UASM în anul universitar 2011-2012
Ziua Naţională a Tineretului în UASM
Auditul de supraveghere şi monitorizare a SMC ISO 9001: 2008
Lecţia publică a profesorului savant Paul Bernard din Franţa
Promoția 2012
Personalităţi marcante Doctori Honoris Causa ai UASM
CONFERINŢA ŞTIINŢIFICĂ STUDENŢEASCĂ
Ziua Drapelului de Stat
Gh. Cimpoieş – Doctor Honoris Causa al Universităţii Agrare de Stat din Rusia
Adresare către absolvenţii UASM-2012
Profesorul anului 2011
RAPORTUL de activitate a UASM 2010-2011
Formaţia de baschet a UASM a treia oară Campioană a Diviziei Naţionale la baschet masculin!
Medalie de bronz la Campionatului European de SAMBO
A. Palii - Doctor Honoris Causa UŞAMV Iaşi
Prezentarea proiectului «EUROEAST»
A treia ediţie a „Programului de burse Victoriabank”

ordinul-republicii
В октябре 2013 года
Государственный Аграрный Университет Молдовы был награжден высшей наградой государства 
"Орденом Республики".

 

Двойной диплом

dubla diploma

engleza

UASM pe Facebook

Hot-Line

Copyright © 2021 Государственный аграрный университет Молдовы
Все права защищены.

Designed by Nicolae Daraduda