85

"Da nobis recta sapere"

Главная страница
О ГАУМ
Приветствие ректора ГАУМ
Страницы истории
Органиграмма
Годовой отчет
Финансовый отчет
Declarație de răspundere managerială
АБИТУРИЕНТУ 2018
Лиценциат
Мастерат
Докторантура
Иностранным студентам
Dinamica depunerii cererilor
Результаты приема
Locuri neacoperite
Администрация
Сенат
Административный совет
Consiliul de Dezvoltare Strategică Instituţională
Учебный процесс
Очная форма обучения
Заочная форма обучения
Catalogul cursurilor
Volumul I (ciclul I)
Volumul II (ciclul II)
Centru Național de Formare Profesională Continuă şi Consultanță al UASM
Факультеты
Агрономический
Плодоовощеводство и виноградарство
Экономический
Ветеринария
Аграрная инженерия и автотранспорт
Кадастр и право
Библиотека
Международные отношения
Персонал и контакты
Международное сотрудничество и партнерство
Программы, международные проекты, академическая мобильность
Учеба, стипендии
ERASMUS
EUroSTUDIES
Наука
Raport activitatea științifică
Personal şi contacte
Structuri de cercetare
Cercetare studenţească
Şcoala doctorală
Parcul inovaţional
Proiecte de cercetare
Acreditare
Anunţuri
Seminare ştiintifice de profil
Simpozioane
Подразделения
Учебный отдел и управления качеством
Военная кафедра
Профсоюзы
Centrul medical
Отдел кадров
Бухгалтерия
Юридический отдел
Отдел профориентации
Канцелярия
Информационный центр
Издательский центр
Отдел закупок
Студенческий городок
Ferma didactică a UASM
Студенческая жизнь
CADRUL LEGAL
Acte legislative NAŢIONALE
Carta universitară
Acte normative UASM
Moodle UASM
Учебные планы

Партнёры

rural
 RINA SIMTEX

EUROEAST Logo
tempus
La Manche
Credo
CRU
Effort
Infinity
agrilida
logoev

 


TecTNet logou

Двойной диплом

dubla diploma

Публикации ГАУМ

Stiinta-Agricola

 

uasm


 

edrone


rural


RINA SIMTEX

tempus

CRU
logo AUF RVB
agrilida
logoev

sufor


Euraxess


casee logo


TecTNet logou


teachme


fktbum


elevate logo


AG Lab


restart

 


logo smart

cofonded big


erasmus+

 


Centrul Euros


casee

 


ceepus logo rgb web


 

 jeanmon


 

 

logo smart


 CREDO

Hot-Line

A doua întâlnire de lucru a partenerilor proiectului „IMPROVING SKILLS IN LABORATORY PRACTICE FOR AGRO-FOOD SPECIALISTS IN EASTERN EUROPE” (Ag-Lab) organizată în incinta UASM

cofo ag lab

În perioada 9-12 iulie, 2018 Universitatea Agrară de Stat din Moldova a organizat a doua întâlnire de lucru din cadrul proiectului „Improving skills in laboratory practice for agro-food specialists in eastern Europe” (Ag-Lab), găzduind parteneri din Ucraina, Georgia, Slovenia, Polonia, Italia, Franța şi Bulgaria.

Programul de lucru s-a axat pe întâlnirea Comitetului de coordonare și sesiunea de formare a partenerilor din toate instituțiile participante.

Evenimentul a fost deschis de reprezentantul Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, Secretar de Stat Dna Alisa PÎRLOG și de Rectorul UASM, dr. hab., prof. univ. Valerian BALAN. La eveniment au participat reprezentanți ai Ambasadei Franţei în Republica Moldova și Coordonatorul Oficiului Erasmus + în Moldova Dna Claudia MELINTE.

Coordonatorul de proiect Marija KLOPCIC a prezentat bugetul proiectului pe primele șase luni de derulare și demararea procedurii de procurare a echipamentului. Partenerii europeni au efectuat o analiză a primelor sesiuni de formare, care au avut loc în diferite instituții partenere din Europa, urmată de acţiunile întreprinse pentru diseminarea rezultatelor obţinute și cele preconizate în viitor pentru realizarea strategiei de diseminare a proiectului.

Fiecare partener a prezentat realizarea activităților sale în cadrul pachetelor de lucru planificate în proiect, iar co–coordonatorul proiectului Ludmila STEPURA  a pus în discuție planul de lucru al proiectului pentru următoarele șase luni.

Conform programului de lucru, participanții la reuniune au efectuat o vizită de studiu  în cadrul Centrului Republican de Diagnostic Veterinar, unde au făcut cunoștință cu metodele de laborator și indicii acreditați utilizaţi la această instituție.

 

 


ordinul-republicii
В октябре 2013 года
Государственный Аграрный Университет Молдовы был награжден высшей наградой государства 
"Орденом Республики".

 

engleza

UASM pe Facebook

Copyright © 2019 Государственный аграрный университет Молдовы
Все права защищены.

Designed by Nicolae Daraduda