85

"Da nobis recta sapere"

Главная страница
О ГАУМ
Приветствие ректора ГАУМ
Страницы истории
Органиграмма
Годовой отчет
Финансовый отчет
АБИТУРИЕНТУ 2018
Лиценциат
Мастерат
Докторантура
Иностранным студентам
Dinamica depunerii cererilor
Результаты приема
Locuri neacoperite
Администрация
Сенат
Административный совет
Consiliul de Dezvoltare Strategică Instituţională
Учебный процесс
Очная форма обучения
Заочная форма обучения
Catalogul cursurilor
Volumul I (ciclul I)
Volumul II (ciclul II)
Centru Național de Formare Profesională Continuă şi Consultanță al UASM
Факультеты
Агрономический
Плодоовощеводство и виноградарство
Экономический
Ветеринария
Аграрная инженерия и автотранспорт
Кадастр и право
Библиотека
Международные отношения
Персонал и контакты
Международное сотрудничество и партнерство
Программы, международные проекты, академическая мобильность
Учеба, стипендии
ERASMUS
EUroSTUDIES
Наука
Raport activitatea științifică
Personal şi contacte
Structuri de cercetare
Cercetare studenţească
Şcoala doctorală
Parcul inovaţional
Proiecte de cercetare
Acreditare
Anunţuri
Seminare ştiintifice de profil
Simpozioane
Подразделения
Учебный отдел и управления качеством
Военная кафедра
Профсоюзы
Centrul medical
Отдел кадров
Бухгалтерия
Юридический отдел
Отдел профориентации
Канцелярия
Информационный центр
Издательский центр
Отдел закупок
Студенческий городок
Ferma didactică a UASM
Студенческая жизнь
CADRUL LEGAL
Acte legislative NAŢIONALE
Carta universitară
Acte normative UASM
Moodle UASM

Партнёры

rural
 RINA SIMTEX

EUROEAST Logo
tempus
La Manche
Credo
CRU
Effort
Infinity
agrilida
logoev

 


TecTNet logou

Двойной диплом

dubla diploma

Публикации ГАУМ

Stiinta-Agricola

 

edrone


rural


RINA SIMTEX

tempus

CRU
logo AUF RVB
agrilida
logoev

sufor


Euraxess


casee logo


TecTNet logou


teachme


fktbum


elevate logo


AG Lab


restart

 


logo smart

cofonded big


erasmus+

 


Centrul Euros


casee

 


ceepus logo rgb web

Hot-Line

Masa rotundă cu titlul "Promovarea sistemului de agricultură conservativă în Republica Moldova prin Protecţia solurilor ca prioritate a mileniului III"

 Universitatea Agrară de Stat din Moldova Facultatea Agronomie

Catedra Agroecologie şi Ştiinţa Solului

vă invită  la Masa rotundă cu titlul "Promovarea sistemului de agricultură conservativă în Republica Moldova

 prin Protecţia solurilor ca prioritate a mileniului III"  dedicată aniversării a 85 de ani ai UASM care va avea loc la 03 decembrie 2018,  ora 12:00  în incinta UASM, Catedra Agroecologie şi Ştiinţa Solului (auditoriul 105 A, Facultatea Agronomie).

Manifestarea științifică cu participarea savanților din România este organizată în cadrul proiectelor:

16.80013.5007.03/Ro – Evaluarea comparativă a sistemelor convenţionale şi conservative de lucrare a solului privind sechestrarea carbonului şi fondarea agroecosistemelor durabile;

15.817.05.27A - Cercetări agroecologice comparative privind sistemele convenţionale şi conservative de lucrare a solului în scopul utilizării raţionale a resurselor naturale şi promovării agriculturii durabile.

Agenda activităţii:

  1. Agricultura conservativă şi ecodezvoltarea, Rusu Teodor, prof. dr., UŞAMV, Cluj-Napoca;
  2. Cercetări agroecologice privind agricultura conservativă în cadrul proiectului internaţional bilateral UASM – UŞAMV, Cluj-Napoca (2016-2018), Andriucă Valentina, conf. univ., dr.;
  3. Promovarea sistemului de agricultură conservativă în RM – realităţi, probleme, perspective, Boincean Boris, prof. cercet., dr. hab., ICCC "Selecţia";
  4. Necesitatea modificării însuşirilor stratului post arabil degradat al cernoziomurilor pentru implementarea tehnologiilor No-till şi Mini-till de lucrare a solului prin utilizarea culturilor ameliorative, Cerbari Valerian prof. univ., dr. hab., IPAPS "N. Dimo";
  5. Discuţii.
  6. Înmânarea certificatelor de participare.

Se invită cei interesaţi de domeniu.

Date de contact:

Tel. 022432183

Fax: 022312276

e-mail: valandriuca@yahoo.com

Andriucă Valentina

 


ordinul-republicii
В октябре 2013 года
Государственный Аграрный Университет Молдовы был награжден высшей наградой государства 
"Орденом Республики".

 

engleza

UASM pe Facebook

Copyright © 2019 Государственный аграрный университет Молдовы
Все права защищены.

Designed by Nicolae Daraduda