85

"Da nobis recta sapere"

Главная страница
О ГАУМ
Приветствие ректора ГАУМ
Страницы истории
Органиграмма
Годовой отчет
Финансовый отчет
АБИТУРИЕНТУ 2018
Лиценциат
Мастерат
Докторантура
Иностранным студентам
Dinamica depunerii cererilor
Результаты приема
Locuri neacoperite
Администрация
Сенат
Административный совет
Consiliul de Dezvoltare Strategică Instituţională
Учебный процесс
Очная форма обучения
Заочная форма обучения
Catalogul cursurilor
Volumul I (ciclul I)
Volumul II (ciclul II)
Centru Național de Formare Profesională Continuă şi Consultanță al UASM
Факультеты
Агрономический
Плодоовощеводство и виноградарство
Экономический
Ветеринария
Аграрная инженерия и автотранспорт
Кадастр и право
Библиотека
Международные отношения
Персонал и контакты
Международное сотрудничество и партнерство
Программы, международные проекты, академическая мобильность
Учеба, стипендии
ERASMUS
EUroSTUDIES
Наука
Raport activitatea științifică
Personal şi contacte
Structuri de cercetare
Cercetare studenţească
Şcoala doctorală
Parcul inovaţional
Proiecte de cercetare
Acreditare
Anunţuri
Seminare ştiintifice de profil
Simpozioane
Подразделения
Учебный отдел и управления качеством
Военная кафедра
Профсоюзы
Centrul medical
Отдел кадров
Бухгалтерия
Юридический отдел
Отдел профориентации
Канцелярия
Информационный центр
Издательский центр
Отдел закупок
Студенческий городок
Ferma didactică a UASM
Студенческая жизнь
CADRUL LEGAL
Acte legislative NAŢIONALE
Carta universitară
Acte normative UASM
Moodle UASM

Партнёры

rural
 RINA SIMTEX

EUROEAST Logo
tempus
La Manche
Credo
CRU
Effort
Infinity
agrilida
logoev

 


TecTNet logou

Двойной диплом

dubla diploma

Публикации ГАУМ

Stiinta-Agricola

 

edrone


rural


RINA SIMTEX

tempus

CRU
logo AUF RVB
agrilida
logoev

sufor


Euraxess


casee logo


TecTNet logou


teachme


fktbum


elevate logo


AG Lab


restart

 


logo smart

cofonded big


erasmus+

 


Centrul Euros


casee

Hot-Line

A III-a ședință a consortiunii proiectului “Elevating the internationalisation of higher education in Moldova – elevate” a fost desfăşurat la Academia de Studii Economice a Moldovei

 

Cofondedelevate logo

La 12-13 martie 2019 în cadrul Academiei de Studii Economice din Moldova a fost organizată cea de-a treia întâlnire a consorțiului proiectului “Elevating the internationalisation of Higher Education in Moldova – Elevate” nr. 573921-EPP-1-2016-1-MD-EPPKA2-CBHE- SP, finanțat de UE prin Programul Erasmus+ .

 Universitatea Agrară de Stat din  Moldova a fost reprezentată de Elena SCRIPNIC, prorector pentru relații internaționale și   Svetlana PETRAȘCU, specialist în mobilitate academică și Integrare Europeană.  Partenerii de proiect au prezentat rezultatele obținute în cadrul pachetelor de lucrări ale Proiectului menționat. Au  fost prezentate strategiile de internaționalizare ale universităților  și planurile  de acțiune  cu indicatorii de  progres.

În cadrul ședinței de lucru au fost prezentate rapoarte  de  diseminare  pentru al doilea an  de implementare a proiectului  (octombrie 2017-octombrie 2018).   Totodată de către fiecare partener de proiect  a fost prezentat planul de diseminare pentru ultimul an de desfășurarea a  proiectului.

Programul a inclus și prezentarea metodologiei  instrumentului de Benchmarking. Participanții au discutat despre mecanisme  de colectare a datelor, actualizarea chestionarelor privind problemele de internaționalizare a Instituțiilor de Învățământ Superior și de Cercetare.

Întrunirea sa încheiat cu discuții asupra  planului  operațional pentru anul  trei  al proiectului. 

Partenerii proiectului din Uniunea Europeană au fost prezenți la sesiune, participând cu comunicării și recomandări pentru implementarea proiectului.

 


ordinul-republicii
В октябре 2013 года
Государственный Аграрный Университет Молдовы был награжден высшей наградой государства 
"Орденом Республики".

 

engleza

UASM pe Facebook

Copyright © 2019 Государственный аграрный университет Молдовы
Все права защищены.

Designed by Nicolae Daraduda