"Da nobis recta sapere"

Публикации ГАУМ

sa

 

RINA SIMTEX


edrone


 

rural


 
tempus

CRU
logo AUF RVB
agrilida
logoev

sufor


Euraxess


casee logo


TecTNet logou


teachme


fktbum


elevate logo


AG Lab


restart


logo smart

 


erasmus+

 


Centrul Euros

 


casee


 

ceepus logo rgb web


logo smart

 


 CREDO


 

uniclad


 

euagro


 

RO MD


 

cedr


Crosscompconnect

Учебный процесс

Государственный аграрный университет Молдовы (ГАУМ) готовит специалистов на дневной и заочной формах обучения, как на румынском, так и на русском языках.

Обучение в Университете предусматривает два цикла: I цикл – лиценциат (дневное и заочное обучение) и II цикл – мастерат (дневное обучение).

По специальности «Ветеринарная медицина» осуществляется интегрированное обучение (Лиценциат + Мастерат). Период обучения составляет 6 лет.

Период обучения на I цикле дневного отделения составляет: на всех экономических специальностях и специальностях Экология и Туризм – 3 года, на остальные специальности – 4 года.

Период обучения на II цикле – Мастерат, для экономических специальностей и специальностей Агроэкология и Агротуризм составляет 3 года, для других специалистов – 1,5 года.

В целях обеспечения соотношения между развитием сельского хозяйства европейской интеграции агрономического образования, ГАУМ разработал и внедрил Куррикулум высшего агрономического образования, основанный на Системе Переводных Кредитов (ЕECTS) для I и II циклов; новые учебные планы согласно Типовому Плану и Номенклатурному листу специальностей, учебные программы для всех 23 специальностей для высшего образования I цикла и 30 специальностей II цикла (мастерат по исследовательским программам и профессиональным программам), соотнесённые с требованиями Болонского процесса.

ГАУМ посредством комитетов качества, уделяет особое внимание менеджменту и контролю качества учебного процесса, обеспечению стандартов наилучшего качества высшего агрономического образования.

Впервые в Республике Молдова для оценки качества подготовки специалистов, в ГАУМ были сформированы Комитеты по внешней Оценке качества для каждой специальности из числа лучших специалистов с производства.

Одновременно в оценку учебного процесса привносят свой вклад и комитеты внешней оценки образования ГАУМ, в рамках которой вовлечён как преподавательский состав, так и студенты.

В декабре 2011 года ГАУМ стал обладателем Свидетельства о внедрении Системы Менеджмента качества SR EN ISO 9001: 2008, выданное организацией SIMTEX–OC, подтверждённое в декабре 2012 года Международной Организацией RINA SIMTEX–OC, nr.27490/11/R.

 {slider=Specialităţile Ciclul I, Licenţă şi specializările  Ciclul II, Master} 

Domeniul
general de studii

Ciclul I, Licenţă

Ciclul II,  Master

Specialităţile

Specializările

ştiinţe economice

 • Contabilitate;
 • Marketing şi logistică;
 • Business şi administrare;
 • Achiziţii;
 • Finanţe şi bănci;
 • Economie generală.

Cercetare:

 • Economie şi management în sectorul agroalimentar;
 • Contabilitate şi audit în sectorul agroalimentar.

 

Profesionalizare

 • Economie şi politici de dezvoltare rurală;
 • Administrarea afacerilor în sectorul agroalimentar;
 • Marketing agroalimentar;
 • Finanţe şi control în sectorul agroalimentar;
 • Cooperare agricolă şi integrare economică europeană;
 • Contabilitatea întreprinderilor sectorului agroalimentar;
 • Auditul întreprinderilor sectorului agroalimentar.

ştiinţe ale naturii

 • Ecologie.

Cercetare:

 • Agroecologie.

inginerie şi activităţi inginereşti

 • Electrificarea agriculturii; 
 • Ingineria şi tehnologia transportului  auto;
 • Mecanizarea agriculturii.

Cercetare:

 • Mentenanţa şi fiabilitatea autovehiculelor;
 • Electrotehnologii în mediul rural;
 • Agroinginerie.
 • Sisteme şi tehnologii avansate în ingineria transportului auto
 • Tehnologii şi mijloace tehnice pentru obţinerea bioenergiei

arhitectură şi construcţii

 • Ingineria mediului;
 • Cadastru şi organizarea teritoriului;
 • Evaluarea imobilului.

Cercetare:

 • Evaluarea şi managementul imobilului.

 

Profesionalizare:

 • Hidroamelioraţie;
 • Consolidarea terenurilor agricole.

ştiinţe agricole

 • Selecţie şi genetica culturilor agricole;
 • Protecţia plantelor;
 • Agronomie;
 • Zootehnie;
 • Horticultura;
 • Silvicultura şi grădini publice;
 • Viticultura şi vinificaţie;
 • Biotehnologii agricole.

Cercetare:

 • Tehnologii avansate în fitotehnie;
 • Ştiinţe horticole şi agrosilvice;
 • Ştiinţe horticole;
 • Managementul ecosistemelor forestiere;
 • Evaluarea ecosistemelor viticole pentru producţia vitivinicolă cu denumire de origine;
 • Biotehnologii în obţinerea şi prelucrarea produselor animaliere.
 • Protecţia integrată a agroecosistemelor.
 • Genetică, ameliorare şi biotehnologii vegetale.

 

Profesionalizare:

 • Biotehnologii în reproducţia animalelor;
 • Siguranţa alimentelor de origine vegetală
 • Siguranţa alimentelor de origine animală
 • Protecţia integrată a plantelor

servicii publice

 • Turism

Profesionalizare:

 • Turism rural

drept

 • Drept

Profesionalizare:

 • Drept patrimonial

studii integrate

 • Medicina veterinară

{/slider}

Учебным процессом в ГАУМ руководит Юрий Мельник, первый проректор, доцент и проректор по заочному обучению, доцент Вероника Присэкару.
Учебная часть является основным подразделением в организации и руководстве учебного процесса.
В состав ГАУМ входят 8 факультетов с 36 кафедрами и Военная кафедра, которая является самостоятельной.
Преподавательский состав ГАУМ включает более 330 штатных преподавателей, среди которых более 50% являются обладателями научных и учебных званий, включая 1 академик, 5 членов-корреспондентов Академии Наук Молдовы, 28 докторов хабилитат и 145 доктора наук.
За весь период своей деятельности ГАУМ подготовил более 50 тыс. специалистов для различных областей сельского хозяйства.

 

 

gr1

 

Componenţa nominală a Comitetelor de Evaluare Externă a Calităţii învăţământului în UASM

Nr. d/o

Specialitatea

Membrii Comitetului

1

614.1 – Zootehnie

1. Railean Tatiana– şef, Serviciu Resurse Genetice Animale, Ministerul   Agriculturii şi Industriei Alimentare, preşedinte.

2. Eremia Nicolae – dr. hab., prof.univ., decan al Facultăţii de Zootehnie şi Biotehnologii a UASM, vicepreşedinte.

3. Focşa Valentin – dr. hab., director al Institutului Ştiinţifico-Practic de Biotehnologii în Zootehnie şi Medicină veterinară, membru.

4. Ciobanu Vitalie – director general al ÎS „Moldsuinhibrid”, membru.

5. Maşner Oleg – dr., secretar ştiinţific al Institutului Ştiinţifico-Practic de Biotehnologii în Zootehnie şi Medicină Veterinară, membru.

2

618.1 – Biotehnologii agricole

1. Railean Tatiana – şef, Serviciu Resurse Genetice Animale, Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare, preşedinte.

2. Eremia Nicolae – dr. hab., prof.univ., decan al Facultăţii de Zootehnie şi Biotehnologii a UASM, vicepreşedinte.

3. Focşa Valentin – dr. hab., director al Institutului Ştiinţifico-practic de Biotehnologii în Zootehnie şi Medicină veterinară, membru.

4. Boronciuc Gheorghe – dr.hab., şef de laborator, Institutul de Fiziologie şi Sanocreatologie, AŞM, membru.

5. Morari Anatolie – director al Centrului de Ameliorare şi Reproducere a Animalelor, membru.

3

641.1 – Medicină veterinară

1. Vengher Roman – şeful Direcţiei mun. Chişinău pentru Siguranţa Alimentelor, preşedinte.

2. Donica Gheorghe – dr.,conf.univ., decan al Facultăţii de Medicină veterinară a UASM, vicepreşedinte.

3. Enciu Valeriu - șef, Direcția siguranța alimentelor de origine animală și medicină veterinară, Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare, membru.

4. Paladi Alexei – şef Direcţie Sanitar-veterinară de Stat din Ialoveni, membru.

5. Carauş Vitalie – şef al Direcţiei Supraveghere a Agenţiei Naţionale pentru Siguranţa Alimentelor, membru.

6. Cornea Dragoş – şef adjunct al Direcţiei raionale Orhei pentru Siguranţa Alimentelor, membru.

4

361.1 – Contabilitate

1. Pacnehad Ecaterina – membru al Curţii de Conturi a R. Moldova, preşedinte.

2. Prisăcaru Veronica – dr.,conf.univ., decan al Facultăţii de Contabilitate a UASM, vicepreşedinte.

3. Şelaru Marina – director executiv al Asociaţiei Contabililor şi Auditorilor Profesionişti din R. Moldova, membru.

4. Spînu Raisa – director al firmei de audit „Audit-Grup”, membru.

5. Rija Tatiana – contabil-şef al Filialei nr. 20 a băncii comerciale „Victoriabank” SA, membru.

5

362.1 – Marketing

şi logistică

1. Robu Tudor – şef al Direcţiei Marketing şi Relaţii Economice Internaţionale a MAIA, preşedinte.

2. Tomiţa Petru – dr., prof.univ., decan al Facultăţii de Economie   a UASM, vicepreşedinte.

3. Dogotari Vasile - șef adjunct, Direcţia Juridică şi Armonizarea Legislaţiei, Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare, membru.

4. Harea Sergiu – şef Departament Economie a Camerei de Comerţ şi Industrie a Republicii Moldova, membru.

5. Burduja Petru – director SA „Monolit”, membru.

6. Onceanu Adrian – Vicedirector General al Institutului Naţional de Standardizare şi Metrologie, membru.

6

363.1 – Business şi administrare

1. Cotici Victoria – Directorul Centrului de formare continuă a Camerei de Comerţ şi Industrie a R. Moldova, preşedinte.

2. Tomiţa Petru – dr., prof.univ., decan al Facultăţii de Economie   a UASM, vicepreşedinte.

3. Strelciuc Gheorghe – director al SRL „Pohoarnele”, r-l Şoldăneşti, membru.

4. Hurmuzachi Iurie – dr., vicepreşedinte al Federaţiei Naţionale a Agricultorilor din Moldova „Agroinform”, membru.

5. Bruma Octavian – şef Departament Venituri, Compania investiţională ”Interparisprim” SA, membru.

7

363.2 –

Achiziţii

1. Robu Tudor – şef al Direcţiei Marketing şi Relaţii Economice   Internaţionale, Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare, preşedinte.

2. Tomiţa Petru – dr., prof.univ., decan al Facultăţii de Economie   a UASM, vicepreşedinte.

3. Vasile Dogotari - șef adjunct al Direcţiei Juridice şi Armonizarea Legislaţiei, Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare, membru.

4. Harea Sergiu – şef Departament Economie a Camerei de Comerţ şi Industrie a Republicii Moldova, membru.

5. Burduja Petru – director SA „Monolit, membru.

6. Cociu Semion – şef Direcţie Logistică şi Management Intern, Ministerul Economiei al Republici Moldova, membru.

8

364.1 –

Finanţe

şi bănci

1. Paladi Vasile – şef al Direcţiei Finanţe şi Contabilitate a Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare, preşedinte.

2. Tomiţa Petru – dr., prof.univ., decan al Facultăţii de Economie   a UASM, vicepreşedinte.

3. Cebotari Sergiu – preşedinte al BC „Moldova Agroindbank”, membru.

4. Tutovan Sergiu – dr., specialist principal în SRL „Agrimatco”, raionul Cahul, membru.

5. Taban Lilia – şef adjunct al Direcţiei Finanţele Economiei Naţionale, Cheltuieli şi Capitale şi Achiziţii Publice, Ministerul Finanţelor,   membru.

9

366.1 – Economie generală

1. Popuşoi Serghei – manager principal în administrarea filialei „Agroindbank” SA, preşedinte.

2. Tomiţa Petru – dr., prof.univ., decan al Facultăţii de Economie   a UASM, vicepreşedinte.

3. Bajura Tudor - dr. hab., şef al Centrului Economie Agrară şi Dezvoltare Rrurală, Institutul Naţional de Economie al AŞM, membru.

4. Rotaru Arcadie – inspector principal , secţia CNA, membru.

5. Fala Iurie – dr., şef al Departamentului „Cooperare” al Federaţiei Naţionale a Agricultorilor din Moldova „Agroinform”, expert superior agrobusiness, membru.

10

       812.1 –

     Turism

1. Cotruţă Oleg – Director Agenţia „Oldinex-Tur” SRL, preşedinte.

2. Tomiţa Petru – dr., prof.univ., decan al Facultăţii de Economie   a UASM, vicepreşedinte.

3. Platon Nicolae - Directorul Agenţiei Turismului R. Moldova, conferenţiar universitar, membru.

4. Peterson Nona – Director Agenţia Turistică „Sacvoiaj Tur” SRL, membru.

5. Ichim Gheorhe – Directorul General Agenţia „TEHNO NAVIGARE” SRL, membru.

11

613.1 – Agronomie

1. Pîrvan Pintilie – Director al ÎF „Porumbeni”, preşedinte.

2. Rurac Mihail – dr., cof.univ., decan al Facultăţii de Agronomie   a UASM, vicepreşedinte.

3. Machidon Mihail - dr., preşedinte al Comisiei de Stat pentru Testarea Soiurilor de Plante, membru.

4. Buzovoi Nicanor – Preşedinte     SRL „Agrosfera BM”,     s. Pîrliţa,   r-l Ungheni, membru.

5. Masleanschi Valeriu – consultant al Direcţiei Politici de Piaţă pentru Produsele de Origine Vegetală a Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare, membru.

12

424.1 –

Ecologie

1. Donea Victor – dr., conf.univ., şef al Direcţiei Ştiinţă, Formare Profesională şi Extensiune Rurală, Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare, preşedinte.

2. Rurac Mihail – dr., cof.univ., decan al Facultăţii de Agronomie   a UASM, vicepreşedinte.

3. Toderaş Vladimr - dr.hab., vicedirector al Institutului de Genetică, Fitologie şi Protecţie a Plantelor a AŞM, membru.

4. Tărîţă Anatol – dr., şef laborator Ecosisteme naturale şi Antropizate al Institutului de Ecologie şi Geografie, membru.

5. Josu Viorica – şef adjunct al Direcţiei Resurse Naturale şi Biodiversitate a Ministerului Mediului, membru.

13

612.1 – Protecţia plantelor

1. Batco Mihail – doctor în agricultură, conf.cercetător., şef de laborator Tehnologii ecologice, Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor al AŞM, preşedinte.

2. Balan Valerian – dr.hab, prof.univ., decan al Facultăţii de Horticultură a UASM, vicepreşedinte.

3. Donea Victor – dr., conf.univ., şef al Direcţiei Ştiinţă, formare profesională şi extensiune rurală, Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare, membru.

4. Osipov Veaceslav – director adjunct al Firmei de Producţie şi Comerţ „Bioprotect”, membru.

5. Cernauţan Nicanor – Directorul Întreprinderii de Stat, Centrul de Carantină, Identificare, Expertize de Arbitraj şi Dezinfectare a Producţiei, membru.

14

615.1 - Horticultură

1. Suvac Mihail – şef al Direcţiei Politici de Producere şi Reglementări de Calitate a Produselor Vegetale a Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare, preşedinte.

2. Balan Valerian – dr.hab, prof.univ., decan al Facultăţii de Horticultură a UASM, vicepreşedinte.

3. Chilianu Ion – director general al SRL „Codru-ST”, membru.

4. Gaberi Gheorghe – dr., Directorul Agenţiei pentru Asigurarea Alimentelor, membru.

5. Bucarciuc Victor – dr.hab., Cercetător Principal al Institutului Ştiinţifico-Practic de Horticultură şi Tehnologii Alimentare, membru.

15

616.1 – Silvicultură şi grădini publice

1. Botnari Fiodor – Vicedirector general al Agenţiei „Moldsilva”, preşedinte.

2. Balan Valerian – dr.hab, prof.univ., decan al Facultăţii de Horticultură a UASM, vicepreşedinte.

3. Ceban Anatolie – Preşedintele Federaţiei Sindicatelor din Silvicultură „Sindsilva”, membru.

4. Manic Ştefan – dr., vicedirector al Rezervaţiei Ştiinţifice „Codru”, membru.

5. Coşeru Chiril – Directorul Întreprinderii pentru Silvicultură Călăraşi, membru.

16

617.1 – Viticultură

şi vinificaţie

1. Cebotari Valerii – şeful secţiei Viticultură a Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare,   preşedinte.

2. Balan Valerian – dr.hab, prof.univ., decan al Facultăţii de Horticultură a UASM, vicepreşedinte.

3. Vutcarău Vasile – conducător SRL „Elvitis-Com”, membru.

4. Lungu Cornelia – inginer-tehnolog „SA „Dionysos-Mereni”,   membru.

5. Cojoc Dorel – Director adjunct SA „Cricova”, membru.

17

524.2 – Electrificarea agriculturii

1. Berzan Vladimir – dr.hab., director al Institutului de Energetică al AŞM, preşedinte.

2. Gorobeţ Vladimir – dr., conf.univ., decan al Facultăţii de Inginerie Agrară şi Transport Auto, vicepreşedinte.

3. Carandiuc Boris – şef laborator la Întreprinderea de Stat „Moldelectrica”, membru.

4. Demco Alexandru – director al Departamentului „Energetica” SA Calea Ferată a Moldovei, membru.

5. Cebotari Tudor – dr., colab. şt. superior al ÎS „Inspectorul Energetic de Stat al R. Moldova”, membru.

18

527.1 – Ingineria şi tehnologia transportului auto

1. Morgoci Gheorghe - director general al Regiei Transport Electric Chişinău, preşedinte.

2. Gorobeţ Vladimir – dr., conf.univ., decan al Facultăţii de Inginerie Agrară şi Transport Auto, vicepreşedinte.

3. Ghinculov Vladimir – Director DAAC „Hermess”, membru.

4. Taran Serghei – director Centrul Informativ de pregătire în Transportul Internaţional, membru.

5. Daţco Eugen – director executiv al Uniunii Transporturilor şi Drumurilor din R. Moldova, membru.

19

528.1 – Mecanizarea agriculturii

1. Bumacov Vasile - dr.hab., prof.univ., Ministru al Agriculturii şi Industriei Alimentare al Republicii Moldova, preşedinte.

2. Gorobeţ Vladimir – dr., conf.univ., decan al Facultăţii de Inginerie Agrară şi Transport Auto, vicepreşedinte.

3. Tataru Petru – dr., conf.univ., şef al secţiei Dezvoltare Tehnică, Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare, membru.

4. Cerempei Valerian – dr., vicedirector pe activitatea ştiinţifică a ÎS ITA „Mecagro”, membru.

5. Lîsîi Radu – director SRL „Ecoplantera”, membru.

20

583.1 – Ingineria mediului

1. Popovici Teodor – doctor ştiinţe agricole, directorul Staţiunii tehnologico-experimentale „Codru”, preşedinte.

2. Horjan Oleg – doctor în ştiinţe., conf.univ., decan al Facultăţii de Cadastru şi Drept, vicepreşedinte.

3. Calaşnic Anatol – Inginer-şef al Institutului de Proiectări „Acva-Proiect”, membru.

4. Fliurţă Ion – doctor în ştiinţe, inginer-coordonator al Secţiei Resurse acvatice şi aprovizionare cu apă potabilă, Agenţia „Apele Moldovei”,   membru.

5. Cuşnir Anatolie – inginer-şef de proiect al ÎS „Protecţia soiurilor şi îmbunătăţirii funciare”, membru.

21

584.1 – Cadastru şi Organizarea Teritoriului

1. Crigan Ştefan – vicedirector general, Agenţia Relaţii Funciare şi Cadastru, preşedinte.

2. Dogotari Angela - șef, Direcția îmbunătățiri funciare și fond funciar, Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare, vicepreședinte.

3. Horjan Oleg – doctor în ştiinţe., conf.univ., decan al Facultăţii de Cadastru şi Drept, membru.

4. Nour Dan – Inginer, doctor în economie, ÎS Institutul Geodezie, Prospecţiuni Tehnice şi Cadastru, membru.

5. Gîrbu Gheorghe – şef Direcţie Cadastru, Agenţia Relaţii Funciare şi Cadastru, membru.

6. Ovidii Maria – doctor în ştiinţe, şef al Direcţiei Geodezie, Cartografie şi Informatică, Agenţia Relaţii Funciare şi Cadastru, membru.

22

584.3 – Evaluarea imobilului

1. Matcov Angela – directorul Întreprinderii de Stat „Cadastru”, preşedinte.

2. Horjan Oleg – doctor în ştiinţe., conf.univ., decan al Facultăţii de Cadastru şi Drept, vicepreşedinte.

3. Buzu Olga – doctor în ştiinţe, şef al secţiei Evaluarea bunurilor imobile, Agenţia Relaţii Funciare şi Cadastru, membru.

4. Vitanov Alexandru – preşedinte al Comitetului executiv al Camerei Naţionale de Bunuri Imobiliare a Republicii Moldova, membru.

5. Bajura Tudor – profesor, doctor habilitat, vicedirector pe ştiinţă al Institutului de economie şi Finanţe şi Statistică, membru.

23

381. 1 –

       Drept

1. Butucel Mihail – şef al Direcţiei Juridice şi Armonizarea Legislaţiei, Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare, preşedinte.

2. Horjan Oleg – doctor în ştiinţe., conf.univ., decan al Facultăţii de Cadastru şi Drept, vicepreşedinte.

3. Buşuleac Mihai – director adjunct al Companiei de Asigurări QBE „ASITO”, membru.

4. Ţurcanu Radu - judecător, mun. Chişinău, doctor în drept, membru.

5. Roşca Vasile – şef secţiei juridice, Agenţia Relaţii Funciare şi Cadastru, membru.


ordinul-republicii
В октябре 2013 года
Государственный Аграрный Университет Молдовы был награжден высшей наградой государства 
"Орденом Республики".

 

Двойной диплом

dubla diploma

engleza

UASM pe Facebook

Hot-Line

Copyright © 2021 Государственный аграрный университет Молдовы
Все права защищены.

Designed by Nicolae Daraduda