"Da nobis recta sapere"

Публикации ГАУМ

sa

 

RINA SIMTEX


edrone


 

rural


 
tempus

CRU
logo AUF RVB
agrilida
logoev

sufor


Euraxess


casee logo


TecTNet logou


teachme


fktbum


elevate logo


AG Lab


restart


logo smart

 


erasmus+

 


Centrul Euros

 


casee


 

ceepus logo rgb web


logo smart

 


 CREDO


 

uniclad


 

euagro


 

RO MD


 

cedr


Crosscompconnect

Защита диссертаций

Susţinerea tezei a dnei GROSU Natalia

 

Se anunţă susţinerea tezei de doctor în ştiinţe agricole

Candidat:  GROSU Natalia
Conducător ştiinţific: VRANCEAN Vasile, dr., conf. univ.
Consiliul ştiinţific specializat: D 421.02 – 31

Tema tezei:  Influența pro-prebioticelor asupra digestibilităţii şi utilizării  substanţelor nutritive de către  tineretul porcin de reproducere

Specialitatea: 421.02. – Alimentaţia animalelor şi tehnologia furajelor

Data: 26 octombrie 2021

Ora: 14-00

Local: Departamentul „Managementul producțiilor animaliere şi siguranţa agroalimentară, et. 2, sala 207, blocul 2, Agronomie, MD 2049, tel. +373 79711692

Teza de doctorat poate fi consultată la

 Biblioteca Republicană Științifică Agricolă 

și la Consiliul Național pentru Acreditare și Atestare

Şedinţa se va desfăşura în regim mixt (on-line+fizic)

Link-ul ședinței: https://meet.google.com/vyd-yoee-qvs?authuser=0  

 

Susţinerea tezei a dnei Alina CARADJA

 

Școala doctorală din cadrul Parteneriatului Instituțiilor din Învățământ și Cercetare din Agricultură, anunță susținerea publică a tezei de doctorat cu titlul: Managementul performanței învățământului profesional agrar și impactul acestuia asupra dezvoltării durabile a mediului rural al Republicii Moldova,

elaborată de studenta–doctorandă CARADJA ALINA

Domeniul științific: Științe sociale și economice

Specialitatea științifică: 521.03 Economie și management în domeniul de activitate

Conducător de doctorat: PRISĂCARU Veronica, dr., conf. univ.

 

În cadrul Facultății de Economie, la 18.06.2021, ora 1300 va avea loc ședința Comisiei de susținere publică a tezei de doctor din cadrul Universităţii Agrare de Stat din Moldova, on-line, MD 2049, mun. Chişinău, str. Mirceşti 46, et. 3, sala 326, Departamentul Administrarea Afacerilor și Limbi Moderne”, tel.: (+373 22) 432 432.

Comisia de doctorat:

 1. CIMPOIEȘ Dragoș, doctor habilitat în științe economice, profesor universitar, UASM, preşedinte
 2. PRISĂCARU Veronica, doctor în științe economice, con-ferențiar universitar, UASM, secretar ştiinţific
 3. LITVIN Aurelia, doctor habilitat în științe economice, profesor universitar, UASM, referent
 4. BUGAIAN Larisa, doctor habilitat în științe economice, profesor universitar, UTM, referent
 5. JALENCU Marian, doctor în științe economice, conferențiar universitar, USM, referent

Teza de doctor poate fi consultată la Biblioteca Republicană Științifică Agricolă și la Consiliul Național pentru Acreditare și Atestare

Link-ul ședinței: meet.google.com/tuh-xwhh-gqd.

 

Susţinerea tezei a dlui GHEORGHIȚA Andrei

 

Se anunţă susţinerea publică a tezei de doctor cu titlul:

Sporirea eficacității funcționării sistemului de distribuție al semănătoarei pentru culturi cerealiere”,

Candidat: GHEORGHIȚA Andrei

Domeniul științific: Științe tehnice

Specialitatea științifică: 255.01 - TEHNOLOGII ȘI MIJLOACE TEHNICE PENTRU AGRICULTURĂ ȘI DEZVOLTAREA RURALĂ

Conducător de doctorat: SERBIN Vladimir, doctor habilitat în ştiinţe tehnice, profesor universitar.

 

În cadrul Facultății Inginerie Agrară și Transport Auto, la 14.04.2021, ora 1400 va avea loc ședința Comisiei de susținere publică a tezei de doctor din cadrul Universității Agrare de Stat din Moldova, on-line, MD 2049, mun. Chișinău, str. Mircești 56, et. 3, sala 318, tel.: (+373 22) 432 330.

Comisia de doctorat:

 1. Marian Grigore, doctor habilitat în ştiinţe tehnice, profesor universitar, UASM, preşedinte
 2. Nazar Boris, doctor în ştiinţe tehnice, conferențiar universitar, UASM, membru
 3. STOICEV Petru, doctor habilitat în ştiinţe tehnice, profesor universitar, UTM, membru
 4. Melnic Iurie, doctor în ştiinţe tehnice conferenţiar universitar, UASM, membru
 5. GADIBADI Mihail, doctor în ştiinţe tehnice, conferenţiar universitar, UASM, membru
 6. Cerempei Valerian, doctor habilitat în ştiinţe tehnice, conferenţiar universitar, UASM, referent
 7. LÎSÎI Radu, doctor în ştiinţe tehnice, director SRL ”Ecoplantera” , referent

Teza de doctor poate fi consultată la Biblioteca Științifică Agricolă Republicană și la Consiliul Naţional pentru Acreditare şi Atestare

Link-ul ședinței 

meet.google.com/vta-zcjj-mpi

 

Susţinerea tezei a dnei Elena SIMCIUC

 

Se anunţă susţinerea publică a tezei de doctor

Candidat: Elena SIMCIUC

Conducător ştiinţific: Dl Dragoș CIMPOIEȘ, doctor habilitat în științe economice, profesor universitar

Consiliul ştiinţific specializat: D 521.03 – 46 din cadrul Universităţii Agrare de Stat din Moldova

Tema tezei: „Sporirea competitivităţii sectorului antreprenorial din Republica Moldova prin prisma managementului inovațional”

Specialitatea: 521.03. Economie şi management în domeniul de activitate

Data: 25.06.2021

Ora: 11.00

Local: mun. Chişinău, str. Mirceşti, 42, etajul 3, sala E - 326

Teza de doctorat poate fi consultată la http://www.cnaa.md/ şi Biblioteca Științifică Agricolă Republicană, UASM.

Şedinţa se va desfăşura în regim on-line Join Zoom Meeting:

https://us02web.zoom.us/j/88202364412?pwd=RE9oTXBvMzlNTDRyaGJjcHZXS2NTZz09

 

Susţinerea tezei a dlui DAICU Anatolie

 

Școala doctorală din cadrul Parteneriatului instituțiilor din învățământ și cercetare din agricultură, anunță susținerea publică a tezei de doctorat cu titlul:

„ARGUMENTAREA REGIMURILOR DE FUNCȚIONARE ȘI A PARAMETRILOR CONSTRUCTIVI- TEHNOLOGICI AI INSTALAȚIEI ECOLOGICE AUTOMATIZATE CU FRIG NATURAL ȘI ARTIFICIAL PENTRU RĂCIREA LAPTELUI”,

elaborată de studentul–doctorand DAICU Anatolie

Domeniul științific: Științe tehnice

 

Specialitatea științifică: 255.01 - TEHNOLOGII ȘI MIJLOACE TEHNICE PENTRU AGRICULTURĂ ȘI DEZVOLTAREA RURALĂ

Conducător de doctorat: VOLCONOVICI Liviu, dr. hab., prof. univ.

 

În cadrul Facultății Inginerie Agrară și Transport Auto, la 15.01.2021, ora 13.00 va avea loc ședința Comisiei de susținere publică a tezei de doctor din cadrul Universității Agrare de Stat din Moldova, on-line, MD 2049, mun. Chișinău, str. Mircești 56, et. 3, sala 318, Departamentul II, tel.: (+373 22) 432 306.

 

Comisia de doctorat:

 1. MARIAN Grigore, doctor habilitat în științe tehnice, profesor universitar, UASM, Președinte
 2. VOLCONOVICI Liviu, doctor habilitat în științe tehnice, profesor universitar, UASM, membru
 3. BERZAN Vladimir, doctor habilitat în științe tehnice, profesor universitar, IE, AȘM, referent
 4. GUȚU Aurel, doctor în științe tehnice, conferențiar universitar, UASM, referent
 5. LEU Vasile, doctor în științe tehnice, ANRE, referent.

Teza de doctor și rezumatul pot fi consultate la Biblioteca Republicană Științifică a

UASM și pe pagina web a ANACEC din Republica Moldova.

 

Pentru a primi linkul ședinței, Vă rugăm să scrieți la adresa anatoldaicu@gmail.com.

 


  ordinul-republicii
  В октябре 2013 года
  Государственный Аграрный Университет Молдовы был награжден высшей наградой государства 
  "Орденом Республики".

   

  Двойной диплом

  dubla diploma

  engleza

  UASM pe Facebook

  Hot-Line

  Copyright © 2021 Государственный аграрный университет Молдовы
  Все права защищены.

  Designed by Nicolae Daraduda