85

"Da nobis recta sapere"

Главная страница
О ГАУМ
Приветствие ректора ГАУМ
Страницы истории
Органиграмма
Годовой отчет
Финансовый отчет
АБИТУРИЕНТУ 2018
Лиценциат
Мастерат
Докторантура
Иностранным студентам
Dinamica depunerii cererilor
Результаты приема
Locuri neacoperite
Администрация
Сенат
Административный совет
Consiliul de Dezvoltare Strategică Instituţională
Учебный процесс
Очная форма обучения
Заочная форма обучения
Catalogul cursurilor
Volumul I (ciclul I)
Volumul II (ciclul II)
Centru Național de Formare Profesională Continuă şi Consultanță al UASM
Факультеты
Агрономический
Плодоовощеводство и виноградарство
Экономический
Ветеринария
Аграрная инженерия и автотранспорт
Кадастр и право
Библиотека
Международные отношения
Персонал и контакты
Международное сотрудничество и партнерство
Программы, международные проекты, академическая мобильность
Учеба, стипендии
ERASMUS
EUroSTUDIES
Наука
Raport activitatea științifică
Personal şi contacte
Structuri de cercetare
Cercetare studenţească
Şcoala doctorală
Parcul inovaţional
Proiecte de cercetare
Acreditare
Anunţuri
Seminare ştiintifice de profil
Simpozioane
Подразделения
Учебный отдел и управления качеством
Военная кафедра
Профсоюзы
Centrul medical
Отдел кадров
Бухгалтерия
Юридический отдел
Отдел профориентации
Канцелярия
Информационный центр
Издательский центр
Отдел закупок
Студенческий городок
Ferma didactică a UASM
Студенческая жизнь
CADRUL LEGAL
Acte legislative NAŢIONALE
Carta universitară
Acte normative UASM
Moodle UASM
Учебные планы

Партнёры

rural
 RINA SIMTEX

EUROEAST Logo
tempus
La Manche
Credo
CRU
Effort
Infinity
agrilida
logoev

 


TecTNet logou

Двойной диплом

dubla diploma

Публикации ГАУМ

Stiinta-Agricola

 

edrone


rural


RINA SIMTEX

tempus

CRU
logo AUF RVB
agrilida
logoev

sufor


Euraxess


casee logo


TecTNet logou


teachme


fktbum


elevate logo


AG Lab


restart

 


logo smart

cofonded big


erasmus+

 


Centrul Euros


casee

 


ceepus logo rgb web


 

 jeanmon


 

 

logo smart


 CREDO

Hot-Line

Защита диссертаций

Susţinerea tezei Dl BEȘLEAGĂ Igor

Pe data de 9 decembrie 2010, orele 1400 în aula ID -7 ( et.1) în cadrul Facultăţii de Ingineria Agrară şi Transportul Auto, la Şedinţa Consiliului Ştiinţific Specializat DH 60.05.20.03-04 va avea loc susţinerea publică a tezei de doctor în tehnică  a competitorului:

BEȘLEAGĂ Igor

cu tema:

„Performanţele energetice şi ecologice ale motoarelor cu aprindere prin comprimare alimentate cu diverse tipuri de combustibili”, la  specialitatea 05.20.03  „Exploatarea şi mentenanţa  tehnicii agricole şi celei din industria  prelucrătoare”.

Susținerea tezei Dl CREȚU Victor

Pe data de 23 noiembrie 2010 la ora 1330 în aula I-4 a Facultăţii de Inginerie Agrară şi Transport Auto, la Şedinţa Consiliului Ştiinţific Specializat D 60.05.20.02 va avea loc susţinerea publică a tezei de doctor în tehnică  a competitorului:

CREȚU Victor

cu tema:

„Contribuții la elaborarea instalației automatizate combinate pentru răcirea laptelui cu aplicarea frigului natural și artificial”.

 la  specialitatea 05.20.02  „Electrificarea și automatizarea agriculturii”.

Sustinerea tezei Dl NESTERENCO Constantin

Pe data de 13 octombrie 2010, orele 1400, sala 242, în cadrul Facultăţii de Economie, Universitatea Agrară de Stat din Moldova, va avea loc

 şedinţa Seminarului Ştiinţific de Profil 08.00.05 – Economie şi management (în agricultură) în care

Dl NESTERENCO Constantin

 va prezenta teza de doctor habilitat intitulată:

„Managementul instituţiilor învăţământului agrar în condiţiile europenizării relaţiilor economice”

Sustinerea tezei Dl BULGAC Edvard

Pe data de 22 noiembrie 2010 la ora 1400 în aula 242, blocul Facultăţii de Economie, va avea loc susţinerea publică a tezei de doctor în economie la Şedinţa Consiliului Ştiinţific Specializat DH 60.08.00.05-25* a competitorului

Dl BULGAC Edvard

 cu tema:

„Analiza eficienţei utilizării potenţialului de producţie în unităţile agricole”

la specialitatea 08.00.05 „Economie şi management (în agricultură)”.

Sustinerea tezei Dna Mihailova Iulia

Pe data de 2 iulie 2010, ora 1400, la Facultatea de Zootehnie şi Biotehnologii a Universităţii Agrare de Stat din Moldova (str. Mirceşti 58, sala 207), va avea loc şedinţa Consiliului Ştiinţific Specializat DH 60.06.02.04-02* ,în cadrul căreia

Dna Mihailova Iulia

va susţine public teza de doctor cu tema: „Studiul particularităţilor morfo-productive ale albinelor carpatice din Republica Moldova”, la specialitatea 06.02.04 - Tehnologia creşterii animalelor şi obţinerii produselor animaliere.


ordinul-republicii
В октябре 2013 года
Государственный Аграрный Университет Молдовы был награжден высшей наградой государства 
"Орденом Республики".

 

engleza

UASM pe Facebook

Copyright © 2019 Государственный аграрный университет Молдовы
Все права защищены.

Designed by Nicolae Daraduda