85

"Da nobis recta sapere"

Главная страница
О ГАУМ
Приветствие ректора ГАУМ
Страницы истории
Органиграмма
Годовой отчет
Финансовый отчет
Declarație de răspundere managerială
АБИТУРИЕНТУ 2018
Лиценциат
Мастерат
Докторантура
Иностранным студентам
Dinamica depunerii cererilor
Результаты приема
Locuri neacoperite
Администрация
Сенат
Административный совет
Consiliul de Dezvoltare Strategică Instituţională
Учебный процесс
Очная форма обучения
Заочная форма обучения
Catalogul cursurilor
Volumul I (ciclul I)
Volumul II (ciclul II)
Centru Național de Formare Profesională Continuă şi Consultanță al UASM
Факультеты
Агрономический
Плодоовощеводство и виноградарство
Экономический
Ветеринария
Аграрная инженерия и автотранспорт
Кадастр и право
Библиотека
Международные отношения
Персонал и контакты
Международное сотрудничество и партнерство
Программы, международные проекты, академическая мобильность
Учеба, стипендии
ERASMUS
EUroSTUDIES
Наука
Raport activitatea științifică
Personal şi contacte
Structuri de cercetare
Cercetare studenţească
Şcoala doctorală
Parcul inovaţional
Proiecte de cercetare
Acreditare
Anunţuri
Seminare ştiintifice de profil
Simpozioane
Подразделения
Учебный отдел и управления качеством
Военная кафедра
Профсоюзы
Centrul medical
Отдел кадров
Бухгалтерия
Юридический отдел
Отдел профориентации
Канцелярия
Информационный центр
Издательский центр
Отдел закупок
Студенческий городок
Ferma didactică a UASM
Студенческая жизнь
CADRUL LEGAL
Acte legislative NAŢIONALE
Carta universitară
Acte normative UASM
Moodle UASM
Учебные планы

Партнёры

rural
 RINA SIMTEX

EUROEAST Logo
tempus
La Manche
Credo
CRU
Effort
Infinity
agrilida
logoev

 


TecTNet logou

Двойной диплом

dubla diploma

Публикации ГАУМ

Stiinta-Agricola

 

uasm


 

edrone


rural


RINA SIMTEX

tempus

CRU
logo AUF RVB
agrilida
logoev

sufor


Euraxess


casee logo


TecTNet logou


teachme


fktbum


elevate logo


AG Lab


restart

 


logo smart

cofonded big


erasmus+

 


Centrul Euros


casee

 


ceepus logo rgb web


 

 jeanmon


 

 

logo smart


 CREDO


 

uniclad

 

 

Hot-Line

Защита диссертаций

Susţinerea tezei a dlui COCIU Valeriu

 

în cadrul Facultății de Medicină Veterinară, aula MV-1,

va avea loc ședința Seminarului Ştiinţific de profil  D 60.431.01-01,  specialitatea

Terapie, farmacologie şi toxicologie veterinară,

în care

D-nul COCIU Valeriu

va prezenta teza de doctor în ştiinţe medical-veterinare întitulată:

„Stresul oxidativ la bovine şi combaterea lui”.

Conducător științific:            dr. hab., prof. univ.        HOLBAN Dumitru

 

Susţinerea tezei a dlui ENCIU Valeriu

Pe data 16 ianuarie 2015, orele 1400, în cadrul Facultăţii de Medicină Veterinară, va avea loc şedinţa Consiliului Ştiinţific Specializat D.H. 60.431.02 – 01, specialitatea 431.02 – Morfologia, morfopatologia şi oncologia animalelor

în care:

Dnul ENCIU Valeriu

va prezenta teza de doctor habilitat întitulată:

„APARATUL NERVOS ŞI MICROCIRCULAŢIA SANGUINĂ

A FORMAŢIUNILOR FIBROASE ALE AUTOPODIILOR

LA BOVINE”

Susţinerea tezei a dnei. TODORICI Liudmila

Pe data de 18 decembrie 2014, orele 14.00, în incinta Facultăţii de Economie, aula E - 442 (et.4), va avea loc şedinţa Consiliului Ştiinţific Specializat

 D 60. 521.03-02,specialitatea 521.03– Economie şi management

în domeniul de activitate

în care:

Dna TODORICI Liudmila

va prezenta teza de doctor întitulată:

PERFECŢIONAREA MECANISMULUI DE ASIGURARE A SUSTENABILITĂŢII ECONOMICE A ÎNTREPRINDERILOR AGRICOLE (pe baza UTA Găgăuzia)

Susţinerea tezei a dlui. ROTARU Ilie

Pe data 09 ianuarie 2015, orele 1100, în cadrul Facultăţii de Zootehnie şi Biotehnologii, va avea loc şedinţa Consiliului Ştiinţific Specializat   D.H. 60.421.03-01, specialitatea 421.03 - Tehnologia creşterii animalelor şi obţinerii produselor animaliere

în care:

D-nul ROTARU Ilie 

va prezenta teza de doctor habilitat întitulată:

Metode de sporire şi ameliorare a producţiei de carne la suine”

Susţinerea tezei a dnei. Aurelia LITVIN

Pe data 05 septembrie 2014, orele 1400, în cadrul Facultăţii de Economie, va avea loc şedinţa Consiliului Ştiinţific Specializat DH 60.521.03-01, specialitatea 521.03– Economie și management în agricultură

în care:

D - na Aurelia LITVIN

va prezenta teza de doctor habilitat întitulată:

„Managementul promovării exportului producției agroalimentare (cazul Republicii Moldova)”


ordinul-republicii
В октябре 2013 года
Государственный Аграрный Университет Молдовы был награжден высшей наградой государства 
"Орденом Республики".

 

engleza

UASM pe Facebook

Copyright © 2019 Государственный аграрный университет Молдовы
Все права защищены.

Designed by Nicolae Daraduda