85

"Da nobis recta sapere"

Главная страница
О ГАУМ
Приветствие ректора ГАУМ
Страницы истории
Органиграмма
Годовой отчет
Финансовый отчет
АБИТУРИЕНТУ 2018
Лиценциат
Мастерат
Докторантура
Иностранным студентам
Dinamica depunerii cererilor
Результаты приема
Locuri neacoperite
Администрация
Сенат
Административный совет
Consiliul de Dezvoltare Strategică Instituţională
Учебный процесс
Очная форма обучения
Заочная форма обучения
Catalogul cursurilor
Volumul I (ciclul I)
Volumul II (ciclul II)
Centru Național de Formare Profesională Continuă şi Consultanță al UASM
Факультеты
Агрономический
Плодоовощеводство и виноградарство
Экономический
Ветеринария
Аграрная инженерия и автотранспорт
Кадастр и право
Библиотека
Международные отношения
Персонал и контакты
Международное сотрудничество и партнерство
Программы, международные проекты, академическая мобильность
Учеба, стипендии
ERASMUS
EUroSTUDIES
Наука
Raport activitatea științifică
Personal şi contacte
Structuri de cercetare
Cercetare studenţească
Şcoala doctorală
Parcul inovaţional
Proiecte de cercetare
Acreditare
Anunţuri
Seminare ştiintifice de profil
Simpozioane
Подразделения
Учебный отдел и управления качеством
Военная кафедра
Профсоюзы
Centrul medical
Отдел кадров
Бухгалтерия
Юридический отдел
Отдел профориентации
Канцелярия
Информационный центр
Издательский центр
Отдел закупок
Студенческий городок
Ferma didactică a UASM
Студенческая жизнь
CADRUL LEGAL
Acte legislative NAŢIONALE
Carta universitară
Acte normative UASM
Moodle UASM

Партнёры

rural
 RINA SIMTEX

EUROEAST Logo
tempus
La Manche
Credo
CRU
Effort
Infinity
agrilida
logoev

 


TecTNet logou

Двойной диплом

dubla diploma

Публикации ГАУМ

Stiinta-Agricola

 

edrone


rural


RINA SIMTEX

tempus

CRU
logo AUF RVB
agrilida
logoev

sufor


Euraxess


casee logo


TecTNet logou


teachme


fktbum


elevate logo


AG Lab


restart

 


logo smart

cofonded big


erasmus+

 


Centrul Euros


casee

 


ceepus logo rgb web


 jeanmon

Hot-Line

Защита диссертаций

Susţinerea tezei Dl Gavrilaş Sergiu

Pe data de 20 noiembrie 2013, orele 1330, în cadrul Facultăţii de Agronomie, aula 211, va avea loc Ședinţa Consiliului ştiinţific specializat D 60.06.01.01-02, specialitatea "Agrotehnică" în care:

Gavrilaş Sergiu

va prezenta teza de doctor întitulată:

"Optimizarea sistemului de lucrare şi fertilizare a solului - premiză de tranziţie la sistemul de agricultură durabilă"

Susţinerea tezei a dnei Aurelia LITVIN

Pe data de 20 noiembrie 2013, orele 14.00, în cadrul Facultăţii de Economie,

aula 326, va avea loc şedinţa Seminarului ştiinţific de profil pe specialitatea

08.00.05 -"Economie şi management în ramură"

în care:

Dna Aurelia LITVIN

va prezenta teza de doctor habilitat întitulată:

"Managementul promovării exportului producţiei agroalimentare al Republicii Moldova"

Susţinerea tezei Dna Svetlana CURAXINA

Ședinţa Seminarului ştiinţific de profil pe specialitatea 08.00.05 -"Economie şi management în ramură"

Pe data de 30 octombrie 2013, orele 14.00, în cadrul Facultăţii de Economie,

aula 434, va avea loc şedinţa Seminarului ştiinţific de profil pe specialitatea 08.00.05 -"Economie şi management în ramură"

în care:

Dna Svetlana CURAXINA

va prezenta teza de doctor întitulată:

"Основные направления выхода из кризиса аграрного сектора"

(на примере АТО Гагаузии)

Susţinerea tezei Dl Sergiu Mazuru

Pe data de 28 octombrie 2013, orele 13.30, în cadrul Facultăţii de Inginerie Agrară şi Transport Auto, laboratorul I-204, va avea loc şedinţa Seminarului ştiinţific de profil pe specialitatea 05.20.03 „Exploatarea şi mijloacele de deservire tehnică a  tehnicii agricole şi celei din industria  prelucrătoare”, în care:

Dr. conf. univ. Sergiu Mazuru

va prezenta teza de doctor habilitat în tehnică intitulată:

 „Procedee tehnologice de generare a profilelor nestandarde ale angrenajelor precesionale”

la specialitatea 05.02.08 „Tehnologia construcţiilor de maşini”

Susţinerea tezei Dna Mocanu Natalia

Pe data de 10 octombrie 2013, orele 1400, sala 242, în cadrul Facultăţii de Economie, va avea loc

şedinţa Consiliului Ştiinţific Specializat DH.60.08.05-23 – Economie şi management (în agricultură) în care

Dna MOCANU Natalia
va prezenta teza de doctor habilitat întitulată:


„Managementul restructurării economiei rurale în contextul integrării europene”


ordinul-republicii
В октябре 2013 года
Государственный Аграрный Университет Молдовы был награжден высшей наградой государства 
"Орденом Республики".

 

engleza

UASM pe Facebook

Copyright © 2019 Государственный аграрный университет Молдовы
Все права защищены.

Designed by Nicolae Daraduda