85

"Da nobis recta sapere"

Главная страница
О ГАУМ
Приветствие ректора ГАУМ
Страницы истории
Органиграмма
Годовой отчет
Финансовый отчет
АБИТУРИЕНТУ 2018
Лиценциат
Мастерат
Докторантура
Иностранным студентам
Dinamica depunerii cererilor
Результаты приема
Locuri neacoperite
Администрация
Сенат
Административный совет
Consiliul de Dezvoltare Strategică Instituţională
Учебный процесс
Очная форма обучения
Заочная форма обучения
Catalogul cursurilor
Volumul I (ciclul I)
Volumul II (ciclul II)
Centru Național de Formare Profesională Continuă şi Consultanță al UASM
Факультеты
Агрономический
Плодоовощеводство и виноградарство
Экономический
Ветеринария
Аграрная инженерия и автотранспорт
Кадастр и право
Библиотека
Международные отношения
Персонал и контакты
Международное сотрудничество и партнерство
Программы, международные проекты, академическая мобильность
Учеба, стипендии
ERASMUS
EUroSTUDIES
Наука
Raport activitatea științifică
Personal şi contacte
Structuri de cercetare
Cercetare studenţească
Şcoala doctorală
Parcul inovaţional
Proiecte de cercetare
Acreditare
Anunţuri
Seminare ştiintifice de profil
Simpozioane
Подразделения
Учебный отдел и управления качеством
Военная кафедра
Профсоюзы
Centrul medical
Отдел кадров
Бухгалтерия
Юридический отдел
Отдел профориентации
Канцелярия
Информационный центр
Издательский центр
Отдел закупок
Студенческий городок
Ferma didactică a UASM
Студенческая жизнь
CADRUL LEGAL
Acte legislative NAŢIONALE
Carta universitară
Acte normative UASM
Moodle UASM

Партнёры

rural
 RINA SIMTEX

EUROEAST Logo
tempus
La Manche
Credo
CRU
Effort
Infinity
agrilida
logoev

 


TecTNet logou

Двойной диплом

dubla diploma

Публикации ГАУМ

Stiinta-Agricola

 

edrone


rural


RINA SIMTEX

tempus

CRU
logo AUF RVB
agrilida
logoev

sufor


Euraxess


casee logo


TecTNet logou


teachme


fktbum


elevate logo


AG Lab


restart

 


logo smart

cofonded big


erasmus+

 


Centrul Euros


casee

 


ceepus logo rgb web


 jeanmon

Hot-Line

Защита диссертаций

Susţinerea tezei Dl Malai Leonid

Pe data de 26 septembrie 2013, orele 1400, în cadrul Facultăţii de Ingineria Agrară şi Transport Auto, aula 402, va avea loc şedinţa Consiliului ştiinţific specializat DH 60-05.20.03 „Exploatarea şi mentenanţa tehnicii agricole şi celei din industria prelucrătoare”, în care:

dl Malai Leonid

va prezenta teza de doctor intitulată:

 „Sporirea fiabilităţii îmbinărilor de tip lagăr renovate cu materiale compozite polimerice”

Susţinerea tezei Dnei OSADCI Natalia

Pe data de 28 iunie 2013, orele 1400, în cadrul Facultăţii de Medicină Veterinară, Laboratorul
epidemiologie şi boli infecţioase, va avea loc şedinţa Seminarului ştiinţific de profil pe
specialitatea 16.00.03 „Microbiologie, virusologie, epizootologie, micologie şi imunologie
veterinară”, în care:
Dna OSADCI Natalia
va prezenta teza de doctor în medicină veterinară întitulată:
Eficacitatea diferitor vaccinuri, scheme şi metode de vaccinare a puilor împotriva
bronşitei infecţioase aviare

Susţinerea tezei Dna Elena NIREAN

Ședinţa Seminarului ştiinţific de profil pe specialitatea 08.00.05 -"Economie şi management în ramură"

Pe data de 6 martie 2013, orele 1400, în cadrul Facultăţii de Economie, aula 434, va avea loc şedinţa Seminarului ştiinţific de profil pe specialitatea 08.00.05 -"Economie şi management în ramură"
în care:

Dna Elena NIREAN

va prezenta teza de doctor întitulată:

"Managementul riscurilor în activitatea unităţilor agricole"

Susţinerea tezei Dlui GADIBADI Mihail

Pe data de 18 aprilie 2013, orele 14, în cadrul Facultăţii de Ingineria Agrară şi Transport Auto, laboratorul IA-4, va avea loc şedinţa Seminarului ştiinţific de profil pe specialitatea 05.20.01 „Mecanizarea agriculturii”, în care:

dl Gadibadi Mihail

va prezenta teza de doctor în tehnică intitulată:

 Argumentarea parametrilor constructivi şi tehnologici ai brăzdarelor semănătoarelor pentru culturile cereale

Susţinerea tezei Dl Malai Leonid

Pe data de 24 ianuarie 2013, orele 1400, în cadrul Facultăţii de Ingineria Agrară şi Transport Auto, aula 402, va avea loc şedinţa Seminarului ştiinţific de profil pe specialitatea 05.20.03 „Exploatarea şi mijloacele de deservire tehnică a  tehnicii agricole şi celei din industria  prelucrătoare”, în care:

dl Malai Leonid

va prezenta teza de doctor intitulată:

 „Sporirea fiabilităţii îmbinărilor de tip lagăr renovate cu materiale compozite polimerice”

 

ordinul-republicii
В октябре 2013 года
Государственный Аграрный Университет Молдовы был награжден высшей наградой государства 
"Орденом Республики".

 

engleza

UASM pe Facebook

Copyright © 2019 Государственный аграрный университет Молдовы
Все права защищены.

Designed by Nicolae Daraduda