"Da nobis recta sapere"

Публикации ГАУМ

sa

 

RINA SIMTEX


edrone


 

rural


 
tempus

CRU
logo AUF RVB
agrilida
logoev

sufor


Euraxess


casee logo


TecTNet logou


teachme


fktbum


elevate logo


AG Lab


restart


logo smart

 


erasmus+

 


Centrul Euros

 


casee


 

ceepus logo rgb web


logo smart

 


 CREDO


 

uniclad


 

euagro


 

RO MD


 

cedr


Crosscompconnect

Mobilitatea Academică a studenților la Universitatea Agrară de Stat din Moldova

În perioada  15.09 – 11.10. 2021, un grup de 15 studenți de la Universitățile Partenere ale proiectului „Îmbunătăţirea competenţelor în practica de laborator  pentru specialişti din domeniul...
MASĂ ROTUNDĂ - Durabilitatea și reziliența mediului înconjurător și a societății umane în contextul schimbărilor climatice

              Marcarea evenimentelor speciale ce se organizează la nivel mondial, în decursul lunii octombrie în fiecare an (ZIUA MONDIALĂ A...
Delegația din Maroc și Sudan în vizită la UASM

  În data de 12 octombrie 2021 un grup de 18 profesori universitari din Maroc și Sudan  au întreprins o vizită de studii  la Universitatea Agrară de Stat din Moldova . Vizita de studii  este...
Reuniunea finală a consorțiului proiectului SMART

  În perioada 4-8 octombrie 2021, Universitatea de Stat ,,Alecu Russo” din Bălți a găzduit reuniunea finală a proiectului SMART –585620-EPP-1-2017-1- EL-EPPKA2-CBHE-JP Fostering university-enterprise...
Aniversarea a 70 de ani de la fondarea Facultății Cadastru şi Drept a Universității Agrare de Stat din Moldova

  În perioada 01-02 octombrie 2021 la Facultatea Cadastru și Drept a UASM s-au desfășurat lucrările Simpozionului Internațional Științifico-Practic „Reglementarea utilizării  resurselor naturale:...
Anunț cu privire la organizarea și desfașurarea procesului educațional 2021-2022

În temeiul Hotărârii Comisiei Naționale Extraordinare de Sănătate Publică nr. 61 din 09 septembrie 2021, punct.1 precum și prevederile Hotărârii Comisiei Naționale Extraordinare de Sănătate Publică nr. 61...
Participarea UASM în cadrul instruirii internaționale organizată de proiectul SKiM

  În perioada 21-24 septembrie, 2021, în cadrul proiectului  ”Strengthening Knowledge Management for Greater Development Effectiveness in the Near East, North Africa, Central Asia and Europe ” (SKiM) ,...
Conferință Internațională Studențească

  Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară din București, împreună cu International Student One Health Alliance - ISOHA organizează Conferința Internațională One Health Student...
Proiectul MHELM lansează programul de formare profesională “Leadership și Management” pentru conducători și manageri universitari

      Din data de 6 octombrie 2021 consorțiul constituit din șapte universități din RM (UTM, USM, ASEM, USMF, UASM, USARB, USC), partenere în proiectul MHELM lansează instruirea programului de...
Sesiunea Focus-grup (4), organizată în cadrul proiectului RESTART

  În data de 7 septembrie 2021, la  departamentul Administrarea Afacerilor și Limbi Moderne  a Universității Agrare de Stat din Moldova, în cadrul Proiectului RESTART (nr....
Concursul planurilor de afaceri

                        În perioada  20-21 Septembrie  2021 a fost organizat  Concursului Planurilor de Afaceri în cadrul...
Participarea studenților UASM la Hackathon-ul internațional SMART

  În perioada 2-3 septembrie 2021, studenții UASM au participat la Hackathon-ul internațional SMART, promovat în cadrul proiectului 585620-EPP-1-2017-1- EL-EPPKA2-CBHE-JP Fostering university-enterprise...
Organizarea stagiului de practică în cadrul UCIP IFAD

Unitatea Consolidată pentru Implementarea Programelor IFAD (UCIP IFAD) mulțumește tuturor studenților, masteranzilor și absolvenților care au manifestat interesul și s-au conectat la sesiunea de informare și...

Proiecte de cercetare

Colaboratorii catedrei Biologia vegetală în diverse proiecte de cercetare Naţionale şi Internaţionale, şi anume:

1.Încercarea de stat a preparatului Gobbi Gib 2 LG, firmei ”L Gobbi SRL” Italia în calitate de reglator de creştere la viţa de vie. Contract 01.32/27-2 dintre UASM şi Centrul de Stat pentru Atestarea şi Omologarea Produselor de Uz Fitosanitar şi Fertilizanţilor, 2013.

Director proiect :  prof. univ. Antonina Derendovskaia;

Cercetători proiect conf. univ. Secrieru Silvia, Gh. Nicolaescu; drd.,  drd. Dmitri Mihov.

2.Proiect. nr.184T din 03.06.2013: Tehnologia de optimizare a producţiei de struguri în SC „Tomai –Vinex SA”, Termenul executării: 2013-2014

Subdiviziunile organizaţiei executoare (laborator, secţie, sector): Catedra de fitotehnie  Universitatea de Stat din Comrat, catedra de Biologie vegetală UASM.

Directorul proiectului: dr., conf.univ.interim. S.Cara

Cercetători proiectului: dr.hab., prof.univ.Derendovskaia A.I.; dr., conf.univ. Secrieru S.A.

 

3.Optimizarea productivităţii şi calităţii recoltei soiurilor de struguri pentru masă în baza aplicării bioregulatorilor de creştere” -  proiectul 08.819.04.01A, proiect finanţat de către CSDT / AŞM, 2008-2009.

Director proiect prof. univ. Antonina Derendovskaia;

Cercetători proiect conf. univ. Gheorghe Nicolaescu, Silvia Secrieru; drd., asist. univ. Andrei Ştirbu; drd. Dmitri Mihov.

        

Galina Comarova dr., conf.univ.:  Participarea  la  indeplinirea  Proiectului Instituțional (2011-2014) Institutului de Fitotehnie  “Porumbeni” pe tema 11.817.04.27A:  „Crearea hibrizilor competativi de porumb de diferite grupe şi implementarea lor în sectorul agricol”.  Diviziunea 01.05 Studierea materialului de selecţie după principalii indici biochimici şi fiziologici, perfecţionarea tehnologiilor moleculare de identificare a genomului la porumb.


ordinul-republicii
В октябре 2013 года
Государственный Аграрный Университет Молдовы был награжден высшей наградой государства 
"Орденом Республики".

 

Двойной диплом

dubla diploma

engleza

UASM pe Facebook

Hot-Line

Copyright © 2021 Государственный аграрный университет Молдовы
Все права защищены.

Designed by Nicolae Daraduda