85

"Da nobis recta sapere"

Acasă
Despre noi
Mesajul rectorului
File de istorie
ORGANIGRAMA
Raport anual de activitate
Raport financiar
ADMITERE 2019
Studii de licență
Studii de masterat
Studii de doctorat
Studenților de peste hotare
Dinamica depunerii cererilor
Rezultatele admiterii
Locuri neacoperite
Administraţia
Senatul universitar
Consiliul de administraţie
Consiliul de Dezvoltare Strategică Instituţională
Studii
Învățământ cu frecvență
Învățământ cu frecvență redusă
Catalogul cursurilor
Volumul I (ciclul I)
Volumul II (ciclul II)
Centru Național de Formare Profesională Continuă şi Consultanță al UASM
Facultăți
Agronomie
Horticultură
Economie
Medicină Veterinară
Inginerie Agrară şi Transport Auto
Cadastru şi Drept
Biblioteca
Relaţii internaţionale
Personal şi contacte
Cooperarea şi parteneriatul internaţional
Programe, proiecte internaționale, mobilitatea academică
Burse, Studii
ERASMUS
EUroSTUDIES
Cercetare stiințifică
Raport activitatea științifică
Personal şi contacte
Structuri de cercetare
Cercetare studenţească
Şcoala doctorală
Parcul inovaţional
Proiecte de cercetare
Acreditare
Anunţuri
Seminare ştiintifice de profil
Simpozioane
Subdiviziuni
Secţia studii şi management al calităţii
Catedra militară
Sindicatul angajaților
Centrul medical
Serviciul resurse umane
Contabilitate şi Planificare economică
Serviciul juridic
Centrul de ghidare şi consiliere în carieră
Serviciul de secretariat
Centrul de Informatică
Centrul editorial
Serviciul achiziţii publice
Campusul universitar
Ferma didactică a UASM
Viaţa studenţească
CADRUL LEGAL
Acte legislative NAŢIONALE
Carta universitară
Acte normative UASM
Moodle UASM

Diplomă Dublă

dubla diploma

Publicații UASM


Stiinta-Agricola

 

edrone


rural


RINA SIMTEX

tempus

CRU
logo AUF RVB
agrilida
logoev

sufor


Euraxess


casee logo


TecTNet logou


teachme


fktbum


elevate logo


AG Lab


restart

 


logo smart

cofonded big


erasmus+

 


Centrul Euros


casee

Hot-Line

Adunarea Generală a Structurii de Autoguvernanţă Studenţească

Adunarea Generală a Structurii de Autoguvernanţă Studenţească

Organigrama SAS

Președintele

Lisenco Victor

Fac. Horticultură,  anul 3

Tel. 078661707, victor.lisenco.94@mail.ru

Vicepreședintele

Burduja Victor

Fac. Horticultură , doc. anul 2

Tel.060007752, burduja.victor1@gmail.com

Secretarul executiv

Avornic Angela

Fac. Horticultură, anul 2

Tel. 068639785,  avornic.angela.96@mail.ru

Membrii Adunării Generale

Nr./

ord.

Nume Prenume Facultatea Anul de studii Ciclul de studii Date de contact
1. Zagorneanu Tudor Horticultură II I 068790935
2. Maistru Petru Horticultură II I 069588918
3. Burduja Victor Horticultură II III 060007752
4. Lisenco Victor Horticultură III I 078661707
5. Cuzuioc Dumitru Horticultură III I 079231112
6. Avornic Angela Horticultură II I 068639785
7. Zgarbur Iuliana Economie III I 068874184
8. Gumenco Eugenia Economie II I 076746252
9. Sinchevici Ana Economie II I 069904400
10. Tuluc Maria-Elena Economie I I 069594365
11. Mereuță Fevronia Economie I I 069434941
12. Bolganschii Iliodor Economie I I 060187315
13. Borș Maria Economie II I 068954168
14. Glibiciuc Mădălina Agronomie I I 079050285
15. Ciobanu Alexandrina Agronomie I I 069562068
16. Jovmiru Mihail Agronomie I I 068028796
17. Vovc Mihaela Agronomie II I 068050980
18. Raileanu Ludmila Medicina veterinară și știința animalelor II I 079323272
19. Frunză Elena Medicina veterinară și știința animalelor III I 060586462
20. Cibric Ion Medicina veterinară și știința animalelor III I 068250678
21. Indricean Dumitru Medicina veterinară și știința animalelor IV I 069423622
22. Silvestru Denis Medicina veterinară și știința animalelor IV I 068247961
23. Balaban Mihaela Medicina veterinară și știința animalelor II I 069345786
24. Rotari Ion Cadastru și drept IV I 060407804
25. Barbăroș Doina Cadastru și drept III I 068388106
26. Curtean Elena Cadastru și drept II I 068768436
27. Culea Tatiana Cadastru și drept I I 060485357
28. Vrabie Ecaterina Cadastru și drept II I 079113948
29. Martin Alexandru IATA IV I 060798679
30. Slobozian Roman IATA IV I 068747338
31. Malai Cristi IATA I I 068588526
32. Catana Mihail IATA II I 069424215

Biroul permanent central al SAS

Lisenco Victor Preşedintele SAS
Burduja Victor Vicepreședintele SAS
Vrabie Ecaterina Coordonatorul departamentului Comunicare și relații cu publicul.
Mereuță Fevronia Reprezentant al comisiei pentru programe de studii,curriculum,evaluarea și asigurarea calițății
Borș Maria Preşedintele Comitetului sindical studenţesc al facultăţii de Economie
Indricean Dumitru Preşedintele Consiliului studenţesc al facultăţii de Medicină veterinară și știința animalelor
Maistru Petru Coordonatorul departamentului de voluntariat
Rotari Ivan Președintele comisiei pentru cercetare-inovare
Martin Alexandru Preşedintele comisiei pentru promovarea,susținerea și apărarea intereselor studenților
Frunză Elena Reprezentant al departamentului de consiliere a studenților
Curtean Elena Preşedintele comisiei pentru programe de studii,curriculum,evaluarea și asigurarea calității
Zagorneanu Tudor Reprezentant al Comitetului sindical studenţesc al facultăţii de Horticultură
Vovc Mihaela Reprezentant al Comitetului sindical studenţesc al facultăţii de Agronomi
Răileanu Liudmila Președintele comisiei pentru activități cultural-artistice,concursuri,competiții etc și servicii sociale
Slobozian Roman Reprezentant al Comitetului sindical studenţesc al facultăţii de Inginerie agrară și transport auto
Barbăroșie Doina Reprezentant al Comitetului sindical studenţesc al facultăţii de Cadastru și drept
Avornic Angela Secretarul executiv al SAS

Departamentele SAS

Departamentul de voluntariat
Maistru Petru (fac. Horticultură, anul II) coordonator
Jomir Mihai (fac. Agronomie, anul I) membru
Malai Cristi (fac. Inginerie agrară și transport auto, anul I) membru
Departamentul  Consiliere a  studenților
Burduja Victor (fac. Horticultură, anul II, ciclul III) coordonator
Silvestru Denis (fac. Medicină veterinară și știința animalelor, anul IV) membru
Vovc Mihaela (fac. Agronomie, anul II) membru
Frunză Elena (fac. Medicină veterinară și știința animalelor, anul III) membru
Departamentul Comunicare și relații cu publicul
Vrabie Ecaterina (fac. Cadastru și drept, anul II) coordonator
Borș Maria (fac. Economie, anul II) membru
Catana Mihail (fac. Inginerie agrară și transport auto, anul I) membru

Comisiile  SAS

Comisia  pentru programe de studii, curriculum, evaluarea şi asigurarea calităţii
Curtean Elena (fac. Cadastru și drept, anul III) preşedinte
Sinchevici Ana (fac. Economie, anul II) membru
Mereuță Fevronia (fac. Economie, anul I) membru
Ciobanu Alexandrina (fac. Agronomie, anul II) membru
Comisia pentru cercetare – inovare
Rotari Ivan (fac. Cadastru și drept, anul IV) preşedinte
Barbăroș Doina (fac. Cadastru și drept, anul III) membru
Cibric Ion (fac. Medicină veterinară și știința animalelor, anul IV) membru

Gumenco Eugenia (fac. Economie, anul II)

membru
Comisia pentru promovarea,susținerea și apărarea intereselor studenților
Martin Alexandru (fac. Inginerie agrară și transport auto, anul IV) Preşedinte
Cuzuioc Dumitru (fac. Horticultură, anul III) Membru
Slobozian Roman (fac. Inginerie agrară și transport auto, anul IV) Membru
Tuluc Maria-Elena (fac. Economie, anul I) Membru

Comisia pentru activități cultural-artistice,concursuri,competiții etc.

și servicii sociale

Raileanu Ludmila (fac. Medicină veterinară și știința animalelor, anul II) Preşedinte
Zagorneanu Tudor (fac. Horticultură, anul II) Membru
Zgarbur Iuliana (fac. Economie, anul II) Membru
Glibiciuc Mădălina (fac. Agronomie, anul I) Membru

 PLANUL DE ACTIVITATE A STRUCTURII DE AUTOGUVERNANŢĂ STUDENŢEASCĂ A UASM (pdf)

Burduja Victor

Fac. Horticultură , doc. anul 2

Tel.060007752, burduja.victor1@gmail.com


ordinul-republicii
În octombrie 2013
Universităţii Agrare de Stat din Moldova i s-a conferit cea mai înaltă distincție de stat 
„Ordinul Republicii”.

engleza

UASM pe Facebook

Copyright © 2019 Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Toate drepturile sunt rezervate.

Designed by Nicolae Daraduda